Noutăţi

Știri22.11.2017

ANUNŢ: În data de 24 noiembrie 2017, ora 10, la sediul institutului, se vor desfasura probele concursului pentru ocuparea postului vacant de contabil tr. I, din cadrul Compartimentului Finaciar - Contabilitate, Salarizare si Programarea Activitatii.

23.10.2017

ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

 • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie sau tricotaje (cod COR 214101, 214102 sau 214103), chimie (cod COR 214513) sau mecanică (Cod COR 214401);
 • 1 (unu) post de tehnician tr. I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de liceu , cu examen de bacalaureat : tehnician determinări fizico-mecanice (Cod COR 311104);
 • 1 (unu) post de contabil tr. I (cod COR 331302) în cadrul Compartimentului Finaciar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii;
 • 1 (unu) post de agent de securitate / portar ( cod COR 541401) în cadrul Compartimentului Administrativ;

Atașamente

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

04.08.2017

ANUNŢ: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii Alexandru Darabont intenționează ca în perioada imediat următoare să depună o propunere de proiect complex cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii instituționale pentru a răspunde cerințelor pieței cu privire la existența unor echipamente individuale de protecție cu un nivel ridicat performanță privind caracteristicile ergonomice și de protecție împotriva căldurii, focului și riscurilor asociate” în cadrul Programului PNCDI III, pilonul 1 “Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare”, subprogramul 1.2. Performanţă instituţională, domeniul „Tehnologii noi și emergente”.

În acest context, vă invităm să vă exprimați intenția de a face parte din consorțiul pe care dorim să-l alcătuim în vederea elaborării propunerii de proiect. Termenul limită pentru manifestarea dorinței de a colabora în acest demers științific este 7 august 2017, ora 16:00.

02.08.2017

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gr. II din cadrul Laboratorului Riscuri Electrice şi Mecanice și Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice. Detalii suplimentare disponible la pagina angajari.

28.04.2017

ANUNŢ: A fost publicat raportul anual de activitate al INCDPM. Descarcă Raport.

06.02.2017

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare ştiinţifică din cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie al I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”. Detalii suplimentare disponible la pagina angajari.

21.07.2016

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentionează să achiziționeze servicii de pază și protecție sediu institut, Cod CPV 79713000-5 - Servicii de pază, pentru perioada 01.09.2016 – 31.12.2016.

20.07.2016

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţifică din cadrul Laboratorului Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor în data de 26.07.2016 ora 10:00AM în sala nr. 5 (sala de curs). Detalii suplimentare disponible la pagina angajari.

18.07.2016

A fost publicat Raportul de audit privind situațiile financiare pana la 31.12.2015.

21.03.2016

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ”servicii organizare conferintă închidere proiect” in cadrul proiectului Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

17.03.2016

A fost actualizată Pagina principală.

14.03.2016

A fost creată pagina: Despre noi - Declarații de avere și de interese din 2016.

4.03.2016

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea postului de inginer gradul I din cadrul Organismului de Certificare EIP în data de 11.03.2016 ora 11:00AM în sala nr. 5 (sala de curs).

3.03.2016

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont"organizează concursul pentru ocuparea postului de inginer grad I din cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Munca în data de 07.03.2016 la ora 01:00PM în sala nr. 5 (sala de curs).

22.02.2016

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont"organizează concurs, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului, pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.26, sau pe http://www.inpm.ro. Mai multe detalii...

1.02.2016

A fost creată pagina: Noutăți - INCDPM în mass media.

27.01.2016

A fost actualizată pagina: Oferta noastră - Cursuri de Formare Perfecţionare.

26.01.2016

A fost actualizată pagina: Despre noi - Sistemul de management integrat.

21.01.2016

A fost actualizată pagina: Proiecte - Rapoarte de activitate program nucleu.

19.01.2016

A fost creată pagina: Proiecte - Rapoarte de activitate program nucleu.

11.01.2016

Au fost actualizate următoarele pagini:

17.12.2015

A fost actualizată pagina: Despre noi - Conducere.

4.12.2015

A fost actualizată Pagina principală.

24.11.2015

A fost actualizată Pagina principală.

20.11.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intenţionează să achiziţioneze ” servicii audit financiar” în cadrul proiectului PN II Îmbunătățirea calității mediului de lucru în depozitele de patrimoniu cultural. Validarea tratamentului bunurilor culturale textile și din piele cu radiații gamma (TEXLECONS)

10.11.2015

Comunicat de presă: Instruire în domeniul chimicalelor pentru reprezentanții autorităților din România, cofinanțată prin Mecanismul Financiar SEE

22.10.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ”hotă verticală cu flux laminar” în cadrul Proiectului PN II  - TEXLECONS.

21.10.2015

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont"organizează concurs, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului, pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată :

 • 1 post - inginer gr. I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

Studii: absolvent cu licentă  specialitatea tehnologia confecţiilor şi tricotajelor;
Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul EIP

 • Îmbrăcăminte de protecție: caracteristici și metode de încercare
 • Utilizarea standardelor in laboratorul de încercări.

Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul evaluării conformităţii produselor de  EIP

 • Să aibă cunoştinţe şi abilităţi specifice care să-i permită să examineze unul sau mai multe aspecte sau     documente referitoare la produse de EIP şi să genereze constatările corespunzătoare, ţinând cont de prevederile legislative, nivelul ştiinţific şi tehnic actual şi corelaţiile dintre riscurilor care trebuie prevenite şi caracteristicile produsului;
 • Principii de clasificare a defectelor produsului;
 • Standardele europene, internaţionale sau române de cerinţe sau metode de încercare, aplicabile  EIP.

Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului.

Concursul pentru ocuparea postului constă în probe scrise, orale şi interviu.

Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205,  mobil :0721204588. Mai multe detalii...

