Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Activităţi realizate de organismul de certificare

În funcţie de cerinţele sistemului de certificare aplicat (reglementat sau nereglementat), de procedura aplicată şi/sau de solicitările clientului, evaluarea poate presupune una sau mai multe dintre activităţile următoare:

 • evaluarea proiectului /a unei documentaţii ;
 • evaluarea performanţelor produselor (inspecţii parţiale sau examinări de tip pe unul sau mai multe eşantioane noi, inclusiv loturi sau pe produse utilizate) ;
 • evaluări de procese de fabricaţie ;
 • evaluarea şi/sau aprobarea documentelor sistemului calităţii.

Activităţi efectuate de organismul de certificare în domeniul cercetării științifice și serviciilor de specialitate axate pe următoarele obiective:

 • Fundamentarea științifică și dezvoltarea metodologică a sistemului de evaluare a conformităţii și certificare pentru echipamentele de muncă şi echipamentele individuale de protecţie în vederea determinării conformităţii modelului cu standardele aplicabile;
 • Fundamentarea  și dezvoltarea instrumentelor de evaluare a conformităţii, certificare, inspecţie, diagnosticare tehnică și punere în conformitate pentru echipamente de muncă şi echipamente individuale de protecţie;
 • Studii și cercetări aplicative privind asigurarea securității echipamentelor de muncă și echipamentelor individuale de protecție;
 • Dezvoltarea prescripțiilor de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile și sectoarele economiei naționale neacoperite de Directivele europene;
 • Dezvoltarea ghidurilor de bune practici pentru proiectarea, fabricarea și utilizarea echipamentelor  de muncă și echipamentelor individuale de protecție;
 • Servicii de specialitate  pentru agenții economici legate de evaluarea conformității și certificarea echipamentelor de muncă şi a echipamentelor individuale de protecţie, inspecţia, diagnosticarea tehnică și punerea în conformitate a acestora;
 • Servicii de specialitate pentru agenții economici din țară și străinătate pentru evaluarea conformității, certificarea, inspecția, diagonosticarea tehnică și punerea în conformitate a echipamentelor de muncă sub marca de securitate CST.