Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Noise at workINCDPM a achiziţionat recent un software denumit : „Noise At Work”. Este o aplicaţie care permite cartografierea zgomotului la locul de muncă. Soft-ul poate dezvolta estimări şi scenarii de expunere  la zgomot la locul de muncă. Softul calculează şi afişeaza contururi de zgomot (hărţi de zgomot) şi niveluri de expunere (Lex, 8h) având ca date de intrare niveluri de zgomot măsurate cu sonometrul, durata de lucru la fiecare post de lucru, schiţa locaţiei, etc. Se pot efectua simulări şi se pot evalua diferite soluţii de reducere în cazul în care expunerea lucrătorilor este depăşită. Aplicaţia poate genera rapoarte cu toate datele relevante precum şi rezultatele obtinute. Aplicația poate fi folosită și pentru reprezentarea distribuției de câmp acustic a surselor de zgomot.