20.10.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intenţionează să achiziţioneze ” servicii videocurs legislaţie în domeniul substanţelor chimice (non UE şi non EEA) şi instrumente suport” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

20.10.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intenţionează să achiziţioneze ” servicii tiparire 500 brosuri, 10 suport curs lung, 120 suport curs scurt” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

22.09.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de transport si cazare in Norvegia pentru 10 cursanti (12 nopti) si 2 experti  (12 nopti)” in cadrul proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

21.09.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

17.09.2015

A fost actualizată Pagina principală.

14.09.2015

A fost actualizată Pagina principală.

13.09.2015

A fost actualizată pagina: Despre noi - Declarații de avere și de interese din 2015.

14.07.2015

A fost actualizată pagina: Despre noi - Declarații de avere și de interese din 2015.

9.07.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de tipărire produse informative si de promovare” in cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

7.07.2015

Vă invităm să ne deveniți parteneri în cadrul proiectului ”PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)” - ce va fi dezvoltat de către INCDPM. Proiectul va fi dezvoltat în cadrul POC 2014-2020, acțiunea ”Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”. Detalii...

6.07.2015

A fost creată pagina: Despre noi - Declarații de avere și de interese din 2015.

3.07.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de publicare 10 anunturi în 2 ziare nationale” in cadrul proiectului Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

21.06.2015

A fost creată pagina: Despre noi - Raport de activitate 2014.

17.06.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

16.06.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

15.06.2015

OC EIP în colaborare cu Laboratorul MIP elaborează o broșură privind selecționarea şi utilizarea EIP împotriva riscurilor generate de endotoxine și stabilește lista locurilor de muncă cu incidență sporită de îmbolnăvire generate de endotoxine.

LABORATORUL ZGOMOT SI VIBRATII realizeaza :

 • Cartografierea zgomotului la locul de muncă, evaluarea expunerii la zgomot, scenarii de reducere a expunerii folosind hărți de zgomot;
 • Evaluarea zgomotului la locul de muncă pe baza metodei grupurilor omogene de lucrători;
 • Studii de impact, rapoarte și bilanțuri referitoare la zgomotul emis în mediul înconjurător – încercări atestate de Ministerul Mediului;

LABORATORUL ERGONOMIA SISTEMELOR DE MUNCĂ a elaborat cursul Managementul stresului adaptat la specificul activității și culturii organizaționale.

Centrul de Formare și Educație Continuă desfășoară o gamă largă de cursuri de formare-perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă, cele mai noi fiind cursurile de formare destinate medicilor, cursuri care permit obținerea de credite EMC (Educație Medicală Continuă).

LABORATORUL EVALUAREA RISCURILOR ȘI MANAGEMENTUL SSM actualizează metoda INCDPM de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, adaptată la noile cerințe europene.

LABORATORUL RISCURI CHIMICE SI BIOLOGICE a elaborat un ghid pentru informare și reducere a riscurilor în cazul expunerii la agenți cu efect sinergic în mediul de muncă.

LABORATORUL RISCURI ELECTRICE SI MECANICE în parteneriat cu EMERSON Cluj Napoca au derulat "Studiul privind energia dezvoltată de arcul electric în instalațiile electrice și alegerea EIP".

11.06.2015

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post - cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

Studii: superioare;
Experienţă: cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor, iar pentru cei care provin din afara învăţământului superioe sau cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului sau titlul de cercetător ştiinţific dobândit conform legislaţiei în vigoare.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Probele de concurs vor consta în interviu, verificare condiţii de participare şi evaluare dosar participare concurs.

Informaţii suplimentare privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205, mobil: 0721204588. Mai multe detalii...

11.06.2015

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

Studii: absolvent cu licenţă de specialitatea : tehnologia confecţiilor şi tricotajelor ; activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte activităţii;
Cerinţe şi abilităţi în domeniul EIP:

 • Materii prime textile : cunoştinţe de bază privind tipuri de fibre şi modul de indentificare şi recunoaştere;
 • Cunoştinţe privind riscurile de accidente şi /sau îmbolnăvire profesională şi tipuri de îmbrăcăminte de protecţie posibil a fi utilizate ;
 • Utilizarea standardelor  în laboratorul de încercări

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

Informaţii suplimentare privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205, mobil: 0721204588. Mai multe detalii...

11.06.2015

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

Studii: absolvent cu licenţă cu titlul de inginer, specialitatea designul confecţiilor de piele şi înlocuitori;
Vechime:
exeperienţă totală în muncă minim 5 ani, experienţă în domeniul calităţii ( standardizare, încercări, controlulo calităţii) de minim 2 ani; experinţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă reprezintă un avantaj; cel puţin ani de activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior sau 4 ani în cazul celor care deţin titlul de doctor;

Cerinţe şi abilităţi în domeniul fabricării articolelor de piele, inclusiv încălţămimte.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

Informaţii suplimentare privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205, mobil: 0721204588. Mai multe detalii...

5.06.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ”servicii organizare conferintă deschidere proiect” in cadrul proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase – CONOSCEDE” - ID 66253

12.05.2015

A fost creată pagina Personalităţi ale ştiinţei româneşti.

20.04.2015

A fost actualizată Pagina principală.

21.03.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

11.02.2015

A fost actualizată pagina: Laboratorul Combaterea Zgomotului și Vibraţiilor - Contact

4.02.2015

A fost creată pagina: Despre noi - Raport de activitate 2013.

1.02.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

29.01.2015

A fost actualizată Pagina principală.

