Domenii de cercetare

Laborator Riscuri Chimice şi Biologice

Prezentare laborator

Laboratorul Riscuri Chimice şi Biologice (LRCB) dispune de aparatură şi specialişti care vă stau la dispoziţie pentru servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi protecţiei mediului.

LRCB este autorizat sa efectueze analize, măsurări și evaluări ale nivelului factorilor de risc în mediul de muncă   conform HG 1772/2004. Lucrările de mediu sunt realizate in baza autorizării de catre Ministerul Mediului (prima autorizare MAPPM din 15.01.1997), INCDPM fiind listat in Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția mediului nr. 161/29.03.2010.

Activităţile laboratorului se pot desfăşura în baza unor parteneriate de cercetare (click pentru exemple proiecte), în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale sau în baza unor contracte directe cu agenţii economici (click pentru exemple beneficiari).

Despre noi
Servicii / activitati
Contact
Info

 

Agenţii chimici reprezintă nu mai puţin de 70% dintre factorii cauzali ai bolilor profesionale prezentate în Anexa 22 la HG 1425/2006 (modificată prin HG 955/2010). Pe lângă îmbolnăviri agenţii chimici pot genera şi incendii sau explozii şi poluarea mediului. De aceea agenţii chimici trebuie ţinuţi sub control prin identificarea şi măsurarea lor, prin evaluarea riscului pentru lucratori şi luarea măsurilor de reducere a riscului pentru pericolele ce nu pot fi eliminate.

Agenţii biologici din mediul ocupațional sunt asociaţi, cu o gamă largă de efecte negative asupra sănătății, cu impact major pentru sănătatea publică, inclusiv bolile infecțioase, efecte toxice acute, alergii si cancer. Fiind, in general, organisme cu inmulțire rapidă, ce nu necesită conditii de mediu deosebite pentru a prolifera, agenții biologici se pot pot dezvolta in foarte multe locuri de muncă, având potențialul de a afecta sănătatea lucrătorilor. Evaluarea riscului biologic se face prin identificarea tipului de agent şi încadrarea lui în clase de pericol conform legislaţiei. Diferite surse din literatura de specialitate recomandă valori limită de expunere pentru incărcatura microbiologică din aer, aplicabile orientativ în mediul de muncă.