Despre Noi

Achiziţii

27.01.2022

In urma selectiei de oferte privind anuntul de paza nr. Adv 1265466 a fost declarat castigator Societatea T&T GUARD SAFE

05.02.2021

Catre: Operatorii economici interesati

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont" intentioneaza sa achizi?ioneze prin achizi?ie directa servicii de paza si protectie sediu institut, Cod CPV 79713000-5 - Servicii de paza. Serviciile de paza ?i protec?ie sediu institut se solicita pentru perioada februarie 2021 - decembrie 2021, astfel:

  • de luni pana vineri, in intervalul orar 22 - 06
  • in zilele de sambata si duminica
  • in zilele de sarbatoare legala si in zilele libere stabilite la nivelul institutului.

Oferta va fi exprimata in lei/ora fara TVA.
In cazul in care va exprimati dorinta de a viziona sediul institutului, puteti solicita o programare la nr. de tel. 021.313.17.26 int. 201, persoana de contact dl. Cristian Marcel Sterian, director economic.
Ofertele se vor transmite pana la data de 10.02.2021 la adresa institutului din Bucuresti, Bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, sau la nr. de fax 021.315.78.22 sau pe adresa de e-mail: office@inpm.ro

Achizitia se va realiza prin intermediul sistemului electronic SICAP.

06.09.2018

INVITAŢIE DE PARTICIPARE privind achiziția de birotică: telefoane mobile

13.11.2017

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii aAlexandru Darabonta este interesat de "servicii de organizare workshop" în cadrul proiectului PN 16.18.02.02.

Descarcă ataşamente:

02.11.2017

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii aAlexandru Darabonta intenţionează să achiziţioneze un aparat portabil pentru măsurarea nivelului de zgomot la locul de muncă.

Descarcă ataşamente:

27.07.2017

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ PENTRU SERVICII DE MEDICINA MUNCII 2017 - 2018

Descarcă ataşamente:

21.03.2016

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii aAlexandru Darabonta intenţionează să achiziţioneze aservicii organizare conferintă închidere proiecta in cadrul proiectului Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDEa - ID 66253

20.11.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intenţionează să achiziţioneze ” servicii audit financiar” în cadrul proiectului PN II Îmbunătățirea calității mediului de lucru în depozitele de patrimoniu cultural. Validarea tratamentului bunurilor culturale textile și din piele cu radiații gamma (TEXLECONS)

22.10.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ”hotă verticală cu flux laminar” în cadrul Proiectului PN IIa - TEXLECONS.

20.10.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intenţionează să achiziţioneze ” servicii videocurs legislaţie în domeniul substanţelor chimice (non UE şi non EEA) şi instrumente suport” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDE” - ID 66253

20.10.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intenţionează să achiziţioneze ” servicii tiparire 500 brosuri, 10 suport curs lung, 120 suport curs scurt” în cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDE” - ID 66253

22.09.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de transport si cazare in Norvegia pentru 10 cursanti (12 nopti) si 2 expertia (12 nopti)” in cadrul proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDE” - ID 66253

9.07.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de tipărire produse informative si de promovare” in cadrul proiectului ”Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDE” - ID 66253

3.07.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ” servicii de publicare 10 anunturi în 2 ziare nationale” in cadrul proiectului Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDE” - ID 66253

5.06.2015

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” intentioneaza sa achizitioneze ”servicii organizare conferintă deschidere proiect” in cadrul proiectului „Consolidarea cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase a CONOSCEDE” - ID 66253

7.04.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” lansează achiziţia directă de servicii creaţie şi mentenanţă website proiect, necesare implementării proiectului intitulat "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", în cadrul contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/55075. Criteriul aplicat este "preţul cel mai scăzut". Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoană de contact: Cristian Marcel Sterian, tel. 021.313.17.29. Ofertele se primesc până în 18.04.2011, ora 10:00. Valoarea maximă estimată: 61000 lei, fără TVA.

28.03.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” lansează achiziţia publică prin procedura "cerere de oferte" de servicii de organizare conferinţă de lansare proiect, Cod CPV 79952000-2 (Rev. 2), necesare implementării proiectului intitulat "Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii", în cadrul contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/48872. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte pe SEAP. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 021.313.17.29. Ofertele se pot trimite până în 04.04.2011, ora 10:00.

11.03.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achizitionează direct furnizarea de produse consumabile, de birotică şi papetărie (Cod CPV 30192700-8), necesare implementării proiectului intitulat "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", în cadrul contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/55075. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se poate procura de aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pană în 18.03.2011, ora 10:00.

28.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează prin achiziţie directă servicii expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6 (Rev. 2), în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, cu titlul "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a Investeşte în oameni. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se pot trimite pană în 04.03.2011, ora 10:00. Valoarea maximă estimată: 54000 lei fără TVA.

25.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii de creare pagina web Proiect POS CCE Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT "ADMINIT" (CPV 72413000-8). Serviciile vor fi finanţate din contractul de finanţare nr. 177/18.06.2010. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pană în 01.03.2011. Valoarea maximă estimată: 1071 lei fără TVA.

24.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii design, Cod CPV 79341000-6, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Simona Negoiţă, tel 0213131729. Ofertele se depun până în 28.02.2011. Valoarea maximă estimată: 8500 lei fără TVA.

23.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii de expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun până în 01.03.2011. Valoarea maximă estimată: 54000 lei fără TVA.

21.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează direct servicii de audit extern pentru Proiectul POS CCE Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT "ADMINIT" (CPV 79212100-4). Serviciile vor fi finanţate din contractul de finanţare nr. 177/18.06.2010. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se depun pană în 04.03.2011. Valoarea maximă estimată: 4300 lei fără TVA.

7.02.2011

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează servicii de auditare financiară externă, Cod CPV 79212100-4, în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni! Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut. Documentaţia de atribuire se gaseste pe SEAP şi aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729.Ofertele se depun pana in 18.02.2011, ora 10:00. Valoarea maxima estimata: 63.000 lei, fără TVA.

23.09.2010

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: INCDPM „Alexandru Darabont” achiziţionează prin procedură de cerere de oferte servicii de publicitate şi organizare conferinţe, Cod CPV 79341000-6, 55120000-7 (Rev. 2), în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075, cu titlul "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate", Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a Investeşte în oameni. Criteriul aplicat este preţul cel mai scăzut. Documentaţia de atribuire se găseşte pe SEAP dar şi aici. Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian, tel 0213131729. Ofertele se pot trimite pană în 04.10.2010, ora 10:00. Valoarea maximă estimată: 457.960 lei fără TVA.