Despre Noi

Angajări



10.07.2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

 • 1 (unu) post de contabil tr. I (cod COR 331302) în cadrul Compartimentului Finaciar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii, experienţa în domeniu finaciar-contabil minim 5 ani;
 • 1 (unu) post de Economist gr I (cod COR 263101). în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii, studii superioare economice, experienţa în domeniu finaciar-contabil minim 3 ani;

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 08.08.2024
Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii contabil tr I
Tematica si bibliografia contabil tr I
Criterii economist gr I
Tematica si bibliografia economist dr I

31.05.2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată de:

 • 1 (unu) post agent de securitate/portar (cod COR 541401) în cadrul Compartimentului Administrativ;

Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului.
Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii agent de securitate
Tematica si bibliografia agent de securitate

17.05.2024

Anunt privind anularea concursului organizat pentru postul vacant de portar in cadrul Compartimntului Administrativ. Detalii aici.

22.04.2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

 • 1 (unu) post de contabil tr. I (cod COR 331302) în cadrul Compartimentului Finaciar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii, experienţa în domeniu finaciar-contabil minim 3 ani;
 • 1 (unu) post de Economist gr I (cod COR 263101). în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii, studii superioare economice, experienţa în domeniu finaciar-contabil minim 5 ani;
 • 1 (unu) post de portar /agent de securitate (cod COR 541401) în cadrul Compartimentului Administrativ;

Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului.
Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii contabil tr I
Tematica si bibliografia contabil tr I
Criterii economist gr I
Tematica si bibliografia economist dr I
Criterii agent de securitate
Tematica si bibliografia agent de securitate

 • 1 (unu) post cercetător ştiinţific gr. III, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, în cadrul Laboratorului Combaterea Zgomotului și a Vibrațiilor, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă și doctorat (cod COR 214401);
 • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Organismului de Certificare, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie (cod COR 214101, 214102);

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii cercetator stiintific gr III
Tematica si bibliografia cercetator stiintific gr III
Criterii asistent de cercetare
Tematica si bibliografia asistent de cercetare

11.03.2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe durată determinată cu normă întreagă, de :

 • 1 (unu) în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Salarizare si Programarea Activitaţii, studii superioare economice, experienţa în domeniu finaciar-contabil minim 15 ani şi cunoştinţe privind prelucrarea automată – consilier/expert /economist în management (cod COR 263101).

Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Tematica concurs
Conditii de participare concurs

06.03.2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe durată determinată cu normă întreagă, de :

 • 1 (unu) post de cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă, absolvent de universitate în domeniul științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină (cod COR 221101)
 • 1 (unu) post de cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă, absolvent de universitate în domeniul științe ale naturii, ramura de știință Fizică (cod COR 211101)

Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii/conditii medic
Criterii/conditii fizician

01.02.2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe durată determinată cu normă întreagă, de :

 • 1 (unu) post de tehnician tr.I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de liceu cu examen de bacalaureat;
Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii/conditii tehnician tr I
Bibliografie, tematica tehnician tr I

19.12.2023

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM) „Alexandru Darabont” , cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe durată nedeterminată :

 • 1 post – cercetător ştiinţific gr. I în cadrul Laboratorului Riscuri Electrice şi Mecanice
Condiţii :
 • deţinerea titlului ştiinţific de doctor ; să aibă activitate de cercetare –dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 9 ani ; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului, conform Art. 16 (3) lit.e) din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare;
 • îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, aprobate de M.E.N.C.S. prin Ordinul nr. 6129/20.12.2016 (Anexa nr.9).
Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.N.C.D.P.M.„Alexandru Darabont” sau pe http://www.inpm.ro.

METODOLOGIA de concurs pentru posturile de cercetător științific gradul II (CS II) şi cercetător științific gradul I (CS I)

13.06.2023

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următtoarelor posturi vacante cu durata determinata, norma intreaga:

 • 1(unu) post de Contabil tr. I , in cadrul Compartimentului F.C.S.P.A., studii medii, absolvent de învățămînt de specialitate, cod COR 331302.
 • 1 (unu) post de Casier tr.I, in cadrul Compartimentului F.C.S.P.A., studii medii, cod COR 523003
Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, cererea de înscriere, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii/conditii contabil
Bibliografie, tematica contabil
Criterii/conditii casier
Bibliografie, tematica casier

09.06.2023

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-ducu l Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant durata determinata, norma intreaga:

 • 1 (unu) post de Expert jurist gr. III in cadrul Compartimentului Relatii Internationale si Marketing, absolvent de invatamant superiorcu examen de licenta sau diploma in stiinte judidice, cod COR 261903.
Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, cererea de înscriere, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

Documente utile:
Cerere-tip de înscriere
Criterii
Tematica

14.02.2023

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru o perioadă 1 an :

 • 1 (unu) post de Inginer gr I în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă, studii superioare tehnice, experienţă de minim 15 ani în domeniul ergonomiei şi securităţii şi sănătăţii în muncă (cod COR 226302, 214203).
 • Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, cererea de înscriere, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

  Documente utile:
  Cerere-tip de înscriere
  Criterii, tematica, program

  01.11.2022

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

  1 (unu) post de Economist gr I în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii, studii superioare economice, experienţa în domeniu finaciar-contabil minim 15 ani şi cunoştinţe privind prelucrarea automată – consilier/expert /economist în management(cod COR 263101).

  Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

  Documente utile
  Cerere-tip de înscriere

  30.06.2022

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

  1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Organismului de Certificare , absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie (cod COR 214102) sau chimie (cod COR 214513);

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  Documente utile:

  04.05.2022

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

  1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Organismului de Certificare , absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie (cod COR 214102) sau chimie (cod COR 214513) ;

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  Documente utile:

  04.04.2022

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată nedeterminată cu normă întreagă :

  • 1 (unu) post de Economist gr I (cod COR 263101).în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii;
  Documente utile

  si

  • 1 (unu) post de agent de securitate / portar (cod COR 541401) în cadrul Compartimentului Administrativ;
  Documente utile Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  23.03.2022

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe durată nedeterminată cu normă întreagă :

  1. -1 (unu) post de tehnician în cadrul Laboratorului Riscuri Electrice şi Mecanice (cod COR 741201, 741102, 741307, 351103)
  Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro. Documente utile

  04.08.2021

  In data de 02.09.2021, ora 9.00, se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant de Cercetător ştinţific gr. I, din cadrul Laboratorului de Riscuri electrice şi mecanice, la sediul institutului, Bd. Ghencea nr. 35 A, Bucureşti, Sector 6. Desfășurarea concursului presupune următoarele etape:

  1. Analiza/evaluarea dosarului depus şi verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege;
  2. Verificarea condiţiilor minime de experienţă profesională conform Ordinului MENCŞ nr. 6129/2016;
  3. Elaborarea Fişelor de evaluare şi a Raportului de către comisia de concurs.
  4. Primirea si rezolvarea eventualelor contestaţii;
  5. Anunțarea rezultatelor definitive ale concursului la nivel instituțional.

  05.07.2021

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM) „Alexandru Darabont” , cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe durată nedeterminată :

  • 1 post – cercetător ştiinţific gr. I în cadrul Laboratorului Riscuri Electrice şi Mecanice
  Condiţii :
  • deţinerea titlului ştiinţific de doctor ; să aibă activitate de cercetare –dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 9 ani ; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului, conform Art. 16 (3) lit.e) din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare;
  • îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, aprobate de M.E.N.C.S. prin Ordinul nr. 6129/20.12.2016 (Anexa nr.16).
  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.N.C.D.P.M.„Alexandru Darabont” sau pe http://www.inpm.ro.

  28.06.2021

  METODOLOGIA de concurs pentru posturile de cercetător științific gradul II (CS II) şi cercetător științific gradul I (CS I)

  08.02.2021

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante de :

  • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Organismului de Certificare, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie (cod COR 214101, 214102 ) ;
  • 1 (unu) post cercetător ştiinţific gr. III, pe durată determinată cu normă întreagă, în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi: tricotaje confecţii textile (cod COR 214103) ;
  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont, la nr.de telefon 021/313.17.27 , int. 214 şi 205 “sau pe http://www.inpm.ro
  Documente utile

  07.07.2020

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacante pe durată determinată cu normă întreagă :

  • 1 (unu) post de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Administrativ
  Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, la nr. de telefon 021/313.17.27 -231 sau pe www.inpm.ro
  Documente utile

  27.10.2019

  Concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare in cadrul Organismului de Ceritificare domeniul EIP va avea loc in data de 07.10.2019, ora 9:30 la sediul INCDPM"Alexandru Darabont" din Bucuresti, Bdul Ghencea, nr. 35 A, sector 6.

  12.08.2019

  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de :

  • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Organismului de Certificare , absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie (cod COR 214101, 214102 ) sau chimie (cod COR 214513) ;

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

  Documente utile

  25.03.2019

  Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltarc Pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM),cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, scctor 6, organizeaza concurs in data de 26.03.2019, ora 10.00, pentru ocuparea postului vacant de economist gr. I , din cadrul Compatimentului Finaciar -Contabilitate, Salarizarea si Programarea Activitatii.

  10.01.2019

  Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltarc Pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, scctor 6, organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

  • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinrifica în cadrul Laboratomlui Mijloace lndividuale de Protctie, absolvent de învătământ superior tehnic cu examen de licența sau diploma în domeniul: textile (cod COR 214101), pielărie (cod COR 214102 ), chimie (cod COR 214513); Înscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la data publicării anuntului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiiiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine de la sediul INCDPM ”Alexandru Darabont” sau de pe situl http://www.inpm.ro.
  • 1(unu) post de tehnician tr I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protectie, absolvent de liceu cu examen de bacalaureat ; înscrierea la concurs se face în termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. Informatii privind continutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine de la sediul INCDPM ”Alexandru Darabont” sau de pe situl http://www.inpm.ro.

  Criterii de concurs

  Tematica de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare

  Tematica de concurs pentru ocuparea postului de tehnician

  05.12.2018

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" organizează concursul si examinarea pentru ocuparea postului vacant de Cercetator stiintific in cadrul Laboratorului Laboratorului Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor.
  Concursul va avea loc în data de 10.12.2018, ora. 12.00, la sediul din Bulevardul Ghencea, nr.35A, București, dupa cum urmeaza:

  • examinarea cunostințelor teoretice si practice
  • interviu

  21.11.2018

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea postului vacant de technician treapta I in cadrul Laboratorului REM.
  Concursul va avea loc în data de 23.11.2018, ora. 11.00, la sediul din Bulevardul Ghencea, nr.35A, București, dupa cum urmeaza:

  • examinarea cunostințelor teoretice si practice
  • interviu

  05.11.2018

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

  • - 1 (unu) post de cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor, absolvent de învăţămant superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă (cod COR 214401) ; activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învăţămăntul superior de cel puţin 2 ani, sau cel puţin 4 ani în alte activităţii, coform art. 16 alin (3) lit. b) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare

  Atașamente

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

  • - 1 (unu) post tehnician treapta I în cadrul Laboratorului Riscuri Electrice şi Mecanice, absolvent de liceu sau examen de bacalaureat, cu profil electric, electrotehnic, electromecanic, sau alt profil cu calificare de electrician cu experienţă în instalaţii electrice (cod COR 741201 sau 741301) sau Student în an terminal sau absolvent al facultăţii de Energetică.

  Atașamente

  Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont “sau pe http://www.inpm.ro.

  09.05.2018

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe durată nedeterminată cu normă întreagă:

  • 1 (unu) post de agent de securitate / portar (cod COR 541401) în cadrul Compartimentului Administrativ;

  Atașamente

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  27.04.2018

  ANUNŢ: Rezultat pentru ocuparea posturilor ACS

  A fost publicat rezultatul final al concursului din data 24.04.2018 pentru ocuparea postului vacant de asistent de ştiinţifică din cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie al I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”.

  Atașamente

  19.04.2018

  ANUNŢ: In data de 24 aprilie 2018, începând cu ora 11, la sediul institutului, se vor desfasura probele concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, din cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protectie.

  Calendar concurs

  • 24.04.2018, ora 11.00 - proba scrisă
  • 24.04.2018, ora 13.00 - interviul
  • 24.04.2018, ora 14.00 - proba practică
  • 27.04.2018 - afișare rezultate
  • 02.05.2018 - depunere contestații la registratura INCDPM ”Alexandru Darabont”, până la ora 16.00;
  • 03.05.2018 - afișare rezultate finale concurs

  14.03.2018

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de :

  • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă în domeniul: textile (cod COR 214101), pielărie (cod COR 214102), chimie (cod COR 214513);
  • 1 (unu) post de cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de învăţământ superior cu examen de licenţă sau diplomă, să aibă activitate de cercetare – dezvoltare sau în învătămîntul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţii, în domeniul : textile (cod COR 214101), pielărie (cod COR 214102 ), chimie (cod COR 214513);

  Atașamente pentru postul de asistent de cercetare ştiinţifică

  Atașamente pentru postul de cercetător ştiinţific

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  31.01.2018

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de :

  • 1 (unu) post de Expert jurist gr. III în cadrul Compartimentului Relaţii Internaţionale şi Marketing , absolvent de învăţământ superior cu examen de licenţă sau diplomă în ştiinţe judidice, cod COR 261903.

  Atașamente

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  27.11.2017

  ANUNŢ: In data de 29 noiembrie 2017, ora 10, la sediul institutului, se vor desfasura probele concursului pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. I, din cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protectie.

  22.11.2017

  ANUNŢ: În data de 24 noiembrie 2017, ora 10, la sediul institutului, se vor desfasura probele concursului pentru ocuparea postului vacant de contabil tr. I, din cadrul Compartimentului Finaciar - Contabilitate, Salarizare si Programarea Activitatii.

  23.10.2017

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont „ INCDPM, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, de:

  • 1 (unu) post de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie sau tricotaje (cod COR 214101, 214102 sau 214103), chimie (cod COR 214513) sau mecanică (Cod COR 214401);
  • 1 (unu) post de tehnician tr. I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de liceu , cu examen de bacalaureat : tehnician determinări fizico-mecanice (Cod COR 311104);
  • 1 (unu) post de contabil tr. I (cod COR 331302) în cadrul Compartimentului Finaciar – Contabilitate, Salarizare şi Programarea Activităţii;
  • 1 (unu) post de agent de securitate / portar ( cod COR 541401) în cadrul Compartimentului Administrativ;

  Atașamente

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM “Alexandru Darabont“ sau pe http://www.inpm.ro.

  02.08.2017

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM) „Alexandru Darabont”, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe durată nedeterminată:

  • 1 post – cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Riscuri Electrice şi Mecanice
  • 1 post – cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice

  Condiţii:

  • deţinerea titlului ştiinţific de doctor ; să aibă activitate de cercetare –dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani ; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
  • îndeplinirea standardelor minimale naţionale necesare şi obligatori, pentru conferirea titlurilor de cercetător ştiinţific gr. II, aprobate de OMECTS nr. 6560/2012 , modificate prin OMEN nr. 4204/2013 (Anexa nr.3), rectificat prin Nota MEN publicată în M.Of. al României nr. 499 din 08.08.2013;

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.N.C.D.P.M. sau pe http://www.inpm.ro.

  15.03.2017

  ANUNŢ: Rezultat pentru ocuparea posturilor ACS

  A fost publicat rezultatul privind evaluarea probelor scrise și practice sustinute de candidați, in data de 14.03.2017, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent de cercetare ştiinţifică din cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie al I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”

  Atașamente

  09.03.2017

  ANUNŢ: Rezultat privind selecţia dosarelor

  A fost publicat rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent de cercetare ştiinţifică din cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie al I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”

  Atașamente

  22.02.2017

  ANUNŢ: Grafic concurs ACS

  A fost publicat graficul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

  Atașamente

  06.02.2017

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe durată nedeterminată cu normă întreagă de:

  • 2 (două) posturi de asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cu următoarele specialităţi : textile – pielărie sau tricotaje (cod COR 214401, 214102 sau 214103), chimie (cod COR 214513) sau mecanică (Cod COR 214401), opţional master;

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind conţinutul dosarului de concurs, condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, la nr. de telefon 021/313.17.26 int. 205 sau pe http://www.inpm.ro.

  Atașamente

  07.06.2016

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată nedeterminată :

  • asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor, absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă, cod COR 214401;

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, completat cu documentele menţionate în cererea - tip de înscriere.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, la nr. de telefon 021/313.17.26 int. 228 sau pe http://www.inpm.ro.

  Atașamente

  07.06.2016

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată nedeterminată :

  • tehnician trapta I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie, absolvent de studii medii , cod COR 311104;

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, completat cu documentele menţionate în cererea - tip de înscriere.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii privind condiţiile de participare, probele, tematica şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, la nr. de telefon 021/313.17.26 int. 228 sau pe http://www.inpm.ro.

  Atașamente

  09.05.2016

  ANUNŢ: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (INCDPM), cu sediul în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată nedeterminată :

  • 1 post – cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă

  Condiții:

  • deţinerea titlului ştiinţific de doctor ; să aibă activitate de cercetare –dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani ; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
  • îndeplinirea standardelor minimale naţionale necesare şi obligatori, pentru conferirea titlurilor de cercetător ştiinţific gr. II, aprobate de OMECTS nr. 6560/2012 (Anexa 28), modificate prin OMEN nr. 4204/2013(Anexa nr. 10), rectificat prin Nota MEN publicată în M.Of. al României nr. 499 din 08.08.2013;

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art. 15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.N.C.D.P.M. sau pe http://www.inpm.ro.

  4.03.2016

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea postului de inginer gradul I din cadrul Organismului de Certificare EIP în data de 11.03.2016 ora 11:00AM în sala nr. 5 (sala de curs).

  3.03.2016

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont"organizează concursul pentru ocuparea postului de inginer grad I din cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Munca în data de 07.03.2016 la ora 01:00PM în sala nr. 5 (sala de curs).

  22.02.2016

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont"organizează concurs, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului, pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

  Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.26, sau pe http://www.inpm.ro. Mai multe detalii...

  4.12.2015

  ANUNŢ: Organizare concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General al INCDPM "Alexandru Darabont" Bucureşti

  21.10.2015

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont"organizează concurs, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului, pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată :

  • 1 post - inginer gr. I în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

  Studii: absolvent cu licentă  specialitatea tehnologia confecţiilor şi tricotajelor;
  Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul EIP

  • Îmbrăcăminte de protecție: caracteristici și metode de încercare
  • Utilizarea standardelor in laboratorul de încercări.

  Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul evaluării conformităţii produselor de  EIP

  • Să aibă cunoştinţe şi abilităţi specifice care să-i permită să examineze unul sau mai multe aspecte sau     documente referitoare la produse de EIP şi să genereze constatările corespunzătoare, ţinând cont de prevederile legislative, nivelul ştiinţific şi tehnic actual şi corelaţiile dintre riscurilor care trebuie prevenite şi caracteristicile produsului;
  • Principii de clasificare a defectelor produsului;
  • Standardele europene, internaţionale sau române de cerinţe sau metode de încercare, aplicabile  EIP.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului.

  Concursul pentru ocuparea postului constă în probe scrise, orale şi interviu.

  Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205,  mobil :0721204588. Mai multe detalii...

  11.06.2015

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

  Studii: superioare;
  Experienţă: cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor, iar pentru cei care provin din afara învăţământului superioe sau cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului sau titlul de cercetător ştiinţific dobândit conform legislaţiei în vigoare.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Probele de concurs vor consta în interviu, verificare condiţii de participare şi evaluare dosar participare concurs.

  Informaţii suplimentare privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205, mobil: 0721204588. Mai multe detalii...

  11.06.2015

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

  Studii: absolvent cu licenţă de specialitatea : tehnologia confecţiilor şi tricotajelor ; activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte activităţii;
  Cerinţe şi abilităţi în domeniul EIP:

  • Materii prime textile : cunoştinţe de bază privind tipuri de fibre şi modul de indentificare şi recunoaştere;
  • Cunoştinţe privind riscurile de accidente şi /sau îmbolnăvire profesională şi tipuri de îmbrăcăminte de protecţie posibil a fi utilizate ;
  • Utilizarea standardelor  în laboratorul de încercări

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

  Informaţii suplimentare privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205, mobil: 0721204588. Mai multe detalii...

  11.06.2015

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Mijloace Individuale de Protecţie

  Studii: absolvent cu licenţă cu titlul de inginer, specialitatea designul confecţiilor de piele şi înlocuitori;
  Vechime:
  exeperienţă totală în muncă minim 5 ani, experienţă în domeniul calităţii ( standardizare, încercări, controlulo calităţii) de minim 2 ani; experinţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă reprezintă un avantaj; cel puţin ani de activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior sau 4 ani în cazul celor care deţin titlul de doctor;

  Cerinţe şi abilităţi în domeniul fabricării articolelor de piele, inclusiv încălţămimte.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

  Informaţii suplimentare privind bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 205, mobil: 0721204588. Mai multe detalii...

  22.01.2015

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - cercetător științific gr.III în cadrul Laboratorului Riscuri Chimice și Biologice

  Cerinţe:
  Studii:
  studii superioare în domeniul: chimie/inginerie chimică/biologie/biotehnologie;
  Vechime:
  cel puțin 6 ani de activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior sau 4 ani în cazul celor care dețin titlul de doctor;

  Cunoștințe și aptitudini tehnice, cunoștințe în domeniul securității muncii, legislație, determinări de agenți chimici/biologici, echipamente de prelevare și de măsurare, cunoașterea a două limbi străine, cunoștințe de operare calculator, conoștințe în domenii conexe: management, protecția mediului, managementul calității, standardizare.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

  Probele de concurs vor consta în interviu și conversație în limba engleză cu subiecte specifice profilului postului, probă scrisă și probă practică.

  Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 240 și 243. Mai multe detalii...

  22.01.2015

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - asistent de cercetare științifică în cadrul Organismului de certificare EIP

  Cerinţe: absolvent de studii universitare tehnice în domeniul: chimie industrială, textile, pielărie, cu examen de licență sau diplomă; cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională (engleză), cunoașterea limbii franceze constituie un avantaj; utilizarea echipamentelor IT, a unor aplicații specifice (Word, Excel, PowerPoint), gestionarea bazelor de date.

  Alte cerinte: permis auto și disponibilitate pentru deplasări.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

  Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă și probă practică.

  Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine de la sediul I.N.C.D.P.M., B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.27 int. 214. Mai multe detalii...

  20.12.2014

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea:

  • - 2 posturi - portar/agent de securitate incinte în cadrul Compartimentului Administrativ

  Cerinţe: să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani; apt medical pentru exercitarea funcţiei; să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; atestat profesional potrivit prevederilor legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  Alte cerinte: spirit de ordine şi disciplină; abilităţi de comunicare şi lucru în echipă; corectitudine, flexibilitate; rezistenţă la effort şi stres; preocupare pentru ridicarea nivelului professional individual.

  Probele de concurs vor consta în interviu şi probă scrisă.

  Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Înscrierea la concurs se face în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Mai multe detalii... Cerere.

  8.10.2014

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea:

  • 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Zgomot și Vibrații – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

  Cerinţe: absolvent de învăţământ superior tehnic cu examen de licenţă sau diplomă , activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de cel putin 2 ani sau de cel putin 4 ani în alte activităţii într-un laborator de cercetare, cunoştinţe solide a cel puţin unei limbi străine (engleză sau franceză), abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar).

  Cerinţe specifice postului: diplomă de MASTER în Inginerie și Protecția Mediului, Certificat Specialist în domeniul Securitate și Sănătate în Muncă, Certificat Auditor intern – Sistemul de Management al Calității, conform standardelor ISO 17025:2005, cunoştinţe solide desen tehnic şi proiectare (ex. AUTOCAD).

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Informaţii suplimentare privind tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231/228. Mai multe detalii...

  28.10.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea:

  • 1 (unui) post de tehnician treapta I-a în cadrul Laboratorului de Zgomot și Vibrații

  Cerinţe legale: absolvent de studii medii (liceu tehnic); vechime în activitate ca personal auxiliar de cercetare-dezvoltare minim 5 ani; cunoștințe profesionale solide în domeniul prevenirii și combaterii expunerii la zgomot și vibrații în mediul de muncă și mediul înconjurător; curs nivel de bază în domeniul securității și sănătății în muncă cod COR N.C/COR 325723; curs de formare auditori în domeniul calității în laboratoare de încercări/etalonări conform SR EN ISO 17025:2005 și SR EN ISO19011:2003.

  Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane.
  Înscrierea la concurs se face în termen de 15 de zile de la data publicării anunţului.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la tel: 021.313.30.47. Mai multe detalii...

  23.09.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

  • 1 post - cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant - Departament Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

   Cerinţe:
   - absolvent al Facultăţii de Fizică sau inginer cu specializarea inginerie electrică, vechime în muncă de minim 6 ani în activitatea de cercetare – dezvoltare conform art. 16 alin (3) lit. c) din legea nr. 319-2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
   -  cursuri postuniversitare;
   - experienţă elaborare proiecte de cercetare – dezvoltare câştigate în competiţii (responsabil proiect);
   - experienţă în domeniul calităţii: coordonarea activităţiilor de proiectare şi dezvoltare a sistemului de management al laboratorului de încercări conform SR EN ISO 17025, proiectarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii (SMC) conform SR EN ISO 9001:2001; elaborare manual calităţii, proceduri generale şi operaţionale; Coordonarea implementării , menţinerii şi îmbunătăţiirii continue a SMC;
   - abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice WORD, EXCEL; POWER POINT; ACCESS (redactare de text, calcul tabelar);
   - publicaţii de specialitate;
   - cunoşterea limbii engleze..

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din  Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

  Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane.
  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la 021/313.17.27. int. 247. Mai multe detalii...

  6.08.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează în data de 20.08.2013, ora 12.00, selecţie de CV-uri pentru ocuparea a 2 posturi expert evaluator lucrări conferinţa internaţională, cu contract individual de muncă pe durată determinată (2 luni), în cadrul Colectivului POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte.

  Cerinţe: studii superioare în domeniul medical, experienţă în domeniul medicinei muncii şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoaşterea a 2 limbi străine la nivel avansat, experienţă în evaluarea lucrărilor prezentate la conferinţe, workshopuri, simpozioane, abilităţi de comunicare, experienţă în operare PC (Word).

  Data limită de depunere a CV-urilor este 20.08.2013, ora 11.00, la Colectivul POSDRU ID 48872, cam. 7, parter.

  Candidaţii selectaţi, cât şi cei neselectaţi vor primi răspuns în ziua de 21.08.2013. Mai multe detalii...

   

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează în data de 20.08.2013, ora 12.00, selecţie de CV-uri pentru ocuparea a 2 postrui asistenţi responsabili planificare şi selecţie participanţi conferinţa internaţională, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte.

  Cerinţe minime: studii superioare, capacitate foarte bună de organizare şi planificare, abilităţi de comunicare, experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cunoaşterea a celor puţin 2 limbi străine la nivel avansat, experienţă în domeniul organizării de evenimente (cursuri, work-shop-uri, conferinţe etc.) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, operare PC (Word, Excel, Power Point).

  Data limită de depunere a CV-urilor este 20.08.2013, ora 11.00, la Colectivul POSDRU ID 48872, cam. 7, parter.

  Candidaţii selectaţi, cât şi cei neselectaţi vor primi răspuns în ziua de 21.08.2013. Mai multe detalii...

  1.04.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.04.2013 ora 12.00, pentru ocuparea următorului post vacant:

  • 1 post - fizician gr. I în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
   Cerinţe: absolvent al Facultatea de Fizică, vechime în domeniu de specialitate minim 10 ani, experienţă în domeniul fizicii atmosferei şi a pământului, protecţiei mediului ambiant, fizica radiaţiilor şi modelare matematică; cursuri de specializare postuniversitare în domeniul fizicii atmosferei şi a pământului, protecţiei mediului, fizica radiaţiilor şi modelare matematică; publicaţii de specialitate în domeniul fizicii atmosferei şi a pământului, protecţiei mediului şi fizica radiaţiilor ; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice: ORIGIN 8, Word Excel, Power Point; cunoaştinţe de limba engleză, nivel avansat.

  Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

  Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231. Mai multe detalii...

   

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.04.2013 ora 10.00, pentru ocuparea următorului post vacant:

  • 1 post - administrator reţea în cadrul Compartimentului de Relaţii Internaţionale.
   Cerinţe: absolvent al Facultăţii de Informatică (licenţă în informatică), cunoştinţe profunde în domeniul informaticii; competenţă operaţională în administrarea reţelelor informatice şi medii informatice; participare la realizarea unor proiecte ce au în componenţă tehnologiile HTML/CSS/PHP; participare la realizarea unor aplicaţii pentru windows într - un limbaj orientat pe obiecte; capacitate de utilizare a limbajului PHP; capacitate de utilizare a unui DBMS precum şi mysql, sqlite, oracle şi altele; capacitatea de a instala şi configura servere web; cunoştinţe de mediu de programare integrat (IDE); cunoştinţe de software, echipamente hardware şi echipamente retelistică; cunoştinţe de limba engleză; rezistenţă la stres şi disponibilitate pentru deplasări în ţară.

  Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

  Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231. Mai multe detalii...

  11.03.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Riscuri chimice şi biologice – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
   Cerinţe: studii superioare tehnice, 1 an de activitate într-un laborator de cercetare în activitatea laboratorului, cunoaştinţe de limba engleză şi limba franceză, operare PC.
  • 1 post - cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Laboratorului Fizica Mediului Ambiant – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
   Cerinţe: studii Facultatea de Fizică, vechime de minim 10 ani, cursuri de specializare post universitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cursuri de specializare în domeniul calităţii: auditul calităţii, auditul sistemului de management al calităţii, managementul calităţii conform standardelor ISO 9000, cunoaşterea limbii engleze; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice: LabWiew, ORIGIN 8, Word Excel, Corel Draw, Adobe Flash, prelucrarea imagini : Adobe Photo Shop; publicaţii de specialitate.

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din  Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

  Probele de concurs vor consta în interviu, probă scrisă şi probă practică.

  Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.27. int. 231. Mai multe detalii...

  1.03.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 18.03.2013 ora 15.00, pentru ocuparea următorului post vacant, contract individual de muncă pe durata determinată de 3 luni:

  • 1 post - consilier juridic în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Juridic

  Cerinţe: studii superioare juridice de lungă durată, 10 ani vechime în specialitatea studiilor, cunoştinţe temeinice a legislaţiei în vigoare, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine; abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice, rezistenţă la stres, disponibilitate pentru deplasări în ţară.

  Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

  31.01.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.02.2013 ora 10.00, pentru ocuparea următorului post vacant:

  • 1 post - auditor intern în cadrul Compartimentului Audit şi Control financiar

  Cerinţe: studii superioare economice (de preferat doctorat in contabilitate), 10 ani vechime în specialitatea studiilor, cunoştinţe necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar şi expertiza financiar contabilă în România, aşa cum sunt cerute de statul roman, membru activ al Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania, evidenţiat în Registrul privind Evidenţa Experţilor Contabili Judiciari.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

  11.01.2013

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 25.01.2013 ora 10.00 pentru ocuparea următorul post vacant:

  • 1 post - şef Centru formare profesională

  Cerinţe: absolvent studii superioare tehnice, vechime în muncă de minim 15 ani în activitate; cursuri specializare „Integrare europeană”; activitate didactică în funcţia de lector; autorizaţie de traducător pentru limbile de circulatie internatională engleză şi franceză; abilităţi de utilizare a calculatorului şi a echipamentelor informatice  (redactare de text, calcul tabelar).

  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la nr. de telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

  3.12.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post - cercetător ştiinţific gr. II în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă – Departamentul Sisteme de Muncă.
   Cerinţe: absolvent cu studii superioare tehnice, vechime în muncă de minim 15 ani în activitatea de cercetare; cursuri postuniversitare de „Securitatea muncii”, „Audit şi evaluarea riscurilor profesionale”; diplomă de „Formator”; activitate didactică ca lector în cadul cursurilor de securitate şi sănătate în muncă, activitate ca director de proiecte de cercetare – dezvoltare din Planul Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Inovare; activitate ca expert în cadrul proiectelor structurale cunoaşterea a unei limbi străine (engleză/franceză); abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar); utilizarea aparaturii specifice investigaţiilor de teren în domeniul ergonomiei, disponibilitate deplasare în ţară.
  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Ergonomia Sistemelor de Muncă – Departamentul Sisteme de Muncă.
   Cerinţe: absolvent al învăţământului superior pre – Bologna sau echivalent ciclul II Bologna şi/ sau înscris la un program de master - Facultatea de Psihologie/Sociologie; cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză,franceză, etc); cunoaşterea metodologiei de cercetare; abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, programe de analize statisctice);disponibilitate pentru deplasări în ţară.

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
  Înscrierea la concurs se face în termenul stabilit de Legea nr. 319 privind statutul personalului de cercetare – dezvoltare.

  Tematica şi bibliografia pentru postul de asistent de cercetare ştiinţifică sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane şi Juridic.
  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INCDPM, B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, sau la 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

  28.09.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Echipamente Individuale de Protecţie – Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie.
   Cerinţe: absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie cu examen de licenţă sau diplomă, specialitatea tehnologia confecţiilor şi tricotajelor, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză), abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar), disponibilitate deplasare în teritoriu şi în ţară.
  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Echipamente Individuale de Protecţie – Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie.
   Cerinţe: absolvent al Facultăţii de Textile Pielărie cu examen de licenţă sau diplomă, specialitatea tehnologia şi desingul confecţiilor din pielărie şi înlocuitor, cunoaşterea a cel puțin unei limbi străine (engleză), abilităţi de utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice (redactare de text, calcul tabelar), disponibilitate deplasare în teritoriu şi în ţară.

  Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Mai multe detalii...

