Proiecte

2014

PROIECTE cu derulare în anul 2014


An

Denumire proiect

Parteneri /sursa de finantare

Valoare totala proiect /INCDPM (LEI)

2013-2014

Programul: Topic Centre-Occupational Safety and Health TC-OSH  Workplace Risks Affecting Reproduction)

Pagina web a proiectului:  https://osha.europa.eu/en/seminars/workplace-risks-affecting-reproduction-from-knowledge-to-action

Coordonator:

 Finnish Institute of Occupational Health (FI)

Parteneri:

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH (D), Task leader

The National Research and Development Institute on Occupational Safety - (I.N.C.D.P.M.) Alexandru Darabont  (RO)

8037

EURO

8037

EURO

2014

Studii şi cercetări la staţiile de comprimare ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru reducerea expunerii la zgomot şi vibraţii a lucrătorilor

Elaborator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti

 

37600

37600

2011-2014

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Proiect strategic cu abordare sectoriala si nationala

Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a  muncii

Pagina web a proiectului: www.sanatateainsiguranta.ro

Coordonator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti

Parteneri:

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON, Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

 

Sursa de finanţare:

Fondul Social European, Bugetul de stat  

 

  7.214.358

8337423