Manifestări ştiinţifice

Conferinţa naţională 2011

Conferinţa Naţională: Prevenirea Riscurilor Profesionale – Obiectivul Nostru Comun, INCDPM - 60 de Ani de Cercetare în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România, Bucureşti 2.11.2011

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” desfăşoară o activitate continuă, din anul 1951, dedicată studiilor şi cercetărilor din domeniul prevenirii riscurilor profesionale, fundamentării cadrului legislativ de securitate şi sănătate în muncă, dezvoltării sistemului de instruire în acest domeniu, elaborării de soluţii practice şi asistenţă tehnică acordată întreprinderilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

În prezent institutul funcţionează în conformitate cu HG nr. 1772 din 21 octombrie 2004,  în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu un ansamblu extins de studii, cercetări aplicative, bune practici şi servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conferinţa se doreşte a fi un forum de discuţie a problemelor actuale din domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilităţii sociale, fiind deschisă participării instituţiilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi învăţământ superior, dar şi reprezentanţilor angajatorilor şi origanizaţiilor sindicale.

Prin structura participanţilor se urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor între instituţiile de cercetare-dezvoltare şi cele de învâţământ superior şi orientarea acestei colaborări spre soluţionarea unor probleme practice din mediul economic, precum şi spre implementarea unor principii moderne, aplicate la nivel european şi internaţional , în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilităţii sociale.