Domenii de cercetare

Laborator Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM

Obiectul de activitate al laboratorului Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM îl constituie evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la posturile de lucru din cadrul agenţilor economici şi elaborarea pe această bază a planurilor de prevenire şi protecţie respectiv a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, elaborarea documentaţiilor pentru implementarea sistemelor de management de securitate şi sănătate în muncă, integrat în managementul general al agenţilor economici.

Laboratorul EVALUAREA RISCURILOR ŞI MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ a elaborat în ultima perioadă o serie de lucrări cu caracter de noutate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Prezentăm în continuare câteva dintre acestea.

 1. Metodologie de elaborare a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul agenţilor economici
  La cerere, institutul elaborează instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru agenţii economici, conform metodologiei avizate de Ministerul Muncii.
 2. Elaborarea unor instrumente de identificare şi evaluare a riscurilor pentru diferite categorii de activităţi
  Metodologia stabilită în cadrul lucrării poate fi utilizată pentru elaborarea de instrumente de evaluare şi pentru alte domenii de activitate din economie, venind în sprijinul angajatorilor în îndeplinirea obligaţiilor legale privind evaluarea riscurilor la locurile de muncă.
 3. Metodologie de evaluare a implementării măsurilor de prevenire şi protecţie rezultate din programul de securitate şi sănătate în muncă
  La cerere, institutul elaborează lucrări similare pentru alţi agenţi economici, sprijinindu-i în fundamentarea investiţiilor / cheltuielilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 4. Elaborarea de instrumente şi proceduri pentru realizarea auditului de conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  La cerere, institutul elaborează lucrări similare pentru alţi agenţi economici, sprijinindu-i în fundamentarea investiţiilor / cheltuielilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Impactul economic şi social al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Model de calcul al costurilor accidentelor de muncă - instrument al optimizării alocării resurselor în scopul prevenirii
  La cerere, institutul elaborează lucrări privind costul accidentelor de muncă pentru agenţii economici.
 6. Elaborarea unei metode economico-financiare de planificare a investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 7. Elaborarea testelor de verificare a cunoştinţelor de securitate şi sănătate în muncă pe baza actelor normative apărute în legislaţia naţională în anul 2006
  Instrumentele elaborate sprijină angajatorii atât la efectuarea auditului de conformitate cât şi la instruirea şi testarea personalului în domeniul legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă
 8. Elaborarea documentaţiei pentru sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, integrate în managementul general al firmelor
 9. Elaborarea de metodologii, tehnologii şi instrumente bazate pe tehnologii informaţionale pentru asistenţa procesului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Personal

ing. Eduard SMÎDU, CS III Şef de laborator
Dr. ing. Ştefan KOVACS, CS I
ing. Vicenţiu CIOCÎRLEA, CS III
ing. Iulian IVAN, CS III
ing. Alina TRIFU, CS
ec. Marioara APOSTOL, CS