Publications

Filme de protecţia muncii pe suport CD

Denumire

Preţ unitar (LEI fără TVA*)

 • ATENŢIE: SUBSTANŢE TOXICE!

29,41

 • VENTILAŢIA - Principii în domeniul ventilaţiei -

29,41

 • SILICOZA ŞI ERGONOMIA - O echipă, un proiect

29,41

 • PREVENIRE ŞI SECURITATE ÎN LUCRUL LA ÎNĂLŢIME

29,41

 • PRELUCRAREA PRIN AŞCHIERE, GĂURIRE, STRUNJIRE, FREZARE

29,41

 • SUDAREA ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR

29,41

 • TRANSVAZAREA ŞI MANIPULAREA LICHIDELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

29,41

 • UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE FĂRĂ PERICOL

29,41

 • ELEMENTE DE SECURITATE ÎN SUDAREA CU ARC ELECTRIC

29,41

 • ASIGURAREA ÎMPOTRIVA CĂDERII ÎN CAZUL EXECUTĂRII DE CONSTRUCŢII METALICE ÎNALTE

29,41

 • METALUL ÎN CONSTRUCŢII

29,41

 • TRANSPORTUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN INTERIORUL UNITĂŢILOR

29,41

 • CINCI REGULI DE SECURITATE LA UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

29,41

 • CURENTUL ELECTRIC. CONDIŢII DE SECURITATE

29,41

 • ELECTRICITATEA STATICĂ

29,41

 • GAZ LICHEFIAT

29,41

 • PERICOLE ŞI MASURI DE PROTECŢIE CONTRA GAZELOR DE LA SUDURĂ

29,41

 • PERICOLE DE CĂDERE

29,41

 • LEGAREA ŞI RIDICAREA DE SARCINI- PARTEA a 1 a

29,41

 • LEGAREA ŞI RIDICAREA DE SARCINI - PARTEA a 2 a

29,41

 • LUCRUL ÎN CONDIŢII SIGURE ÎN RECIPIENTE ŞI SPAŢII ÎNGUSTE

29,41

 • SECURITATEA MUNCII ÎN CAZUL POLIZĂRII MANUALE – PARTEA a 1 a

29,41

 • SECURITATEA MUNCII ÎN CAZUL POLIZĂRII MANUALE – PARTEA a 2 a

29,41

 • SECURITATEA MUNCII ÎN CAZUL POLIZĂRII MANUALE – PARTEA a 3 a

29,41

 • 13 SPOTURI AMUZANTE PRIVIND SECURITATEA MUNCII

29,41

 • ÎNTREŢINEREA CĂILOR FERATE – SPOT 1-5

29,41

 • SECURITATEA MUNCII ÎN CAZUL EXECUTĂRII FORMELOR ŞI MIEZURILOR DE TURNĂTORIE

29,41

 • SECURITATEA MUNCII ÎN TOPITORII ŞI TURNĂTORII

29,41

 • SECURITATEA MUNCII ÎN CAZUL DEZBATERII ŞI CURĂŢIRII PIESELOR TURNATE

29,41

 • RIDICAREA ŞI TRANSPORTUL MANUAL CORECT

29,41

 • MĂŞTI CONTRA PRAFULUI

29,41

 • DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA MALAXOARE

29,41

 • DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA LAMINOARELE DIN INDUSTRIA CAUCIUCULUI

29,41

 • EXPLOATAREA SIGURĂ A MACARALELOR COMANDATE DE LA SOL

29,41

 • ALUNECARE. ÎMPIEDICARE. ÎNGENUNCHERE SPOT 1-3

29,41

* La preţul afişat se adaugă 20% TVA