Manifestări ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice

SIMPOZIONUL “ROLUL ABORDĂRII MULTIDISCIPLINARE PENTRU MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR CHIMICE ȘI PROVOCĂRILE PRIVIND PREGĂTIREA VIITORILOR SPECIALIȘTI”

 

 În data de 26 noiembrie 2015, consorțiul proiectului CONOSCEDE, în colaborare cu Institutul de Cercetări al Universităţii din Bucureşti – ICUB, a organizat Simpozionul “Rolul abordării multidisciplinare pentru managementul substanțelor chimice și provocările privind pregătirea viitorilor specialiști”.

        La simpozion au fost prezenți reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - INCDPM „Alexandru Darabont” București, promotor de proiect, Institutului Vestlandsforsking din Sogndal, partener în proiect, Universităţii din Bucureşti, precum şi reprezentanți ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și  Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti.

        Mai multe informații la: http://conoscede.ro

 


CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU UN PERSONAL MEDICAL COMPETITIV”

11-12 octombrie 2013, Bucureşti

 

            Conferinţa internaţională „Securitate şi sănătate în muncă pentru un personal medical competitiv” a avut loc pe o perioada de două zile, respectiv 11-12 octombrie 2013, la Hotel Athenee Palace Hilton, Bucureşti, fiind organizată de către firma LegalNet Media SRL Bucureşti, conform contractului de prestari servicii nr. 4161/06.08.2013.

            Conferinţa a promovat rezultatele proiectului, precum şi schimbul de bune practici şi know-how privind securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul medical, cu evidenţierea riscurilor specifice, a măsurilor de prevenire şi protecţie precum şi a oportunităţilor de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

PROMOVARE

Au fost transmise prin email şi fax peste 100 de invitaţii de participare către reprezentanţi ai autorităţilor locale în domeniul muncii, sănătăţii, cercetării, finanţelor şi administraţiei locale şi naţionale, cât şi reprezentanţilor grupului ţintă al proiectului, sindicatelor şi federaţiilor din sistemul medical.

S-a efectuat promovarea conferinţei şi pe site-ul proiectului, http://www.sanatateainsiguranta.ro/, cu o secţiune ce trimitea la site-ul conferinţei http://conferinta.sanatateainsiguranta.ro/, unde exista posibilitatea inscrierii online pentru participare. În urma înscrierilor online, 33 de persoane au fost înregistrate, din care 17 au confirmat prezenţa la eveniment.

O serie de specialişti străini au fost invitaţi la această conferinţă datorită expertizei acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sau datorită experienţei în sistemul medical străin:

Tim Tregenza, Network Manager la Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătatea la Locul de Muncă (EU-OSHA) unde este responsabil cu legătura între punctele focale naţionale din statele membre. Înainte de a lucra la EU-OSHA, domnul Tregenza a fost inspector de muncă pentru  Health and Safety Executive in Marea Britanie.

Lothar Lissner, Director General al Centrului de Cercetare Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, autor de cărţi despre substituirea substanţelor chimice şi manager în numeroase proiecte de SSM germane si europene.

Joanna Bugajska, medic şi doctor în ştiinte, este Şeful Departmentului de Ergonomie al Institutului Central de Protecţie a Muncii – Institut Naţional de Cercetare. Doamna Bugajska este un medic si un cercetator care se ocupă cu sănătatea şi securitatea în muncă. Principalele sale domenii de expertiza sunt: medicina muncii, riscuri de sănătate ocupaţională asociate cu expuneri mixte, măsurile de prevenire a AMS, îmbunătăţirea calităţii vietii şi lucrabilitatea lucrătorilor în vârstă şi persoanelor cu dizabilităţi.

Victor HRYMAK, Lector şi tutore la cursuri in domeniul sănătăţii şi securităţii mediului la Institutul de Tehnologie din Dublin. El a fost un practician şi academician in domeniul  securitatii de peste 25 de ani. Interesele sale de cercetare includ selectarea şi desfăşurarea metodologiilor de evaluare a riscurilor la evaluarea performanţei în domeniul securitatii. Activitatea sa actuală presupune standardizarea metodologiilor de identificare a pericolelor pentru organizaţii.

Simona Colas, medic generalist la Universitatea Paris Diderot,

Mélanie Macchi, medic de urgenţă la Hospital Centre of Versailles,

Antonio SANTORO, inginer, şef Departament Riscuri de accidentare – Serviciul de Prevenire şi Protecţie, Managementul Riscului de Întreprinderi, la Spitalul de Copii Bambino Gesù, IRCCS, Rome şi Marco Tisi, inginer, Departament Riscuri Tehnologice.

Sara Felszeghi, medic şi doctor în ştiinţe, specialist în sănătatea ocupaţională şi drept medical, dar şi inspector naţional de management al calităţii de Medicina Muncii. Dr. Felszeghi este profesor asociat la Universitatea de Vest din Ungaria şi Universitatea din Miskolc.

