Proiecte

2007

LISTA PROIECTELOR DIN PNCDI REALIZATE  ÎN ANUL 2007

 

Nr.
crt.

Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD PNCDI - CERCETARE DE EXCELENŢĂ 

Valoare

1.

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
( CNMP )
.

 

ASSM 5/06

CS II,  Kovacs Ştefan/
Cond.proiect

56/ 02.02.2006

Dezvoltarea unei structuri moderne si eficiente de cercetare in domeniul riscurilor majore (SCRM) prin colaborare internaţionala ştiinţifico-tehnică pentru atingerea nivelului de excelenţă UE si pentru creşterea participării cercetătorilor români la programele europene si internaţionale de cercetare in domeniu -  MODUL 3

84.000

FAZA 3

01.04.2007

Masuri pentru promovarea C/D romanesti in domeniul riscurilor majore prin participarea la apelurile PC7

40.000

FAZA 4

31.05.2007

Masuri pentru creşterea participării la PC7

44.000

2.

INSTITUTUL NATIONAL DE INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

ASSM 6/06

ACS Apostol George Claudiu
Partener

109/ 18.09.2006

Cercetări de excelenta privind dezvoltarea unei reţele informaţionale integrate bazata pe structuri IT înalt adaptive pentru protecţia graduala a IMM-urilor româneşti contra riscurilor operaţionale – MODUL 1

200.000

FAZA 2

31.05.2007

Proiectarea logică a sistemului

 

113.240

FAZA 3

15.12.2007

Proiectarea tehnică incluzând structurile înalt adaptive pentru evaluare şi management

 

86.760

3.

INCD COMOTI

SM 4/07

CS I Pece Ştefan
Partener
7534/06.09.2007

Echipament de înalta eficienţă energetică, utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor,  în zonele care se confruntă cu dificultăţi în alimentarea cu gaze  Modul 1

10.000

FAZA 2
30.11.2007

 

Identificarea factorilor de risc la echipamentul de înaltă eficienţă energetică utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor

10.000

4.

INCDTP

MIP 13/05

CS II Poruschi Florentina
Partener
7598/07.10.2005

Textile tehnice multifuncţionale pentru îmbrăcămintea de protecţie - MODUL 1- MANTANTECH

35.000

FAZA 4
30.06.2007

Realizare materiale textile tehnice multifuncţionale destinate îmbrăcămintei de protecţie

20.000

FAZA 5
30.11.2007

Experimentarea  materialelor textile multifuncţionale si a ME de îmbrăcăminte de protecţie realizate 

15.000

5.

RENAR

MIP 10/06
CS Crăciun Nicoleta
Cond.proiect

244/10.08.2006

Dezvoltarea domeniului de încercări pentru încălţămintea de protecţie în vederea stabilirii conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate aflate sub incidenta directivelor UE -  Modul 4

255.000

FAZA 2

30.07.2007

Dotarea laboratorului cu  echipament performant privind determinarea rezistenţei la alunecare a încălţămintei de protecţie, în vederea efectuării încercării în raport cu standardele europene armonizate asociate directivei 89/686/CEE    
 

170.000

FAZA 3
15.11.2007

Implementarea metodei de încercare în vederea stabilirii conformităţii cu  cerinţele impuse referitoare la determinarea rezistenţei la alunecare

85.000

6.

RENAR

MIP 11/06

CS II Hentulescu Virginia Cond.proiect

248/10.08.2006

Dezvoltarea laboratorului acreditat al INCDPM pentru efectuarea încercărilor de izolaţie termică în raport cu standardele europene armonizate pentru EIP a membrelor inferioare -  MODUL 4

270.000

FAZA 2

30.06.2007

Realizarea instalaţiilor de încercare pentru determinarea  izolaţiei termice prin expunere la flacără conform standardelor europene armonizate asociate directivei 89/686/CEE  şi elaborarea procedurilor operaţionale     

210.000

FAZA 3
30.10.2007

Asimilarea şi implementarea metodelor de încercare referitoare la izolaţie termică pentru EIP a membrelor inferioare în vederea stabilirii conformităţii cu  cerinţele impuse prin standardele armonizate asociate directivei 89/686/CEE

 

35.000

FAZA 4
20.12.2007

Extinderea acreditării  laboratorului şi diseminării

25.000

7.

