Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Informatiile referitoare la regulile generale privind certificarea produselor sunt prezentate în MAPA INFORMATIVĂ și REGULI DE TARIFARE

Informaţii legate de domeniile de competenţă, schemele de certificare aplicate de organismul de certificare ICSPM-CS

Domenii de competenţă referitoare la EM

 

Noutati in domeniul masinilor!
In atentia producatorilor de masini!
S-au emis noi Comunicari ale Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE referitoare la masini, pe care le puteţi vizualiza la adresa:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.054.01.0001.01.RON
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.087.01.0012.01.RON
Noutati in domeniul masinilor, echipamentelor electrice de joasa tensiune si alte echipamente de munca !
În atenţia producătorilor de masini, echipamente electrice de joasa tenisune si alte echipamente de munca!
S-a emis o noua Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, pe care o puteţi vizualiza la adresa  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.125.01.0056.01.RON
S-a emis o noua Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2004/108/CE referitoare la compatibilitate electromagnetica, pe care o puteţi vizualiza la adresa  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.014.01.0001.01.RON

Domeniu de compenţă EIP


 • Domenii de competenţă referitoare la EIP
 • Documente de referinţă utilizate la certificarea EIP
 • Formulare şi instrucţiuni pentru aplicarea schemei generale  « examinare EC de tip », pentru EIP, în sistem reglementat
 •  

  NOUTĂȚI PRIVIND EIP:

  A fost aprobat REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului. Acesta este publicată la nivel european, în Official Journal of European Union nr. 81, vol. 59 din 31.03.2016, pag. 51-98, disponibil pe site-ul : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.081.01.0051.01.ENG

  Începând cu data de 21.04.2018 directiva europeană 89/686/CEE a fost abrogată.

  Regulamentul UE 425/2017 stabileşte obligaţii nu numai pentru producătorii de echipamente individuale de protecţie, ci pentru toţi agenţii economici implicaţi in punerea la dispoziţie (fabricarea şi comercializarea sau transferul sub orice formă) a acestor produse.

  Certificatele de examinare EC de tip, care au fost deja emise, în raport cu directiva 89/686/CEE rămân valabile până la data de expirare înscrisă, atâta timp cât nu s-a efectuat nici o modificare a modelului, referenţialelor în raport cu care s-a efectuat certificarea iniţială sau a statutului firmei. Aceasta implică faptul că un certificat emis în raport cu directiva europeană 89/686/CEE poate fi valabil cel târziu până în data de 21 aprilie 2023 (dacă a fost emis în 21.04.2018), în condiţiile menţioante anterior. Începând însă cu data de 21.04.2018, organismul de certificare va efectua evaluarea conformităţii numai în raport cu Regulamentul 2016/425/UE.

  Evaluarea conformităţii în raport cu acest noua act legislativ poate fi iniţiată din acest an, dar organismele notificate pot emite certificate de examinare UE de tip valabile numai după data de 21.04.2018.

  În atenţia producătorilor de Echipamente Individuale de Protecţie (EIP)!

  De la data publicării Comunicării Comisiei, organismul de certificare din cadrul INCDPM aplică la activitatea de evaluare a conformităţii numai ediţiile în vigoare ale standardelor europene armonizate.

  În atenţia producătorilor de EIP!

  Standardele noi publicate prin Comunicarea Comisiei Europene 2017/C 118/03 sunt:

  • EN ISO 374-1:2016 „Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă”
  • EN ISO 374-5:2016 „Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 5: Terminologie şi cerinţe de performanţă pentru riscuri în legătură cu microorganismele”
  • EN 388:2016 „Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice”
  • EN 892:2012+A1:2016 „Echipament de alpinism şi escaladare. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare”
  • EN ISO 9151:2016 „Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără”
  • EN 12277:2015 „Echipament de alpinism şi escaladare. Centură complexă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare”
  • EN ISO 20471:2013/A1:2016 „Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi cerinţe. Amendament 1”

  Organismul de certificare va aplica noile standarde de la data indicată în comunicarea menţionată.

  Certificatele emise anterior de organismul de certificare în raport cu ediţiile vechi ale standardelor noi publicate îşi menţin valabilitatea pînă la data expirării. La cererea producătorilor, se pot însă efectua şi reevaluări în raport cu ediţiile noi.