28.01.2015

A fost actualizată pagina: Oficiul de Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice şi Mass-media - Prezentare

27.01.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Laborator Mijloace Individuale de Protecţie - Prezentare
 • Laborator Mijloace Individuale de Protecţie - Activități specifice
 • Laborator Mijloace Individuale de Protecţie - Contact
 • Oficiul de Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice şi Mass-media - Prezentare
 • Oficiul de Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice şi Mass-media - Contact

26.01.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Laborator Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM - Prezentare
 • Laborator Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM - Activități specifice
 • Laborator Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM - Contact

24.01.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

22.01.2015

A fost actualizată pagina Despre noi - Angajări.

5.01.2015

Au fost actualizate următoarele pagini:

20.12.2014

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea:

 • - 2 posturi - portar/agent de securitate incinte în cadrul Compartimentului Administrativ

Cerinţe: să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani; apt medical pentru exercitarea funcţiei; să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; atestat profesional potrivit prevederilor legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte cerinte: spirit de ordine şi disciplină; abilităţi de comunicare şi lucru în echipă; corectitudine, flexibilitate; rezistenţă la effort şi stres; preocupare pentru ridicarea nivelului professional individual.

Probele de concurs vor consta în interviu şi probă scrisă.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Mai multe detalii... Cerere.

25.11.2014

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Publicații - Postere.

10.11.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

26.10.2014

A fost creată secțiunea Declarații de avere și de interese, paginile 2013 și 2014.

8.10.2014

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea:

 • 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Zgomot și Vibrații – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

Cerinţe: absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă , activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani în alte activităţii într-un laborator de cercetare, cunoştinţe solide a cel puţin unei limbi străine (engleză sau franceză), abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar).

Cerinţe specifice postului: diplomă de MASTER în Inginerie și Protecția Mediului, Certificat Specialist în domeniul Securitate și Sănătate în Muncă, Certificat Auditor intern – Sistemul de Management al Calității, conform standardelor ISO 17025:2005, cunoştinţe solide desen tehnic şi proiectare (ex. AUTOCAD).

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231/228. Mai multe detalii...

29.07.2014

A fost actualizată pagina Noutăți la Laboratorul Sinteze Evaluare Riscuri.

28.07.2014

A fost actualizată pagina Noutăți la Laboratorul Sinteze Evaluare Riscuri.

23.07.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Departamentul Echipamente Tehnice de Muncă - Contact
 • Laborator Riscuri Electrice - Contact

16.07.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

15.07.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

23.06.2014

A fost actualizată Pagina principală.

12.06.2014

The following page was updated: Useful links.

10.06.2014

A fost actualizată pagina Link-uri utile.

2.06.2014

A fost actualizată Oferta de Cursuri.

14.04.2014

The following page was updated: About us - Management.

3.04.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

10.03.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

5.03.2014

A fost actualizată pagina Despre noi - Prezentare.

25.02.2014

A fost actualizată pagina Publicații - Revista „Risc şi Securitate în Muncă”.

15.02.2014

A fost actualizată pagina Despre noi - Conducere.

22.01.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

21.01.2014

A fost actualizată Pagina principală.

16.01.2014

Au fost actualizate următoarele pagini:

16.12.2013

A fost actualizată pagina: Laboratorul Riscuri chimice şi biologice - Contact.

8.12.2013

Au fost actualizate următoarele pagini:

8.11.2013

Au fost actualizate următoarele pagini:

28.10.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea:

 • 1 (unui) post de tehnician treapta I-a în cadrul Laboratorului de Zgomot și Vibrații

Cerinţe legale: absolvent de studii medii (liceu tehnic); vechime în activitate ca personal auxiliar de cercetare-dezvoltare minim 5 ani; cunoștințe profesionale solide în domeniul prevenirii și combaterii expunerii la zgomot și vibrații în mediul de muncă și mediul înconjurător; curs nivel de bază în domeniul securității și sănătății în muncă cod COR N.C/COR 325723; curs de formare auditori în domeniul calității în laboratoare de încercări/etalonări conform SR EN ISO 17025:2005 și SR EN ISO19011:2003.

Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane.
Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la tel: 021.313.30.47. Mai multe detalii...

21.10.2013

The following pages have been updated:

8.10.2013

Au fost actualizate următoarele pagini:

7.10.2013

Au fost actualizate următoarele pagini:

24.09.2013

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Oferta noastră - Publicații.
 • Centrul de Formare și Perfecţionare - Contact.
 • Laboratorul Fizica Mediului Ambiant - Contact.
 • Departamentul Mediul de Muncă și Mediul Înconjurător - Contact.

23.09.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 post - cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant - Departament Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

  Cerinţe:
  - absolvent al Facultăţii de Fizică sau inginer cu specializarea inginerie electrică, vechime în muncă de minim 6 ani în activitatea de cercetare – dezvoltare conform art. 16 alin (3) lit. c) din legea nr. 319-2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
  -  cursuri postuniversitare;
  - experienţă elaborare proiecte de cercetare – dezvoltare câştigate în competiţii (responsabil proiect);
  - experienţă în domeniul calităţii: coordonarea activităţiilor de proiectare şi dezvoltare a sistemului de management al laboratorului de încercări conform SR EN ISO 17025, proiectarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii (SMC) conform SR EN ISO 9001:2001; elaborare manual calităţii, proceduri generale şi operaţionale; Coordonarea implementării , menţinerii şi îmbunătăţiirii continue a SMC;
  - abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice WORD, EXCEL; POWER POINT; ACCESS (redactare de text, calcul tabelar);
  - publicaţii de specialitate;
  - cunoşterea limbii engleze..

Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din  Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la 021/313.17.27. int. 247. Mai multe detalii...

3.09.2013

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

12.08.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont", cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.2. si DMI 1.4. Detalii...

6.08.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează în data de 20.08.2013, ora 12.00, selecţie de CV-uri pentru ocuparea a 2 posturi expert evaluator lucrări conferinţa internaţională, cu contract individual de muncă pe durată determinată (2 luni), în cadrul Colectivului POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte.

