Noutăţi

23.10.2017 ANUNȚ: A fost actualizată pagina privind angajările.

20.07.2016 - ANUNŢ: INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare ştiinţifică din cadrul Laboratorului Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor în data de 26.07.2016 ora 10:00AM în sala nr. 5 (sala de curs).Detalii suplimentare disponible la pagina angajari.

Vă invităm să ne deveniți parteneri în cadrul proiectului ”PARTENERIAT PENTRU TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)” - ce va fi dezvoltat de către INCDPM. Proiectul va fi dezvoltat în cadrul POC 2014-2020, acțiunea ”Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”. Detalii...

Noutati in domeniul masini!
În atenţia producătorilor de masini!
S-au emis noi Comunicari ale Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE referitoare la masini, pe care le puteţi vizualiza la adresa:  

S-au publicat pe site-ul Comisiei Recomandarile tehnice, orizontale si vertical, in domeniul masinilor în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE referitoare la masini, pe care le puteţi vizualiza la adresa:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/index_en.htm

Noutati in domeniul masini, echipamente electrice de joasa tenisune si alte echipamente de munca!
În atenţia producătorilor de masini, echipamente electrice de joasa tenisune si alte echipamente de munca!
S-a emis o noua Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, pe care o puteţi vizualiza la adresa  

 • Comunicarea Comisiei C 125/02 din 17.04.2015 în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (Publicarea titlurilor  și a referințelor standardelor armonizate  în temeiul  directivei): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.125.01.0056.01.RON

S-a emis o noua Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2004/108/CE referitoare la compatibilitate electromagnetica, pe care o puteţi vizualiza la adresa  

 • Comunicarea Comisiei C 014/01 din 15.01.2015 în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE (Publicarea titlurilor  și a referințelor standardelor armonizate  în temeiul  directivei): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.014.01.0001.01.RON

OC EIP în colaborare cu Laboratorul MIP elaborează o broșură privind selecționarea şi utilizarea EIP împotriva riscurilor generate de endotoxine și stabilește lista locurilor de muncă cu incidență sporită de îmbolnăvire generate de endotoxine.

LABORATORUL ZGOMOT SI VIBRATII realizeaza :

 • Cartografierea zgomotului la locul de muncă, evaluarea expunerii la zgomot, scenarii de reducere a expunerii folosind hărți de zgomot;
 • Evaluarea zgomotului la locul de muncă pe baza metodei grupurilor omogene de lucrători;
 • Studii de impact, rapoarte și bilanțuri referitoare la zgomotul emis în mediul înconjurător – încercări atestate de Ministerul Mediului;

LABORATORUL ERGONOMIA SISTEMELOR DE MUNCĂ a elaborat cursul Managementul stresului adaptat la specificul activității și culturii organizaționale.

Centrul de Formare și Educație Continuă desfășoară o gamă largă de cursuri de formare-perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă, cele mai noi fiind cursurile de formare destinate medicilor, cursuri care permit obținerea de credite EMC (Educație Medicală Continuă).

LABORATORUL EVALUAREA RISCURILOR ȘI MANAGEMENTUL SSM actualizează metoda INCDPM de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, adaptată la noile cerințe europene.

LABORATORUL RISCURI CHIMICE SI BIOLOGICE a elaborat un ghid pentru informare și reducere a riscurilor în cazul expunerii la agenți cu efect sinergic în mediul de muncă.

LABORATORUL RISCURI ELECTRICE SI MECANICE în parteneriat cu EMERSON Cluj Napoca au derulat "Studiul privind energia dezvoltată de arcul electric în instalațiile electrice și alegerea EIP".

Noutati in domeniul EIP!

În atenţia producătorilor de Echipamente Individuale de Protecţie (EIP)!

Detalii...

NOUTĂŢI REFERITOARE LA OFERTA NOASTRA DE CURSURI:

1. Locuri gratuite pentru cursanţi şi anume: pentru grupuri mai mari de nouă persoane, INCDPM oferă gratuit participarea la cursuri pentru a zecea persoană.

2. Pentru persoanele care participă la minim două cursuri într-un an calendaristic, se pune la dispoziţie un card de fidelitate care prezintă facilităţile următoare:

 • Pentru cursul 3 persoana beneficiază de un discount de 10% din valoarea cursului
 • Pentru cursul 4 persoana beneficiază de un discount de 15% din valoarea cursului
 • Pentru cursul 5 persoana beneficiază de un discount de 20% din valoarea cursului
 • Pentru cursul 6 persoana beneficiază de un discount de 25% din valoarea cursului

3. Se desfasoară cursuri de weekend. Sâmbata între orele 9-12.00 şi 12.15-15.15 şi Duminica între orele 9-12.00 şi 12.15-15.15

Detalii...

INCDPM anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.3. (cerere 144) si DMI 5.1 (cerere 125). Detalii...

INCDPM organizeaza în această perioadă cursuri Gratuite de formare profesională pentru manageri, întreprinzatori şi angajaţi din sectoarele construcții şi HORECA. Pentru mai multe detalii şi înscrieri vă rugăm să accesați site-ul Proiectului "Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate".

INCDPM pune la dispozitia celor interesati afise diverse, cel mai nou fiind pentru locuri unde pot aparea atmostfere explozive, disponibil in format A4 laminat sau autocolant, la pretul de 2,50 lei + TVA.

INCDPM a fost autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări ca furnizor de instruire pentru cursul MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (Autorizaţia).

INCDPM a achiziţionat recent un software denumit: „Noise At Work”. Este o aplicaţie care permite cartografierea zgomotului la locul de muncă... detalii

Institutul nostru vă oferă o serie de produse şi servicii... mai multe detalii

Comercializam următoarele instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă... mai multe detalii

Institutul nostru organizează şi cursuri pentru instruirea, examinarea şi AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR din punct de vedere al securităţii muncii

INCDPM pune la dispozitie o serie de afise tematice pe problematica de securitate a muncii si a mediului. Intr-o lume tot mai preocupata de aspectele de mediu, afisele tematice raspund acestor cerinte prin elemente sugestive la adresa unui comportament corect si civilizat fata de mediul de munca si cel încojurator. Afisele se pot achizitiona de la depozitul de publicatii, costul unui afis format A4 plastifiat fiind de 3 lei + TVA. detalii

Obiectivele INCDPM

Obiective
 • participarea la fundamentarea științifică a politicilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • realizarea de studii și cercetări științifice având ca scop obținerea de soluții tehnice și organizatorice, pentru  sistemele de muncă în conformitate cu cerințele de securitate şi cu dezvoltarea tehnică şi socială
 • conștientizarea actorilor implicați în activitățile de  securitate și sănătate în muncă şi dezvoltarea culturii de prevenire - diseminare informaţii şi formare profesională

Oferta noastră

INCDPM dispune de un mare potenţial prin specialiştii săi cu experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi oferă o gamă largă de cursuri de instruire, publicaţii şi servicii specifice necesare pentru respectarea legislaţiei şi asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru lucrătorii clienţilor nostri: