Domenii de cercetare

Laborator Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor

Laboratorul Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor  este un laborator performant, cu o bogată experienţă profesională de peste 60 de ani de activitate în domeniu. Activitatea laboratorului este concentrată pe studii şi cercetări fundamentale şi aplicative privind prevenirea şi combaterea expunerii la zgomot şi vibraţii în mediul de muncă şi mediul înconjurător.

Zgomot

În funcţie de intensitate, frecvenţă şi durata de expunere, zgomotul poate influenţa realizarea sarcinilor de lucru în condiţii de activitate într-un mediu zgomotos. Prezenţa îndelungată a zgomotului la locul de muncă conduce la scăderea performanţei lucrătorului. Zgomotul determină pierderea ireversibilă a auzului, reprezentând aproximativ 1/3 din numărul total al bolilor profesionale declarate în mediul de muncă. Zgomotul afectează sistemul nervos şi cardiovascular şi reprezintă un factor de risc şi stres care contribuie la apariţia şi dezvoltarea de diverse alte afecţiuni.

 

Vibraţii

Echipamentele industriale şi agricole precum şi vehiculele aeriene, terestre şi marine expun omul la vibraţii mecanice care pot compromite confortul său, capacitatea sa de muncă şi în anumite condiţii, sănătatea şi securitatea sa.
Expunerea la vibraţii produce afecţiuni ale sistemului nervos, sistemului circulator şi sistemului musculo - scheletic şi articular.
Se disting două modalităţi principale de expunere la vibraţii:

  1. Vibraţii globale interacţionează cu organismul uman prin intermediul suprafeţei de sprijin (platforme, vehicule etc.);
  2. Vibraţii mână-braţ – interacţionează cu diferite parţi ale organismului uman (cap, mâini, braţe) în timpul lucrului cu unelte care vibrează.

INFRASTRUCTURĂ

Infrastructura laboratorului cuprinde echipamente de măsurare şi analiză de ultimă generaţie (ultima achiziţie este din 2011) achiziţionate de la producătorul  mondial nr. 1 în domeniu - Brűel&Kjaer şi include:

  • analizoare de sunet în timp real tip 2250 şi 2260,
  • dozimetre de zgomot tip 4442 şi 4445,
  • analizoare de vibraţii în timp real tip 4447 şi 3560 PULSE;
  • traductoare de vibraţii;
  • software specializat pentru hărţi de zgomot Noise at Work;
  • software pentru procesare nivel de zgomot în timp real ,,Noise Explorer”, Predictor,
  • software pentru procesare nivel de vibraţii în timp real ,,Vibration Explorer”
Echipamentele menţionate sunt supuse controlului metrologic anual conform legislaţiei în vigoare.