Despre Noi

Prezentare

Scurt istoric

Institutul desfăşoară o activitate continuă, de peste 50 de ani, dedicată studiilor şi cercetărilor din domeniul prevenirii riscurilor profesionale, fundamentării cadrului legislativ al protectiei muncii, respectiv al securităţii muncii şi dezvoltării sistemului de instruire în acest domeniu, precum şi soluţiilor practice şi asistenţei tehnice acordate întreprinderilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Cadrul de dezvoltare:

A fost înfiinţat în anul 1951, de către Academia Română, sub denumirea Institutul de Igienă şi Protecţie a Muncii, prin Hotărârea Prezidiului Academiei Române şi a Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii, în scopul cercetării şi soluţionării ştiinţifice a problemelor din domeniul protecţiei muncii şi tehnicii securităţii muncii existente în întreprinderi şi instituţii.

Reorganizat, prin HCM nr. 75 din 5 februarie 1970, sub denumirea de Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.

Reorganizat pe principiul autofinanţării, prin ordinul Ministerului Muncii nr. 40 din 27 februarie 1970, sub aceeaşi denumire: Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.

Prin HG nr. 406/1998 este reorganizat şi devine Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, reprezentând astfel singurul institut naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei muncii (securităţii şi sănătăţii în muncă) din România. A fost reacreditat prin Ordinul MEC nr. 7293/2001. Acreditarea ca Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii a fost menţinută şi validată ulterior prin Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9634 din 14.04.2008.

În prezent institutul funcţionează în conformitate cu HG nr. 1772 din 21 octombrie 2004 ca Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu un ansamblu extins de servicii, studii, cercetări aplicative şi bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (detalii).

Din aprilie 2013, INCDPM Alexandru Darabont a trecut în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, conform Hotărârii Guvernului României nr. 185/16 aprilie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Anexa 7.

Specialiştii noştri de ieri şi de azi:

Indiferent sub ce denumire şi context a funcţionat, institutul nostru a beneficiat în permanenţă de contribuţia unor specialişti de excepţie: Anca Elena ANTONOV, George Claudiu APOSTOL, Marioara APOSTOL, Daniel Onuţ BADEA, Lavinia BĂDESCU, Traian BĂRBÎNŢĂ PĂTRAŞCU, Constantin BEIU, Georgeta BUICA, Victor CARACUDOVICI, Elena Ruxandra CHIURTU, Liliana CIOBANU, Vicenţiu CIOCÎRLEA, Michaela CIODARU, Mihai Traian COSTESCU, Nicoleta CRĂCIUN, Alexandru DARABONT, Doru Costin DARABONT, Aurelia DĂSCĂLESCU, Emilia DOBRESCU, Marian EREMIA, Adina - Cristina FILIP, Ileana GRIGORIU, Gabriela Florinela GROPEANU, Anda Corina HIONIS, Tatiana Marta IONIŢĂ, Raluca Maria IORDACHE, Ionel IORGA, Maria HAIDUCU, Virginia HENŢULESCU,  Iulian Mădălin IVAN, Ştefan Gabriel KOVACS, Monica - Ecaterina MATORNEI, Nicolae MEREŢ, Alin Ionuţ MOŢ, Ştefan NEAGU, Ioana Georgiana NICOLESCU, Dan-Florin NICULESCU, Steluţa NISIPEANU, Constantin OLTEANU, Gheorghe OLTEANU, Cristian OPREA, Niculae OPREA, Ştefan PECE, Viorica PETREANU, Viorica Constanţa PETREANU, Silviu Nicolae PLATON, Sanda POP, Paul POPESCU, Florentina PORUSCHI, Eugenia Anca RACOVITZĂ, Maria Antoaneta RUS, Octavian RUSCU, Gilda RUSU ZAGĂR, Aurelia Mihaela SERACIN, Eduard SMÎDU, Andrei Şerban STĂNESCU, Vasile STOIENESCU, Raluca Aurora ŞTEPA, Nazarica TĂNASE, Paul  TEODORESCU, Alina TRIFU, Mihaela TRIPCOVICI SOVIANI, Georgeta Roxana VARATUCEANU, Victor VOICU, Victor VOINESCU.

Prezentare INCDPM (EN)