Domenii de cercetare

Laborator Combaterea Zgomotului şi Vibraţiilor

Activităţi desfăşurate de  laborator:

 • Studii şi cercetări privind  reducerea expunerii la zgomot şi vibraţii. Furnizarea de soluţii şi măsuri de prevenire utile pentru întocmirea planului de prevenire şi protecţie;
 • Studii şi cercetări privind dezvoltarea politicii naţionale de prevenire referitoare la expunerea lucrătorilor la zgomot şi vibraţii în mediul de muncă;
 • Cartografierea zgomotului la locul de muncă, evaluarea expunerii la zgomot, scenarii de reducere a expunerii folosind hărţi de zgomot;
 • Încercări privind nivelul de zgomot emis de maşini şi echipamente;
 • Testarea la vibraţii a echipamentelor tehnice;
 • Testarea la vibraţii a echipamentelor individuale de protecţie (EIP);
 • Asistenţă tehnică pentru prevenirea expunerii la zgomot peste limitele maxime admise;

Asistenţă tehnică pentru prevenirea expunerii la vibraţii mecanice (globale sau mână/braţ) peste limitele maxime admise.

 

Protecţia mediului

 • Studii de impact, rapoarte şi bilanţuri referitoare la zgomotul emis  în mediul înconjurător – încercări atestate de Ministerul Mediului;
 • Cercetări aplicative pentru atenuarea surselor de poluare fonică;
 • Proiectare tehnică a soluţiilor de reducere zgomotului (cabine fonoizolante, ecrane, atenuatoare de zgomot);
 • Expertize tehnice şi încercări pentru aprecierea confortului şi influenţei vibraţiilor mecanice în clădiri;

Laboratorul dispune de specialişti cu o vastă experienţă în domeniul combaterii noxelor chimice (ventilaţie industrială).

Activităţi în domeniul ventilaţiei industriale:

 • Studii şi analize ale proceselor tehnologice din punct de vedere al poluării  mediului de muncă şi soluţii cu proiect de execuţie pentru instalaţii de ventilare pentru captarea şi reţinerea noxelor chimice;
 • analiza locurilor de muncă din punct de vedere al microclimatului şi soluţii de îmbunăţire a acestuia prin inslalaţii de climatizare;

EXPERIENŢĂ

 • turnătorii feroase şi neferoase (cuptoare elaborare, turnare, dezbatere, sablare);
 • prelucrarea şi utilizarea plumbului;
 • prelucrarea lemnului;
 • industria de panificaţie;
 • spaţii închise;
 • băi industriale etc.