Proiecte

2009

LISTA PROIECTELOR ÎN CURS  DE DERULARE IN ANUL 2009

 

Nr.
crt.

 Beneficiar

 Responsabil  /
nr.contract

 CD PNCDI - PN II

1.

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
( CNMP )

CS I,
dr.ing. Iorga IONEL
Cond. proiect
91061/02.12.2007

Sistem de evaluare a influentei stresului asupra productivităţii muncii în firmele din mediul economic romanesc

2.

OVM-ICCPET SA

CS, psih. George Claudiu APOSTOL

Partener

753/4/06.09.2006

Cercetări privind dezvoltarea unei structuri (cognitive) complexe vizând definirea unor referenţiale de riscuri majore in diverse activităţi socio-economice

3.

ICI BUCURESTI

CS II,
dr.ing.Stefan KOVACS

Partener

12108/08.11.2008

Sistem bazat pe cunostinte si pe semantica specifica pentru protectia contra riscurilor majore /            ocupationale (Risc-Expert)

5.

ARCON CONSTRUCTII

CS I,
dr.ing. Steluta NISIPEANU

Partener

/14.12.2008

O sansa pentru viitorul arhivelor: Dezinfestare prin tratament cu radiatii ionizante

 

Nr.
crt.

 Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD INTERNATIONALE

1.

EUROPEAN VIRTUAL INSTITUTE  FOR INTEGRATED RISK

CS II,
dr.ing.Stefan Kovacs

Partener
31.12.2009

Recunoasterea timpurie, monitorizarea si managementul integrat al riscurilor emergente, legate de noile tehnologii

FP 7  GRANT

2.

FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH (FI0H)

 

Jurist Ioana – Georgiana NICOLESCU

Partener

Furnizarea de servicii Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca  - Topic Centre OSH  (TC-OSH)

Faza 1

Ing. Raluca  Aurora STEPA
Ch.Maria HAIDUCU
Ing.Gilda Rusu ZAGAR
Psih.Raluca IORDACHE

WE-09-02:        Sinteză de politici, programme şi practici + raport studii de caz privind legionela

Faza 2

CS I,
dr.ing. Steluta NISIPEANU
CS III,ing. Ruxandra CHIURTU
Jurist Ioana - Georgiana NICOLESCU

 

ERO-09-04:         Accidente şi situaţii de urgenţă

 

 

Faza 3
Jurist Ioana - Georgiana NICOLESCU
Maria Antoaneta CIUPERCĂ

Subtask WE-09-05a:     Sinteza, discuţii şi concluzii privind programele şi campaniile de securitate şi sănătate în muncă în sectorul transportului rutier

Faza 4
Monica MATORNEI
Silviu Nicolae PLATON

Subtask WE-09-05c:     Sinteza, discuţii şi concluzii asupra cazurilor de prevenire a riscurilor privind conducătorii auto de pe vehiculele de transport pasageri (sectorul de transport rutier)

Faza 5
Jurist Ioana - Georgiana NICOLESCU
Ing.Maria Antoaneta CIUPERCĂ

WE-09-07:    Colectare studii de caz privind promovarea sănătăţii în muncă la lucrătorii tineri

Faza 6
CS I, Dr.ing.Mihai COSTESCU
Jurist Ioana – Georgiana NICOLESCU

WE-09-12:    Sinteza, discuţii şi concluzii privind studiile de caz relative la instruirea personalului din învăţământ în vederea furnizării de cunostiinte în domeniul riscurilor/educaţiei de securitate şi sănătate în muncă