Cerinţe: studii superioare în domeniul medical, experienţă în domeniul medicinei muncii şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoaşterea a 2 limbi străine la nivel avansat, experienţă în evaluarea lucrărilor prezentate la conferinţe, workshopuri, simpozioane, abilităţi de comunicare, experienţă în operare PC (Word).

Data limită de depunere a CV-urilor este 20.08.2013, ora 11.00, la Colectivul POSDRU ID 48872, cam. 7, parter.

Candidaţii selectaţi, cât şi cei neselectaţi vor primi răspuns în ziua de 21.08.2013. Mai multe detalii...

 

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează în data de 20.08.2013, ora 12.00, selecţie de CV-uri pentru ocuparea a 2 postrui asistenţi responsabili planificare şi selecţie participanţi conferinţa internaţională, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte.

Cerinţe minime: studii superioare, capacitate foarte bună de organizare şi planificare, abilităţi de comunicare, experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoaşterea a celor puţin 2 limbi străine la nivel avansat, experienţă în domeniul organizării de evenimente (cursuri, work-shop-uri, conferinţe etc.) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, operare PC (Word, Excel, Power Point).

Data limită de depunere a CV-urilor este 20.08.2013, ora 11.00, la Colectivul POSDRU ID 48872, cam. 7, parter.

Candidaţii selectaţi, cât şi cei neselectaţi vor primi răspuns în ziua de 21.08.2013. Mai multe detalii...

16.07.2013

NOUTĂŢI REFERITOARE LA OFERTA NOASTRA DE CURSURI:

1. Locuri gratuite pentru cursanţi şi anume: pentru grupuri mai mari de nouă persoane, INCDPM oferă gratuit participarea la cursuri pentru a zecea persoană.

2. Pentru persoanele care participă la minim două cursuri într-un an calendaristic, se pune la dispoziţie un card de fidelitate care prezintă facilităţile următoare:

 • Pentru cursul 3 persoana beneficiază de un discount de 10% din valoarea cursului
 • Pentru cursul 4 persoana beneficiază de un discount de 15% din valoarea cursului
 • Pentru cursul 5 persoana beneficiază de un discount de 20% din valoarea cursului
 • Pentru cursul 6 persoana beneficiază de un discount de 25% din valoarea cursului

3. Se desfasoară cursuri de weekend. Sâmbata între orele 9-12.00 şi 12.15-15.15 şi Duminica între orele 9-12.00 şi 12.15-15.15

Detalii...

25.06.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont", cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.3. (cerere 144) si DMI 5.1 (cerere 125). Detalii...

6.06.2013

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

5.06.2013

A fost actualizată Pagina principală.

29.05.2013

Page About us - Management has been updated.

18.04.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont", cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, amână organizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator reţea, din data de 18.04.2013, în data de 22.04.2013, ora 13.00.

16.04.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont", cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, amână organizarea concursului pentru ocuparea postului de administrator reţea, din data de 15.04.2013, în data de 18.04.2013, ora 10.00.

2.04.2013

A fost actualizată pagina Despre noi - Raport de activitate 2012.

1.04.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.04.2013 ora 12.00, pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 post - fizician gr. I în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
  Cerinţe: absolvent al Facultatea de Fizică, vechime în domeniu de specialitate minim 10 ani, experienţă în domeniul fizicii atmosferei şi a pământului, protecţiei mediului ambiant, fizica radiaţiilor şi modelare matematică; cursuri de specializare postuniversitare în domeniul fizicii atmosferei şi a pământului, protecţiei mediului, fizica radiaţiilor şi modelare matematică; publicaţii de specialitate în domeniul fizicii atmosferei şi a pământului, protecţiei mediului şi fizica radiaţiilor ; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice: ORIGIN 8, Word Excel, Power Point; cunoaştinţe de limba engleză, nivel avansat.

Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231. Mai multe detalii...

 

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.04.2013 ora 10.00, pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 post - administrator reţea în cadrul Compartimentului de Relaţii Internaţionale.
  Cerinţe: absolvent al Facultăţii de Informatică (licenţă în informatică), cunoştinţe profunde în domeniul informaticii; competenţă operaţională în administrarea reţelelor informatice şi medii informatice; participare la realizarea unor proiecte ce au în componenţă tehnologiile HTML/CSS/PHP; participare la realizarea unor aplicaţii pentru windows într - un limbaj orientat pe obiecte; capacitate de utilizare a limbajului PHP; capacitate de utilizare a unui DBMS precum şi mysql, sqlite, oracle şi altele; capacitatea de a instala şi configura servere web; cunoştinţe de mediu de programare integrat (IDE); cunoştinţe de software, echipamente hardware şi echipamente retelistică; cunoştinţe de limba engleză; rezistenţă la stres şi disponibilitate pentru deplasări în ţară.

Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231. Mai multe detalii...

12.03.2013

A fost actualizată pagina Despre noi - Conducere.

11.03.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Riscuri chimice şi biologice – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
  Cerinţe: studii superioare tehnice, 1 an de activitate într-un laborator de cercetare în activitatea laboratorului, cunoaştinţe de limba engleză şi limba franceză, operare PC.
 • 1 post - cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
  Cerinţe: studii Facultatea de Fizică, vechime de minim 10 ani, cursuri de specializare post universitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cursuri de specializare în domeniul calităţii: auditul calităţii, auditul sistemului de management al calităţii, managementul calităţii conform standardelor ISO 9000, cunoaşterea limbii engleze; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice: LabWiew, ORIGIN 8, Word Excel, Corel Draw, Adobe Flash, prelucrarea imagini : Adobe Photo Shop; publicaţii de specialitate.

Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din  Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231. Mai multe detalii...

