Proiecte

2008

LISTA PROIECTELOR  REALIZATE  ÎN ANUL 2008

 

Nr.
crt.

Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD PNCDI - CERCETARE DE EXCELENŢĂ 

Valoare

1.

INSTITUTUL NATIONAL DE INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

ASSM 6/06

ACS Apostol George Claudiu
Partener

109/ 18.09.2006

Cercetări de excelenta privind dezvoltarea unei reţele informaţionale integrate bazata pe structuri IT înalt adaptive pentru protecţia graduala a IMM-urilor româneşti contra riscurilor operaţionale – MODUL 1

200.000

FAZA 4

01.05.2008

Prototip sistem; raport de etapă

136.053

FAZA 5

01.07.2008

Implementarea şi testarea instrumentelor dezvoltate, respectiv sistemul adaptiv de evaluare a riscului şi sistemul adaptiv de asistenţă a deciziei manageriale în cel puţin 5 centre pilot

 

 

63.947

FAZA 6

01.08.2008

Demonstrare şi diseminare pe scară largă a rezultatelor

2.

INCD COMOTI

SM 4/07

CS I Pece Ştefan
Partener
7534/06.09.2007

Echipament de înalta eficienţă energetică, utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor,  în zonele care se confruntă cu dificultăţi în alimentarea cu gaze  Modul 1

7.000

FAZA 3
20.10.2007

Activităţi suport de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor

7.000

3.

INCDTP

MIP 13/05

CS II Poruschi Florentina
Partener
7598/07.10.2005

Textile tehnice multifuncţionale pentru îmbrăcămintea de protecţie - MODUL 1- MANTANTECH

30.000

FAZA 6

30.06.2008

Realizare si experimentare prototipuri  îmbrăcăminte de protecţie realizata din materiale textile multifuncţionale Diseminare rezultate prin comunicarea si prezentarea noilor modele de îmbrăcăminte de protecţie din materiale textile tehnice multifuncţionale.  Publicare articole in reviste naţionale si internaţionale de specialitate

30.000

4.

RENAR

MIP 10/06

CS Crăciun Nicoleta
Cond.proiect

244/10.08.2006

Dezvoltarea domeniului de încercări pentru încălţămintea de protecţie în vederea stabilirii conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate aflate sub incidenta directivelor UE -  Modul 4

5000

FAZA 4

15.01.2008

Extinderea acreditării şi diseminare informaţii  

5000

5.

INCD MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE CANTACUZINO

RC 4/06
CS II Racovitza Eugenia
Partener

173/01.09.2006

Creare sistem de expertiza prospectiva si evaluare a riscului populaţiei angajate în relaţie cu expunerea la agenţii biologici 

232.000

FAZA 4

30.04.2008

Implementarea sistemului de evaluare şi gestionare a riscului biologic la nivel naţional

180.000

FAZA 5

31/08/2008

Realizarea unui îndrumar (ghid) de evaluare şi gestionare a riscurilor biologice din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

52.000

6.

ICI BUCURESTI

RM 9/06

CS II Tripcovici Mihaela
Partener

13703/03.10.2005

Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni si mediul de afaceri ( e-ServEval )  MODUL 1

16.500

FAZA 6

30.06.2008

Raport de demonstrare a funcţionalităţii şi utilităţii sistemului

16.500

7.

INCD COMOTI

ZG 14/06

CS Platon Silviu Nicolae
Partener

2864/12.09.2006

Cercetarea si realizarea de structuri fonoabsorbante in vederea reducerii poluării sonore urbane si industriale, in conformitate cu prevederile normelor si directivelor europene în vigoare - RED NOISE/INCDPM partenerul 4 MODUL 1

122.500

FAZA 5

30.01.2008

Prezentarea utilităţii noilor soluţiilor

20.000

FAZA 6
15.04.2008

Analiza tehnico-economica, probe şi încercări pentru fabricarea tehnologică

32.500

FAZA 7

20.07.2008

Validarea rezultatelor experimentale, omologarea rezultatelor cercetării din punct de vedere al securităţii muncii

35.000

FAZA 8

20.09.2008

Revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie, promovarea produsului şi soluţiilor pe scară largă cu evidenţierea avantajelor din punct de vedere al protecţiei mediului

35.000

 

TOTAL

 

 

613.000

 

Nr.
crt.

Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD PNCDI - PN II 

Valoare

1.

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
( CNMP )
.

 

SM 7/07

CS I Iorga Ionel
Cond.proiect
91061/14.09.2007

Sistem de evaluare a influentei stresului asupra productivităţii muncii în firmele din mediul economic romanesc - PROGRAMUL 4

595.000

FAZA 2
15.06.2008

Analiza diferitelor politici şi acţiuni vizând reducerea efectelor stresului la locul de muncă recomandate de instituţii cu atribuţii în domeniu; strategii adoptate de firmele internaţionale, respectiv cele europene

240.000

FAZA 3

15.12.2008

Diagnoza fenomenului de stres ocupaţional şi implicaţiile asupra productivităţii muncii în firmele care activează în România

355.000

2.

OVM-ICCPET SA

SM 2/07

ACS Apostol George Claudiu

Partener

753/4/06.09.2006

Cercetări privind dezvoltarea unei structuri (cognitive) complexe vizând definirea unor referenţiale de riscuri majore in diverse activităţi socio-economice

110.000

3.

ICI BUCURESTI

CS II,
dr.ing.Stefan KOVACS

Partener

12108/08.11.2008

Sistem bazat pe cunostinte si pe semantica specifica pentru protectia contra riscurilor majore /     ocupationale (Risc-Expert)

Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare

62.342

 

 

FAZA 2
21.07.2008

Elaborare cadru conceptual identificare riscuri majore

110.000

 

TOTAL

 

 

705.000

 

Nr.
crt.

Beneficiar

Responsabil  /
nr.contract

CD PNCDI – PLAN SECTORIAL 

Valoare

1.

INCDTP

MIP 12/07

CS II Poruschi Florentina

Partener

311/17.08.2007

Alinierea industriei de textile si de confecţii la cerinţele cadrului reglementat al UE

23.000

FAZA 2
30.06.2007

Bază de date cu legislaţie specifică pentru IMM din sectorul textil

 

23.000

FAZA 3

30.11.2008

Ghid de utilizare a legislaţiei specifice sectorului textil/ Prezentări, articole

 

TOTAL

 

 

23.000