Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Radiaţii neionizante (câmpuri electromagnetice)

Atât în mediul de muncă, precum şi în viaţa de zi cu zi, suntem expuşi la câmpuri electromagnetice de diferite frecvenţe şi intensităţi. Cele mai frecvent întâlnite surse de câmpuri sunt echipamentele electrice, dispozitivele radio şi TV, echipamentele de birou, electrocasnicele. În mediul de muncă, surse de câmpuri electromagnetice sunt, de asemenea, echipamentele electrotermice şi dispozitivele medicale.
Expunerea umană la câmpuri electromagnetice poate avea efecte asupra stării de sănătate şi poate cauza accidente. De asemenea, utilizarea diferitelor echipamente electrice şi electronice poate produce fenomene de interferenţă.

Activităţi ale laboratorului:

  • Identificarea surselor generatoare de câmp electromagnetic;
  • Măsurarea şi evaluarea câmpurilor electromagnetice din mediul de munca şi în mediul înconjurător;
  • Studii şi cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice câmpurilor electromagnetice în mediul de muncă;
  • Consultanţa şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.