INCD MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO

RC 4/06
CS II Racovitza Eugenia
Partener

173/01.09.2006

Creare sistem de expertiza prospectiva si evaluare a riscului populaţiei angajate în relaţie cu expunerea la agenţii biologici 

28.000

FAZA 2

31.08.2007

Cercetare aplicativă în două studii pilot (clinică, biologică, microbiologică de mediu, statistică) pentru elaborarea unei proceduri, adaptate şi eficace, de evaluare şi monitorizare a riscului expunerii profesionale la agenţi biologici

17.500

FAZA 3
01.12.2007

Stabilirea unui program de sănătate şi securitate în muncă şi a măsurilor tehnice, organizatorice, programe de formare şi informare a personalului angajat în vederea prevenirii şi reducerii riscului de îmbolnăvire profesională

10.500

8.

INCDTP-ICPI

MIP 6/07

CS II Hentulescu Virginia
Partener

1954/06.11.2007

Realizare determinări de rezistenta la flacăra si rezistenta la căldura prin contact direct pentru 10 tipuri de ţesături cauciucate ignifuge non azbest MODUL I

1.500

FAZA 1

30.11.2007

Realizare determinări de rezistenta la flacăra si rezistenta la căldura prin contact direct pentru 10 tipuri de ţesături cauciucate ignifuge non azbest

1.500

9.

ICI BUCURESTI

RM 9/06

CS II Tripcovici Mihaela
Partener

13703/03.10.2005

Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni si mediul de afaceri ( e-ServEval )  MODUL 1

43.500

FAZA 4

30.05.2007

Realizarea sistemului pilot (prototip)

20.000

FAZA 5

15.12.2007

Raport de experimentare

23.500

10.

INCD COMOTI

ZG 14/06

CS Platon Silviu Nicolae
Partener

2864/12.09.2006

Cercetarea si realizarea de structuri fonoabsorbante in vederea reducerii poluării sonore urbane si industriale, in conformitate cu prevederile normelor si directivelor europene în vigoare - RED NOISE/INCDPM partenerul 4 MODUL 1

30.000

FAZA 2

15.04.2007

Documentare privind folosirea noilor materiale si tehnologii din punct de vedere al protecţiei muncii

7.500

 

 

FAZA 3

20.07.2007

Verificarea corespondentei dintre noile tehnologii elaborate si normelor UE in vigoare

15.000

FAZA 4

20.07.2007

Testarea in laborator a modelului experimental

7.500

11.

RENAR

UC 8/06

CS II Dobrescu Emilia
Cond.proiect

89/07.09.2005

Extinderea gamei de încercări de tip pentru evaluarea conformităţii aparatelor de protecţie respiratorie prin procurare de echipamente performante si implementarea metodelor si standardelor armonizate -  MODUL 4

70.000

FAZA 4

28.02.2007

Revizuirea şi implementarea sistemului calităţii

70.000

 

TOTAL

 

 

1.027.000

 

 

Nr.
crt.

Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD PNCDI - PN II 

Valoare

1.

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
( CNMP )
.

 

SM 7/07

CS I Iorga Ionel
Cond.proiect

91061/14.09.2007

Sistem de evaluare a influentei stresului asupra productivităţii muncii în firmele din mediul economic romanesc - PROGRAMUL 4

100.000

FAZA 1

15.12.2007

Analiza cadrului teoretico-metodologic a stresului la locul de muncă; concepţie şi indicatori (indicatorul de ergostres)

100.000

2.

OVM-ICCPET SA

SM 2/07

ACS Apostol George Claudiu

Partener

753/4/06.09.2006

Cercetări privind dezvoltarea unei structuri (cognitive) complexe vizând definirea unor referenţiale de riscuri majore in diverse activităţi socio-economice

25.900

 

 

FAZA 1
30.11.2007

Studiul operaţional al riscului

25.900

 

TOTAL

 

 

125.900

 

Nr.
crt.

Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD PNCDI – PLAN SECTORIAL

Valoare

1.

INCDTP

MIP 12/07

CS II Poruschi Florentina

Partener

311/17.08.2007

Alinierea industriei de textile si de confecţii la cerinţele cadrului reglementat al UE

7.000

FAZA 1
30.11.2007

Studiu privind reglementările europene pentru echipamente de protecţie textile

7.000

2.

INST NAT AL LEMNULUI

ETM 2/07

CS  II Oprea Niculae
Partener
7630/11.10.2007

Norme si normative la maşinile si instalaţiile pentru industria lemnului, in vederea asigurării cerinţelor esenţiale de securitate si sănătate impuse la utilizarea acestora, pentru certificarea produselor in sistem integrat-calitate, securitate, mediu  

20.000

FAZA 1
15.11.2007

Studiu tehnic, studiu de piaţă şi plan de afaceri

20.000

 

TOTAL

 

 

27.000