7.03.2013

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Publicații - Ghiduri și materiale informative.

1.03.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 18.03.2013 ora 15.00, pentru ocuparea următorului post vacant, contract individual de muncă pe durata determinată de 3 luni:

 • 1 post - consilier juridic în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Juridic

Cerinţe: studii superioare juridice de lungă durată, 10 ani vechime în specialitatea studiilor, cunoştinţe temeinice a legislaţiei în vigoare, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine; abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice, rezistenţă la stres, disponibilitate pentru deplasări în ţară.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

1.02.2013

A fost introdusă o nouă secțiune în website: Publicații - Ghiduri și materiale informative.

31.01.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.02.2013 ora 10.00, pentru ocuparea următorului post vacant:

 • 1 post - auditor intern în cadrul Compartimentului Audit şi Control financiar

Cerinţe: studii superioare economice (de preferat doctorat in contabilitate), 10 ani vechime în specialitatea studiilor, cunoştinţe necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar şi expertiza financiar contabilă în România, aşa cum sunt cerute de statul roman, membru activ al Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania, evidenţiat în Registrul privind Evidenţa Experţilor Contabili Judiciari.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

30.01.2013

INCDPM organizeaza în această perioadă cursuri Gratuite de formare profesională pentru manageri, întreprinzatori și angajați din sectoarele construcții și HORECA. Pentru mai multe detalii și înscrieri vă rugăm să accesați site-ul Proiectului "Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate".

23.01.2013

A fost actualizată Pagina principală.

16.01.2013

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

14.01.2013

A fost actualizată pagina Despre noi - Sistemul de management integrat.

11.01.2013

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 25.01.2013 ora 10.00 pentru ocuparea următorul post vacant:

 • 1 post - şef Centru formare profesională

Cerinţe: absolvent studii superioare tehnice, vechime în muncă de minim 15 ani în activitate; cursuri specializare „Integrare europeană”; activitate didactică în funcţia de lector; autorizaţie de traducător pentru limbile de circulatie internatională engleză şi franceză; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice  (redactare de text, calcul tabelar).

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

3.12.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 1 post - cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă – Departamentul Sisteme de Muncă.
  Cerinţe: absolvent cu studii superioare tehnice, vechime în muncă de minim 15 ani în activitatea de cercetare; cursuri postuniversitare de „Securitatea muncii”, „Audit şi evaluarea riscurilor profesionale”; diplomă de „Formator”; activitate didactică ca lector în cadul cursurilor de securitate şi sănătate în muncă, activitate ca director de proiecte de cercetare – dezvoltare din Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Inovare; activitate ca expert în cadrul proiectelor structurale cunoaşterea a unei limbi străine (engleză/franceză); abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar); utilizarea aparaturii specifice investigaţiilor de teren în domeniul ergonomiei, disponibilitate deplasare în ţară.
 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă – Departamentul Sisteme de Muncă.
  Cerinţe: absolvent al învăţământului superior pre – Bologna sau echivalent ciclul II Bologna şi/ sau înscris la un program de master - Facultatea de Psihologie/Sociologie; cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză,franceză, etc); cunoaşterea metodologiei de cercetare; abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, programe de analize statisctice);disponibilitate pentru deplasări în ţară.

Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
Înscrierea la concurs se face în termenul stabilit de Legea nr. 319 privind statutul personalului de cercetare – dezvoltare.

Tematica şi bibliografia pentru postul de asistent de cercetare ştiinţifică sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane şi Juridic.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

21.11.2012

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

1.11.2012

A fost actualizată pagina Oferta Noastră - Publicaţii - Cărţi de securitate şi sănătate în muncă.

19.10.2012

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Departamentul Echipamente Tehnice de Muncă - Prezentare.
 • Departamentul Echipamente Tehnice de Muncă - Contact.

16.10.2012

A fost actualizată pagina Laboratorul Unguente de Protecţie - Contact.

28.09.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Echipamente Individuale de Protecţie – Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie.
  Cerinţe: absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie cu examen de licenţă sau diplomă, specialitatea tehnologia confecţiilor şi tricotajelor, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză), abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar), disponibilitate deplasare în teritoriu şi în ţară.
 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Echipamente Individuale de Protecţie – Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie.
  Cerinţe: absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie cu examen de licenţă sau diplomă, specialitatea tehnologia şi desingul confecţiilor din pielărie şi înlocuitor, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză), abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar), disponibilitate deplasare în teritoriu şi în ţară.

Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Mai multe detalii...

27.09.2012

A fost actualizată pagina Laboratorul Zgomot şi Vibraţii - Contact.

18.09.2012

Page About us - Contact has been updated.

15.09.2012

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

10.09.2012

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Departament Sisteme de muncă - Contact.
 • Laborator Sinteze, Evaluare Riscuri - Contact.
 • Laborator Managementul SSM - Contact.
 • Laborator Ergonomie - Contact.
 • Centrul de Formare și Perfecţionare - Contact.

5.09.2012

Page Research Areas - Physics of the Environment - Presentation has been updated.

31.08.2012

The following pages have been updated:

19.08.2012

Page Research Areas - Noise and Vibrations - Presentation has been updated.

9.08.2012

The following pages have been updated:

24.07.2012

INCDPM pune la dispozitia celor interesati afise diverse, cel mai nou fiind pentru locuri unde pot aparea atmostfere explozive, disponibil in format A4 laminat sau autocolant, la pretul de 2,50 lei + TVA.