  23.07.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 06.08.2012 ora 10.00 pentru ocuparea următorul post:

  • 1 post - expert marketing cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 55075 al Unităţii de Implementare Proiecte.

  Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 30.07.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  03.07.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.07.2012 ora 10 pentru ocuparea următorul post:

  • 1 post – inginer gr. I în cadrul Departamentului Echipamente Tehnice de Muncă, Laborator Riscuri Mecanice.
   Contract individual de muncă pe durată determinată.

  Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

  Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 10.07.2012, ora 12.00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  02.07.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 23 iulie, ora 12.00, pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului de Zgomot şi Vibraţii - Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

  Tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane.

  Înscrierile se prelungesc până la data de 16 iulie 2012, ora 12.00. Mai multe detalii...

  30.05.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului de Zgomot şi Vibraţii - Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.

  Tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane.

  Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Mai multe detalii...

  16.02.2012

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 27.02.2012, ora 12 pentru ocuparea următorului post:

  • 1 post - economist gr. I în cadrul Compartimentului Audit şi Control Financiar

  Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

  Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 24.02.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  14.11.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.12.2011 ora 10 pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 1 post - inginer gr. I în cadrul Organismului de Certificare. Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de muncă: 2 ore/zi
  • 1 post - inginer gr. I în cadrul Organismului de Certificare. Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de muncă: 2 ore/zi

  Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

  Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 12.12.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  14.11.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data 05.12.2011 ora 10.00 pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 1 post - documentarist gr. III în cadrul Centrului de Formare Profesională.
  • 1 post - tehnician treapta I în cadrul Centrului de Formare Profesională.
  • 1 post - economist gr. II în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate.

  Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

  Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 30.11.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  11.10.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.
  • 1 post - cercetător ştiinţific gradul III în cadrul laboratorului Sinteze Evaluare Riscuri – Departamentul Sisteme de Muncă.

  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) şi art. 16 (3) lit. b), c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
  Alte cerinţe : abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate organizare şi planificare, conştiinciozitate, sociabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară. Mai multe detalii...

  10.10.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Riscuri Mecanice – Departament Echipamente Tehnice de Muncă.

  Cerinţe : absolvent cu examen de licenţă sau diplomă (Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – Universitatea Politehnică), cunoaşterea unei limbi oficiale a U.E., operare PC.
  Alte cerinţe: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate de organizare şi planificare, iniţiativă, conştiinciozitate, sociabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară.
  Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.15 alin (6) din Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare. Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp. Resurse Umane Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Relaţii suplimentare la telefon 021/313.17.28. int. 231. Mai multe detalii...

  25.08.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 05.09.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post - inginer gradul III în cadrul Laboratorului de Riscuri Mecanice al Departamentului Echipamente Tehnice de Muncă. Mai multe detalii...

  6.05.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.05.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post  -  responsabil elaborare documentaţie, experimentare şi validare model evaluare a riscurilor de SSM,  cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 48872 al Unităţii de Implementare Proiecte. Cerinţe: studii superioare, (Facultatea de Automatică şi Calculatoare) experienţă de minim 3 ani în management şi arhivare electronică, specialist în soluţii de managementul documentelor, software şi reţele calculatoare, cunoştinţe de  limba engleză nivel avansat, operare PC (Word, Excel, Power Point), foarte bune capacităţi de organizare şi planificare, abilităţi de comunicare şi negociere. Data limită de depunere a dosarului de concurs este 11.05.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  3.05.2011

  ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 10.05.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post - expert marketing cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 55075 al Unităţii de Implementare Proiecte. Cerinţe: studii superioare, experienţă de minim 5 ani în marketing, cunoştinţe de limba engleză nivel avansat, operare PC (Word, Excel, Power Point), foarte bune capacităţi de organizare şi planificare, abilităţi de comunicare şi negociere. Data limită de depunere a dosarului de concurs este 08.05.2011, ora 12.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului. Mai multe detalii...

  6.04.2011

  ANUNŢ: INCDPM „Alexandru Darabont” organizează concurs în data de 28.04.2011, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post: 1 post - economist debutant în cadrul Laboratorului de Riscuri Chimice şi Biologice. Cerinţe: studii superioare economice, studii postuniversitare / masterale în domeniul managementului, cunoştinţe bune operare PC, cunoştinţe de limba engleză. Alte cerinţe: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate organizare şi planificare, conştiinciozitate, sociabilitate. Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 22.04.2011, ora 12.00. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.

  7.02.2011

  Anunţ: INCDPM organizează concurs în data 22.02.2011, ora 12.00 de pentru ocuparea postului de economist gr. I în cadrul Compartimentului Audit şi Control Financiar. Detalii pe prima pagină.

  27.11.2009

  INCDPM scoate la concurs un post de CP I. Acest anunt despre concurs si post a fost publicat în ziarul  România Liberă din data de 05.10.2009 și Bursa din 07.10.2009. Candidatul inscris pentru concurs este dl. dr. ing. Stefan Gabriel Kovacs. 

  Fisa de prezentare

  Lista de lucrari