Domenii de cercetare

Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Marketing

Compartiment Relaţii Internaţionale și Marketing

  • dezvoltarea relaţiilor de cooperare naţională şi internaţională pe planul cercetării ştiinţifice cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundaţii internaţionale, instituţii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv cu reprezentanţii organizaţiilor patronale şi sindicale;
  • afilierea la diverse organizaţii în vederea promovării serviciilor oferite de compartimentele/laboratoarele de cercetare din structura INCDPM; 
  • informarea personalului  asupra oportunităţilor de cooperare internaţională în domeniul cercetării ştiinţifice;
  • participarea la seminarii, evenimente, manifestări ştiinţifice nationale şi internaţionale pentru identificarea oportunităţilor de colaborare;
  • informarea clienţilor şi a potenţialilor clienţi despre activitatea institutului, direct sau prin intermediul mass-mediei (ştiri, comunicate, interviuri);
  • documentarea continuă despre modul în care pot fi extinse şi optimizate serviciile oferite de insitut;
  • organizarea, implementarea şi funcţionarea permanentă a reţelei de informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • asigurarea unui sistem de calitate al informaţiilor;
  • participarea la crearea de noi informaţii.