23.07.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 06.08.2012 ora 10.00 pentru ocuparea următorul post:

 • 1 post - expert marketing cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 55075 al Unităţii de Implementare Proiecte.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 30.07.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

20.07.2012

CURSURI GRATUITE organizate în cadrul proiectului finantat din Fondul Social European POS DRU ID 48872-COMPEFSAN pentru personalul medical din zona SUD-EST în perioada 6-10 august 2012 în Constanţa: „Legislaţie Securitate şi Sănătate în Muncă - inspector în domeniul SSM- cod COR 325723” şi „Manager al sistemelor de management Securitate şi Sănătate în Muncă – manager sistem SSM – cod COR 325709” finalizate cu certificat de absolvire CNFPA.

Relaţii Liliana Avram - asistent activitati formare, email: lavram@protectiamuncii.ro, Detalii: www.sanatateainsiguranta.ro.

6.07.2012

Mai sunt locuri la cursul GRATUIT „Legislatie Securitate si Sanatate in Munca - inspector in domeniul SSM- cod COR 325723” finalizat cu certificat de absolvire CNFPA, organizat în Bucureşti în perioada 16-20 iulie 2012, pentru personalul medical din zona BUCURESTI/ILFOV în cadrul proiectului finantat din Fondul Social European POS DRU ID 48872-COMPEFSAN.

Relaţii Iuliana Scarlat - asistent activitati formare, email: laboratorrcb@yahoo.com. Detalii www.sanatateainsiguranta.ro.

5.07.2012

A fost actualizată Prima pagină.

03.07.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.07.2012 ora 10 pentru ocuparea următorul post:

 • 1 post – inginer gr. I în cadrul Departamentului Echipamente Tehnice de Muncă, Laborator Riscuri Mecanice.
  Contract individual de muncă pe durată determinată.

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 10.07.2012, ora 12.00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

02.07.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 23 iulie, ora 12.00, pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului de Zgomot şi Vibraţii - Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane.

Înscrierile se prelungesc până la data de 16 iulie 2012, ora 12.00. Mai multe detalii...

19.06.2012

Au fost actualizate următoarele pagini:

 • Oficiul de Documentare, Editare, Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice și Mass-Media - Contact.
 • Oferta noastră - Publicaţii - Postere
 • Oferta noastră - Publicaţii - Revista

18.06.2012

INCDPM a fost autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări ca furnizor de instruire pentru cursul MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (Autorizaţia).

A fost actualizată pagina Cursuri de Formare Perfecţionare.

8.06.2012

A fost actualizată Prima pagină.

5.06.2012

A fost actualizată pagina Despre noi - Contact.

30.05.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului de Zgomot şi Vibraţii - Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

Tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Mai multe detalii...

21.05.2012

A fost actualizată pagina Despre noi - Sistemul de management integrat - Politica în domeniul calității, mediului și securităţii şi sănătăţii în muncă.

19.05.2012

A fost actualizată pagina Proiecte - 2012.

11.05.2012

A fost actualizată pagina Manifestări ştiinţifice - Conferinţa naţională 2011 - Program.

7.05.2012

A fost actualizată Pagina principală.

28.04.2012

A fost actualizată pagina Manifestări ştiinţifice.

25.04.2012

A fost actualizată pagina Manifestări ştiinţifice.

24.04.2012

A fost actualizată pagina Despre noi - Raport de activitate 2011.

10.04.2012

Au fost actualizate următoarele pagini:

19.03.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează gratuit un curs de instruire de o zi în domeniul substituției substanțelor chimice periculoase. Mai multe detalii...

Cursul este organizat împreună cu experți din cadrul proiectului SUBSPORT (http://www.subsport.eu).

27.02.2012

A fost actualizată pagina Proiecte - 2011.

24.02.2012

A fost actualizată pagina Link-uri utile.

16.02.2012

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 27.02.2012, ora 12 pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post - economist gr. I în cadrul Compartimentului Audit şi Control Financiar

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 24.02.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

28.11.2011

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

25.11.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

24.11.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

22.11.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

21.11.2011

A fost lansată noua versiune a website-ului INCDPM.

14.11.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.12.2011 ora 10 pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post - inginer gr. I în cadrul Organismului de Certificare. Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de muncă: 2 ore/zi
 • 1 post - inginer gr. I în cadrul Organismului de Certificare. Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de muncă: 2 ore/zi

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 12.12.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

14.11.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data 05.12.2011 ora 10.00 pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post - documentarist gr. III în cadrul Centrului de Formare Profesională.
 • 1 post - tehnician treapta I în cadrul Centrului de Formare Profesională.
 • 1 post - economist gr. II în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate.

Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 30.11.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

7.11.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

4.11.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

20.10.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

19.10.2011

A fost actualizată pagina Manifestări ştiinţifice.

11.10.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
 • 1 post - cercetător ştiinţific gradul III în cadrul laboratorului Sinteze Evaluare Riscuri – Departamentul Sisteme de Muncă.

Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) şi art. 16 (3) lit. b), c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
Alte cerinţe : abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate organizare şi planificare, conştiinciozitate, sociabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară. Mai multe detalii...

10.10.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Riscuri Mecanice – Departament Echipamente Tehnice de Muncă.

Cerinţe : absolvent cu examen de licenţă sau diplomă (Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – Universitatea Politehnică), cunoaşterea unei limbi oficiale a U.E., operare PC.
Alte cerinţe: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate de organizare şi planificare, iniţiativă, conştiinciozitate, sociabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară.
Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare. Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

25.08.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 05.09.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post - inginer gradul III în cadrul Laboratorului de Riscuri Mecanice al Departamentului Echipamente Tehnice de Muncă. Mai multe detalii...

3.08.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

28.07.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

27.07.2011

A fost actualizată Oferta de cărţi.