 

LOGISTICĂ

Conferinţa a avut loc la Hotel Athenee Palace. Clădirea, construită în 1914 şi renovată de Hilton International în a doua parte a anilor 90, este locată în inima Bucureştiului. Hotelul, având 5 stele, a dispus de toate necesităţile unui eveniment de calitate şi profesionist. Pentru această conferinţă, s-a rezervat sala Regina Maria, care are o capacitate de maxim 140 de persoane într-un set-up stil classroom.

Sala a fost amenajată conform numărului final de confirmări primite de la participanţi in set-up classroom şi a fost echipată cu videoproiector, 2 ecrane de proiecţie adaptate sălii pentru o buna vizibilitate, videoproiector, 2 ecrane de proiectie adaptat salii, suficient de mare incat si participantii din ultimele randuri sa aiba o buna vizibilitate; laptop compatibil cu videoproiectorul; instalatie de sonorizare compusa din 6 microfon fix si 2 mobile; prezidiu pentru lectori; alte accesorii necesare (surse de curent, prelungitoare etc.), sistem de traducere simultana si interpreti. Sala a dispus de spaţii adiacente pentru organizarea serviciilor de registratură şi secretariat.

 

Au fost tipărite şi inscripţionate 100 bucăţi mape, 100 bucăţi broşuri, 100 bucăţi pixuri, 100 bucăţi flyere, 100 bucăţi stickuri de memorie.

 

PARTICIPĂRI LA EVENIMENT

La eveniment au participat peste 100 de persoane, (Anexăm Tabelul privind participarea la eveniment şi distribuirea materialelor promoţionale), reprezentanţi ai:

§  autorităţilor locale în domeniul muncii, sănătăţii, cercetării, finanţelor şi administraţiei locale şi naţionale: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul de Finanţe, AMPOSDRU, Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi;

§  spitalelor şi instituţiilor din afara ţării: Universitatea din Miskolc - Ungaria, Institutul de Tehnologie din Dublin, Kooperationsstelle Hamburg, Centre Hospital Versailles, Spitalul de copii Bambino Gesu – Roma, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătatea la Locul de Muncă EU-OSHA, Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP), Paris Diderot University;

§  grupului ţintă din -  unităţi medicale: Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, Spitalul Pelican Oradea, Spitalul Militar Central Bucureşti, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon", Centrul Medical Sanador, Spitalul Judeţean Clinic – Constanţa, Clinica Anima, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice;

universităţi şi institute din domeniul medical: UMF Victor Babeş – Timişoara, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Centrul de medicină preventivă a Ministerului Apărării Naţionale,;

§  persoane desemnate cu securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul medical din unităţi medicale şi cabinete medicale individuale;

§  partenerilor în proiect: INCDPM Bucureşti, UMF Carol Davila Bucureşti, IRECSON Bucureşti.

        

Participanţii la eveniment au primit 1 set de materiale promoţionale, ce a cuprins o  mapă, o broşură, un pix, un flyer, un stick de memorie, inscripţionate conform prevederilor Manualului de identitate vizuală pentru proiectele POSDRU 2007-2013.

 

În cadrul evenimentului au luat cuvântul următoarele persoane:

-          Ec. GEORGETA BRATU, Secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice

-          Dr. ing ROLANDA PREDESCU, Director, Direcţia politici de cercetare-dezvoltare, contractare şi monitorizare programe naţionale la Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)

-          Dl. CIPRIAN GEORGIAN DRAGOMIR, Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii

-          Dl. prof. univ. dr. PETRU ARMEAN, decan al Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul UMF Carol Davila Bucureşti

-          Dl. NICOLAE VOINOIU, Inspector General de Stat Adjunct, Inspecţia Muncii

-          Ing. CONSTANTIN BUJOR, Inspector Şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti

-          Dr. ing. IONEL IORGA, Director General, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” INCDPM Bucureşti

-          Dr. ing. STELUŢA NISIPEANU, Manager Proiect, Secretar Ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti

-          Dipl. Rel. Int. TIM TREGENZA, Director Reţea Puncte Focale ale Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

-          Dr. JOANNA BUGAJSKA, Şef Departament Ergonomie, Institutul Central pentru Protecţia Muncii din cadrul Institutului Naţional pentru Cercetare (CIOP-PIB)

-          Dipl. Ing. VICTOR HRYMAK, Lector, College Safety Officer, Institutul Tehnologic Dublin

-          Dr. SIMONA COLAS, Medic, Paris Diderot University şi dr. MELANIE MACCHI Hospital Centre of Versailles

-          Ing.  ANTONIO SANTORO şi ing. MARCO TISI, Spitalul Bambino Gesù, IRCCS, Roma

-          Dr. RALUCA BUJOR, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila".

