Despre Noi

Parteneri

Organizaţia Internaţională a Muncii
Organizaţia Internaţională a Muncii
Centrul Internaţional de Informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Institutul nostru asigură o legătură permanentă cu CIS/ILO - Centrul Internaţional de Informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vederea preluării şi diseminării de informaţii aferente domeniului
Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă
Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, cu sediul în Bilbao, Spania, este o organizaţie a Uniunii Europene înfiinţată (în baza deciziei din 18.07.94 a Consiliului European) în anul 1996 cu scopul de a colecta, disemina şi facilita schimbul de informaţii economice, tehnice şi ştiinţifice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi promovarea celor mai bune practici de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă
Incepand cu anul 2000, agenţia a iniţiat campania de informare şi de promovare ,,Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă’’, la evenimentele căreia participă constant şi specialiştii din institutul nostru.

Punctul Focal România al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă
Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă Punctul Focal România al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă asigură facilitarea schimbului de informaţii economice, tehnice şi ştiinţifice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi promovarea celor mai bune practici de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale între Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi părţile interesate din România.
Centrul Tematic pentru Securitate şi Sănătate în Muncă
Centrul Tematic pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (TC-OSH – Topic Centre OSH) ce asistă Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA), cu sediul la Bilbao, Spania, printr-o serie de proiecte europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Cooperare ştiinţifică

Institutul cooperează atât cu institute de cercetare ştiinţifică româneşti şi internaţionale care tratează problematica securităţii şi sănătăţii în muncă, sau care contribuie la îmbunătăţirea activităţii în domeniu, cât şi cu alte organisme care se implică sub o formă sau alta în domeniul nostru de activitate.
Printre instituţiile din România cu care institutul cooperează enumerăm:

 • Institutul Naţional de Cercetare Ştiintifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale,
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie,
 • Institutul Naţional al Lemnului,
 • ASRO, organismul naţional de standardizare,
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă,
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
 • Ministerul Sănătăţii Publice

Institutele internaţionale de profil cu care cooperăm sunt:

 • Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finlanda
 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Germania
 • Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Polonia
 • IFA - Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (DGUV), Germania
 • Hellenic Institute for Occupational Health and Safety (ELINYAE), Grecia
 • Health and Safety Laboratory (HSL), Marea Britanie
 • The French Research and Safety Institute for the prevention of occupational accidents and diseases (INRS), Franţa
 • Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Spania
 • Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Italia
 • (NRCWE), Danemarca
 • Hungarian Institute of Occupational Health (OMFI), Ungaria
 • PREVENT, Belgia
 • TNO, Olanda
 • Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial (DEMI), Portugalia
 • Groupement de l’Institution Prévention de la Sécurité Sociale pour l’Europe (EUROGIP), Franţa
 • Institute of Work, Health and Organisations, University of Nottingham (I-WHO), Marea Britanie
 • Kooperationsstelle Hamburg (KOOP), Germania
 • Lithuanian University of Agriculture (LZUU), Lituania
 • Institute of Occupational Safety (ZVD), Slovenia