17.07.2011

Afise tematice

Institutul nostru vă pune la dispoziţie o serie de afişe tematice pe problematică de securitate a muncii şi a mediului. Într-o lume tot mai preocupată de aspectele de mediu, afişe tematice răspund acestor cerinţe prin elemente sugestive la adresa unui comportament corect şi civilizat faţă de mediul de muncă şi cel încojurător. Afişele se pot achiziţiona de la depozitul de publicaţii, costul unui afiş format A4 plastifiat fiind de 3 lei + TVA.

8.06.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

24.05.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

12.05.2011

A fost actualizată Oferta de cărţi.

6.05.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.05.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post  -  responsabil elaborare documentaţie, experimentare şi validare model evaluare a riscurilor de SSM,  cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte. Cerinţe: studii superioare, (Facultatea de Automatică şi Calculatoare) experienţă de minim 3 ani în management şi arhivare electronică, specialist în soluţii de managementul documentelor, software şi reţele calculatoare, cunoştinţe de  limba engleză nivel avansat, operare PC (Word, Excel, Power Point), foarte bune capacităţi de organizare şi planificare, abilităţi de comunicare şi negociere. Data limită de depunere a dosarului de concurs este 11.05.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

3.05.2011

ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 10.05.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post - expert marketing cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 55075 al Unităţii de Implementare Proiecte. Cerinţe: studii superioare, experienţă de minim 5 ani în marketing, cunoştinţe de limba engleză nivel avansat, operare PC (Word, Excel, Power Point), foarte bune capacităţi de organizare şi planificare, abilităţi de comunicare şi negociere. Data limită de depunere a dosarului de concurs este 08.05.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

12.04.2011

A fost actualizată Oferta de instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă.

7.04.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” lansează achiziţia directă de servicii creaţie şi mentenanţă website proiect, necesare implementării proiectului intitulat "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", în cadrul contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/55075. Criteriul aplicat este "preţul cel mai scăzut". Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoană de contact: Cristian Marcel Sterian, tel. 021.313.17.29. Ofertele se primesc până în 18.04.2011, ora 10:00. Valoarea maximă estimată: 61000 lei, fără TVA.

6.04.2011

ANUNŢ: INCDPM „Alexandru Darabont” organizează concurs în data de 28.04.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post - economist debutant în cadrul Laboratorului de Riscuri Chimice şi Biologice. Cerinţe: studii superioare economice, studii postuniversitare / masterale în domeniul managementului, cunoştinţe bune operare PC, cunoştinţe de limba engleză. Alte cerinţe: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate organizare şi planificare, conştiinciozitate, sociabilitate. Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 22.04.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

1.04.2011

A fost introdusă Conferinţa Naţională: Cercetarea Științifică în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă – Premisă pentru Reducerea Continuă a Accidentelor de Muncă şi a Bolilor Profesionale şi Promovarea Responsabilităţii Sociale, Bucureşti 29.09.2011:

31.03.2011

A fost introdusă secţiunea: Manifestări ştiinţifice.

29.03.2011

A fost actualizată pagina Structura organizatorică.

28.03.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” lansează achiziţia publică prin procedura "cerere de oferte" de servicii de organizare conferinţă de lansare proiect, Cod CPV 79952000-2 (Rev. 2), necesare implementării proiectului intitulat "Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii", în cadrul contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/48872. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte pe SEAP. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 021.313.17.29. Ofertele se pot trimite până în 04.04.2011, ora 10:00.

18.03.2011

S-au pus în vânzare Normele de aplicare a Legii 319-2006 modificate şi completate în 2010 detalii

Marţi, 15 martie 2011 a avut loc, la sediul INCDPM "Alexandru Darabont" din Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, şedinţa de închidere a proiectului "Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT" cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Detalii

14.03.2011

A fost actualizată pagina Oferta noastră - Cursuri.

11.03.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achizitionează direct furnizarea de produse consumabile, de birotică şi papetărie (Cod CPV 30192700-8), necesare implementării proiectului intitulat "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", în cadrul contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/55075. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se poate procura de aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pană în 18.03.2011, ora 10:00.

10.03.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

28.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează prin achiziţie directă servicii expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6 (Rev. 2), în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, cu titlul "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se pot trimite pană în 04.03.2011, ora 10:00. Valoarea maximă estimată: 54000 lei fără TVA.

25.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii de creare pagina web Proiect POS CCE Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT "ADMINIT" (CPV 72413000-8). Serviciile vor fi finanţate din contractul de finanţare nr. 177/18.06.2010. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pană în 01.03.2011. Valoarea maximă estimată: 1071 lei fără TVA.

24.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii design, Cod CPV 79341000-6, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Simona Negoiţă, tel 0213131729. Ofertele se depun până în 28.02.2011. Valoarea maximă estimată: 8500 lei fără TVA.

23.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii de expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun până în 01.03.2011. Valoarea maximă estimată: 54000 lei fără TVA.

22.02.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

21.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează direct servicii de audit extern pentru Proiectul POS CCE Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT "ADMINIT" (CPV 79212100-4). Serviciile vor fi finanţate din contractul de finanţare nr. 177/18.06.2010. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pană în 04.03.2011. Valoarea maximă estimată: 4300 lei fără TVA.

15.02.2011

A fost actualizată pagina Despre noi - Prezentare.

11.02.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

7.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii de auditare financiară externă, Cod CPV 79212100-4, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni! Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut. Documentaţia de atribuire se gaseste pe SEAP şi aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729.Ofertele se depun pana in 18.02.2011, ora 10:00. Valoarea maxima estimata: 63.000 lei, fără TVA.

7.02.2011

Anunţ: INCDPM organizează concurs în data 22.02.2011, ora 12.00 de pentru ocuparea postului de economist gr. I în cadrul Compartimentului Audit şi Control Financiar. Detalii pe prima pagină.

3.02.2011

A fost autorizat cursul Manager al sistemului de management SSM - Cod COR 242315 - Autorizatia o puteti vizualiza aici.

21.01.2011

Au fost actualizate următoarele pagini:

18.01.2011

A fost actualizată Structura organizatorică.

14.01.2011

A fost actualizată PROGRAMAREA CURSURILOR.

21.12.2010

A fost actualizată pagina Contact.

8.12.2010

În curs de autorizare de către CNFPA - programul de perfecţionare pentru MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT SSM, COR 242315.

7.12.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

10.11.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

3.11.2010

A fost actualizată Oferta de cursuri.

31.10.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

15.10.2010

A fost actualizată Oferta de cursuri.

13.10.2010

A fost actualizată pagina Laboratorul Riscuri Fizice - Colectivul de Zgomot, Vibraţii şi Ultrasunete.

4.10.2010

A fost actualizată Oferta de cursuri.

1.10.2010

A apărut, în Monitorul Oficial nr. 661 din 27 septembrie 2010, Hotărârea de guvern nr. 955 din 8 septembrie 2010, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

29.09.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

23.09.2010

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează prin procedură de cerere de oferte servicii de publicitate şi organizare conferinţe, Cod CPV 79341000-6, 55120000-7 (Rev. 2), în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, cu titlul "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte pe SEAP dar şi aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se pot trimite pană în 04.10.2010, ora 10:00. Valoarea maximă estimată: 457.960 lei fără TVA.

22.09.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

20.09.2010

A fost actualizată Oferta noastră - Publicaţii - Afişe/Postere.

17.09.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

10.09.2010

A fost actualizată Oferta noastră - Cursuri.

9.09.2010

A fost actualizată Oferta de cursuri.

6.09.2010

În perioada 06.10.2010 – 09.10.2010, institutul nostru intenţionează să prezinte o parte dintre realizările sale în domeniul prevenirii şi combaterii riscurilor profesionale la Complexul Expoziţional ROMEXPO, Pavilionul 13, unde se va organiza SALONUL CERCETĂRII 2010 - „Expoziţia realizărilor cercetării româneşti”.

6.09.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

2.08.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

1.08.2010

In cadrul simpozionului „Absorbţia fondurilor structurale, alternativa în cercetarea ştiinţifică şi în infrastructură” desfăşurat în 11 Iunie 2010, la Amfiteatrul „Nicolae Cajal” al Institutului de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” din Şos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, Bucureşti, s-a lansat proiectul INTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA IT.

13.07.2010

Pe site-ul Ministerului Muncii, protecţiei sociale şi familiei a apărut Proiectulul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

11.06.2010

A fost actualizată Oferta de cursuri.

4.06.2010

A fost actualizată pagina Oferta noastră.

28.05.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

27.05.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

19.05.2010

A fost actualizată programarea cursurilor.

8.05.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

27.04.2010

A fost actualizată programarea cursurilor.

22.04.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

21.04.2010

A FOST ACTUALIZATĂ PROGRAMAREA CURSURILOR şi secţiunea CONTACT.

15.04.2010

A fost actualizată programarea cursurilor.

1.04.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

16.03.2010

Au fost actualizate următoarele pagini:

12.03.2010

A fost actualizată oferta de cursuri.

11.03.2010

A fost actualizată lista de firme distribuitoare.

1.03.2010

A fost actualizată lista de Publicaţii, instrucţiuni cadru, modalităţi de achiziţie şi firme distribuitoare.

7.12.2009

Următoarele publicaţii urmează să apară în viitorul apropiat:

 • Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile de fabricare, transport şi depozitare a produselor organice (exclusiv petrochimice) – cod 21
 • Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile de fabricare, transport şi depozitare a produselor anorganice – cod 22
 • Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de drumuri, poduri şi construcţii căi ferate – cod 23

27.11.2009

INCDPM scoate la concurs un post de CP I. Acest anunt despre concurs si post a fost publicat în ziarul  România Liberă din data de 05.10.2009 și Bursa din 07.10.2009. Candidatul inscris pentru concurs este dl. dr. ing. Stefan Gabriel Kovacs. 

Fisa de prezentare

Lista de lucrari

27.11.2009

Lansarea noii versiuni a site-ului Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont”

10.08.2009

Chestionar on line privind evaluarea factorilor psihosociali

12.03.2009

Au aparut Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate în cadrul şantierelor de construcţii civile şi industriale.

06.03.2009

Raportul de activitate al a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” pe anul 2008 format pdf

06.08.2008

Au aparut Instrucţiunile Cadru pentru o serie de activităţi din economie. Lista acestora o găsiţi aici.

30.06.2008

Ofertă de servicii privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi protecţia mediului exterior prin sisteme de ventilare şi reţinere a noxelor

03.06.2008

Vă facem cunoscut că în circa 30 de zile institutul nostru va fi în măsură să comercializeze următoarele instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă... click aici

23.04.2008

In atenţia producătorilor de încălţăminte de uz professional: În anul 2008 au fost publicate Ordinul MMFES nr. 94 din 08.02.2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie... click aici

21.04.2008

Pentru a veni în sprijinul realizării obligaţiilor legale pe care societatea dumneavoastră le are în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu Legea 319/2006 şi HG 1425, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - „Al. Darabont” vă oferă o serie de servicii....click aici

31.03.2008

Raportul de activitate al a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” pe anul 2007 format pdf

14.06.2007

Activitatea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” se desfăşoară începând cu luna iulie 2007 în noul sediu din B-dul Ghencea nr.35 A, sector 5, în conformitate cu HG 547/06.06.2007.

20.12.2006

Pentru producatorii de EIP: Condiţii pentru aplicarea marcajului CE dupa 1 ianuarie 2007

01.10.2006

A intrat în vigoare noua Lege a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

06.11.2006

A aparut "Legislatia in domeniu Securitatii si Sanatatii in Munca 2006"