-          Dr. ştiinţe medicale LILIANA RÂPAŞ, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

-          Dr. CLAUDIA HANDRA, Medic primar medicina muncii, Spitalul Clinic Colentina, asistent universitar Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

-          Prof. univ. dr. ELENA-ANA PĂUNCU, Medic primar medicina muncii, profesor universitar Universitatea de Medicina şi Farmacie Victor Babeş, Timişoara

-          Dr. ştiinţe medicale CARMEN ARTENIE, Medic primar, sef compartiment medicina muncii Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, Bucureşti

-          Ing. GABRIELA CĂLDĂRESCU şi ing. GEORGE DANIEL TANASIEVICI, Inspectori de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

-          Ing. Doru SCRIPCARU, MEDICAROM Iaşi.

-          Ing. ADRIAN BUJOR, Inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj

-          Prof. dr. SARA FELSZEGHI, Centrul pentru Sănătate şi Metodologie, Universitatea Miskolc

-          Dr. LOTHAR LISSNER, Manager, Kooperationsstelle Hamburg IFE

-          Chim. ALINA TRIFU, Cercetător Ştiinţific grad III, INCDPM Bucureşti

-          Mat. BOGDAN CIOCĂNEL, Director ştiinţific, IRECSON Bucureşti

-          Dr. ing. TAMARA MORARIU, Inspector, Inspecţia Muncii Bucureşti

-          Ing. NICOLAE NEGOIŢĂ, Inspector Şef, Inspectoratul Teritorial De Muncă Bucureşti

-          CRISTIAN SAS, Chief Operating Officer, Anima, Bucureşti

-          Lect. Univ. dr. CRISTINA MIHAELA DRĂGOI, Lector Academia de Studii Economice Bucureşti

-          Drd. Dr. RALUCA GRIGORE, Asistent universitar Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

-          Dr. ing. RUXANDRA CHIURTU, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” INCDPM Bucureşti

-          Dr. ing. RALUCA ŞTEPA, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” INCDPM Bucureşti

 

Moderatorii lucrărilor conferinţei pe perioada celor două zile au fost dnii Ciprian Georgian Dragomir, Gabriela Dragan, Anca Mihaela Pricop, Tamara Morariu, Mirela Manea, Irina Iamandi.

 

IMAGINI CONFERINTA


Conferinta nationala 2011 Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Organizaţia Internaţională a Muncii sărbătoreşte, ca în fiecare an, în data de 28 aprilie, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, pentru a promova prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial.

Printre evenimentele organizate pentru a marca ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă, remarcăm:

  • INCDPM și Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) au organizat  pentru perioada 26-27 aprilie 2012, la Cluj-Napoca, Seminarul Regional de Informare din cadrul Proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, adresat Regiunii Nord-Vest.Evenimentul face parte din seria celor opt Seminarii Regionale de Informare organizate în toată ţara și se adresează managerilor, întreprinzătorilor şi angajaţilor din sectorul HORECA. Experţii români şi internaţionali prezintă informaţii la zi despre modul de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă, exemple de bune practici ale unor companii din ţară şi din Europa în managementul riscurilor şi organizarea flexibilă a muncii în hoteluri, restaurante şi firme de catering. Mai multe detalii …
  • La HOTEL ASTORIA din Iaşi a avut loc în 20 aprilie 2012, evenimentul pentru promovarea proiectului POSDRU/81/3.2/S/48872 „Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii”, realizat în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a grupului ţintă privind aspectele de securitate şi sănătate în domeniul medical. Mai multe detalii...

  • La sediul INCDPM s-a desfăşurat în data de 23 Aprilie 2012, în cadrul proiectului SUBSPORT- Substitution Support Portal, finanţat de Programul Life al Uniunii Europene (LIFE+), de Institutul Federal pentru securitate şi sănătate în muncă din Germania (BAuA) şi Ministerul Agriculturii, Padurilor, Mediului şi Apelor din Austria (Federal Ministry), cursul de evaluare şi identificare a alternativelor substanţtelor periculoase. Participanţii sunt reprezentanţi ai autorităţilor, companiilor industriale, sindicatelor, ONG-urilor şi altor părţi interesate în substituţia substanţelor periculoase în produşi şi procese mai puţin poluante şi mai puţin agresive la adresa securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Mai multe detalii...

Manifestare ştiinţifică: Prevenirea Riscurilor Profesionale – Obiectivul Nostru Comun, INCDPM - 60 de Ani de Cercetare în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România - Conferinţă Naţională organizată de catre INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti în data de 2 noiembrie 2011 la Bucuresti în cadrul Campaniei LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE. BINE PENTRU TINE - BINE PENTRU AFACERE a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.