Oferta noastră

Servicii in domeniul SSM

Serviciile oferite de specialiştii institutului  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, altele decât cele din oferta de cursuri, acoperă o gamă largă de activităţi diverse, din care vă supunem atenţiei următoarele:

Din categoria cercetare-dezvoltare, cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru diferitele domenii ale securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor profesionale
 • studii şi cercetări privind fundamentarea sistemului naţional de reglementări în domeniul protecţiei muncii şi armonizare cu legislaţia europeană,
 • studii şi cercetări pentru dezvoltarea sistemului naţional de instruire, formare, perfecţionare, informare şi diseminare a informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborarea de metode, metodologii. Mai multe detalii aici...
 • ventilare industrială,
 • combaterea zgomotului şi vibraţiilor
 • combaterea riscurilor chimice / instalaţii de neutralizare a noxelor chimice,
 • combaterea riscurilor mecanice la maşini şi instalaţii,
 • combaterea riscurilor electrice,
 • soluţii de protecţie tegumentară prin unguente de protecţie
 • studii de ergonomie,
 • studii pentru asigurarea la locurile de muncă a iluminatuluicorespunzător,
 • studii şi cercetări privind fundamentarea sistemului naţional de reglementări în domeniul protecţiei muncii şi armonizare cu legislaţia europeană,
 • studii şi cercetări pentru dezvoltarea sistemului naţional de instruire, formare, perfecţionare, informare şi diseminare a informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborarea de metode, metodologii (mai multe detalii aici)
 • modele pentru evaluarea nivelului de risc la locurile de muncă şi asigurarea securităţii sistemelor de muncă şi
 • elaborare de Fişe tehnice de securitate in conformitate cu legislatia nationala si prevederile REACH
 • evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru unităţile din domeniul medical prin intermediul aplicaţiei informaticăe specifice de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor profesionale din domeniul medical EVASAN-IT, dezvoltată în cadrul proiectului POSDRU „Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii – COMPEFSAN, ID48872”

ALTE SERVICII: