Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Înfiinţat încă din 1995, prin Ordinul ministrului muncii nr. 179/09.11.1995, ca "Laboratorul de Atestare a calităţii produselor din punct de vedere al Securitătii Muncii” şi devenind  ulterior “Unitatea de Certificare”, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 406/23.07.1998 Organismul de certificare, ICSPM-CS are o mare experienţă în efectuarea activităţilor legate de evaluarea conformităţii şi certificarea maşinilor şi a altor echipamente de muncă (EM), precuum şi a echipamentelor individuale de protecţie (EIP).

În prezent desfăşoară astfel de activităţi în baza:

  • HG nr.1772/2004 referitoare la organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" – Bucureşti,

ICSPM-CS este organism de certificare acreditat RENAR (NR. Certificat de acreditare ON 092 Anexa la Certificatul de acreditare ) și notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 2756, pentru aplicarea tuturor procedurilor prevăzute în Regulamentul(UE) 2016/425, asupra oricărui model de EIP, cu excepţia EIP care asigura numai o protectie limitata în timp împotriva radiatiilor ionizante şi a echipamentelor pentru scufundare;

ICSPM-CS este organism de certificare care pana la data de 05.07.2017 a fost notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 1805, pentru aplicarea:

  • procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în directiva europeană 2006/42/CE amendată, referitoare la maşini, pentru elevatoare pentru vehicule şi echipamente pentru ridicarea persoanelor şi a vehiculelor de la o înălţime mai mare de 3 m.

ICSPM-CS are competenţa necesară pentru a evalua şi/sau certifica de asemeena în raport cu standardele şi alte documente normative aplicabile, următoarele grupe de produse din domeniul nereglementat:

  • EM neincluse în domeniul de aplicare al reglementărilor tehnice şi directivelor menţionate (de exemplu echipamente electrice de înaltă tensiune, maşini industriale care nu sunt incluse în anexa 4 a HG nr. 119/2004, scule electroizolante etc.);
  • EM/EIP deja utilizate;
  • tipuri speciale de EIP: echipamente individuale pentru salvarea persoanelor în situaţii deosebite;
  • articole de îmbrăcăminte  de protecţie de concepţie simplă, încălţăminte şi subvestimentar  de lucru: costume salopetă, pantaloni, maiouri, ciorapi, şosete etc;
  • materiale şi semifabricate pentru execuţia EIP şi EIL: ţesături, materiale peliculizate, piei  pentru fabricarea EIP, chingi, frânghii; furtune, tălpi pentru încălţăminte.

OC ICSPM-CS nu oferă şi nu furnizează servicii de evaluare a conformităţii pentru produse la care INCDPM, prin departamentele funcţionale, are un interes financiar direct, fiind proiectantul, fabricantul sau comerciantul acestora şi nici pentru produse pentru care, în ultimii 2 ani înainte de primirea unei cereri de evaluare a conformităţii, organismele conexe (INCDPM, departamentele de cercetare–dezvoltare din acesta) au furnizat servicii de proiectare sau consultanţă sau au participat la studii de cercetare în vederea îmbunătăţirii produsului.

Serviciile de consultanţă efectuate de organizaţiile conexe nu sunt sub nici o formă asociate cu serviciile de evaluare a conformităţii în vederea certificării executate de OC ICSPM-CS şi, pentru respectarea acestei condiţii, în nici o situaţie OC ICSPM-CS nu utilizează în scopul certificării dovezile obţinute în cadrul contractelor de consultanţă.