Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Înfiinţat încă din 1995, prin Ordinul ministrului muncii nr. 179/09.11.1995, ca "Laboratorul de Atestare a calităţii produselor din punct de vedere al Securitătii Muncii” şi devenind  ulterior “Unitatea de Certificare”, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 406/23.07.1998 Organismul de certificare, ICSPM-CS are o mare experienţă în efectuarea activităţilor legate de evaluarea conformităţii şi certificarea maşinilor şi a altor echipamente de muncă (EM), precuum şi a echipamentelor individuale de protecţie (EIP).

În prezent desfăşoară astfel de activităţi în baza:

  • HG nr.1772/2004 referitoare la organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" – Bucureşti,

ICSPM-CS este organism de certificare care pana la data de 05.07.2017 a fost notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 1805, pentru aplicarea:

  • tuturor procedurilor prevăzute în directiva europeană 89/686/CEE amendată, asupra oricărui model de EIP, cu excepţia EIP care asigura numai o protectie limitata în timp împotriva radiatiilor ionizante şi a echipamentelor pentru scufundare;
  • procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în directiva europeană 2006/42/CE amendată, referitoare la maşini, pentru elevatoare pentru vehicule şi echipamente pentru ridicarea persoanelor şi a vehiculelor de la o înălţime mai mare de 3 m.

ICSPM-CS are competenţa necesară pentru a evalua şi/sau certifica de asemeena în raport cu standardele şi alte documente normative aplicabile, următoarele grupe de produse din domeniul nereglementat:

  • EM neincluse în domeniul de aplicare al reglementărilor tehnice şi directivelor menţionate (de exemplu echipamente electrice de înaltă tensiune, maşini industriale care nu sunt incluse în anexa 4 a HG nr. 119/2004, scule electroizolante etc.);
  • EM/EIP deja utilizate;
  • tipuri speciale de EIP: echipamente individuale pentru salvarea persoanelor în situaţii deosebite;
  • articole de îmbrăcăminte  de protecţie de concepţie simplă, încălţăminte şi subvestimentar  de lucru: costume salopetă, pantaloni, maiouri, ciorapi, şosete etc;
  • materiale şi semifabricate pentru execuţia EIP şi EIL: ţesături, materiale peliculizate, piei  pentru fabricarea EIP, chingi, frânghii; furtune, tălpi pentru încălţăminte.

OC ICSPM-CS nu oferă şi nu furnizează servicii de evaluare a conformităţii pentru produse la care INCDPM, prin departamentele funcţionale, are un interes financiar direct, fiind proiectantul, fabricantul sau comerciantul acestora şi nici pentru produse pentru care, în ultimii 2 ani înainte de primirea unei cereri de evaluare a conformităţii, organismele conexe (INCDPM, departamentele de cercetare–dezvoltare din acesta) au furnizat servicii de proiectare sau consultanţă sau au participat la studii de cercetare în vederea îmbunătăţirii produsului.

Serviciile de consultanţă efectuate de organizaţiile conexe nu sunt sub nici o formă asociate cu serviciile de evaluare a conformităţii în vederea certificării executate de OC ICSPM-CS şi, pentru respectarea acestei condiţii, în nici o situaţie OC ICSPM-CS nu utilizează în scopul certificării dovezile obţinute în cadrul contractelor de consultanţă.


In atenţia potenţialilor clienţi, producători de echipamente individuale de protecţie (EIP)

Prin prezenta vă informăm că începând cu data de 05.07.2017, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), ca autoritate competentă în domeniul echipamentelor individuale de protecţie (EIP) a retras notificarea acordată organismului de certificare din cadrul INCDPM pentru aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii EIP, prevăzute de directiva europeană 89/686/CEE, respectiv reglementarea română armonizată, HG 115/2004 cu modificările ulterioare.

În consecinţă, INCDPM nu mai are dreptul de a emite noi certificate de examinare EC de tip sau alt document prevăzut de legislaţia menţionată. Dosarele de certificare existente la organism vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente în domeniu, MMJS. Certificatele emise anterior ca organism notificat cu numărul 1805 îşi menţin însă valabilitatea pe întreaga perioadă înscrisă în documentele emise.

În cazul în care certificatele de examinare EC de tip sau alte documente emise de INCDPM ca organism notificat au termen de valabilitate în următoarele luni, precum şi pentru certificarea în perioada imediat următoare a noi modele de EIP, vă invităm să vă adresaţi altui organism notificat cu solicitări corespunzătoare. Consultaţi în acest sens lista organismelor notificate pentru aplicarea procedurilor din directiva europeană 89/686/CEE publicată la adresa web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index;

Motivul retragerii constă în nefinalizarea procedurii de reacreditare până la termenul de valabilitate al certificatului de acreditare emis anterior de organismul naţional, RENAR. Regretăm că, din motive procedurale, s-a ajuns la această situaţie. Ne exprimăm speranţa că în circa 4 luni vom obţine reacreditarea şi renotificarea pentru aplicarea procedurilor specificate mai sus. În perioada următoare, până la renotificare, INCDPM poate efectua doar activităţi de evaluare a conformităţii premergătoare certificării (examinare documentaţie, încercări de tip, evaluare), în sistem nereglementat/voluntar, fără a emite certificate conform legislaţiei.