Domenii de cercetare

Certificare Echipamente Individuale de Protecţie

Organismul de certificare in domeniul EIP este organism de certificare acreditat RENAR(NR. Certificat de acreditare ON 092) și notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 2756, pentru aplicarea tuturor procedurilor prevăzute în directiva europeană 89/686/CEE amendată, asupra oricărui model de EIP, cu excepţia EIP care asigura numai o protectie limitata în timp împotriva radiatiilor ionizante şi a echipamentelor pentru scufundare;

Organismul de certificare in domeniul EIP are competenţa necesară pentru a evalua şi/sau certifica de asemeena în raport cu standardele şi alte documente normative aplicabile, următoarele grupe de produse din domeniul nereglementat:

  • EIP deja utilizate;
  • tipuri speciale de EIP: echipamente individuale pentru salvarea persoanelor în situaţii deosebite;
  • articole de îmbrăcăminte  de protecţie de concepţie simplă, încălţăminte şi subvestimentar  de lucru: costume salopetă, pantaloni, maiouri, ciorapi, şosete etc;
  • materiale şi semifabricate pentru execuţia EIP şi EIL: ţesături, materiale peliculizate, piei  pentru fabricarea EIP, chingi, frânghii; furtune, tălpi pentru încălţăminte.

Organismul de certificare in domeniul EIP nu oferă şi nu furnizează servicii de evaluare a conformităţii pentru produse la care INCDPM, prin departamentele funcţionale, are un interes financiar direct, fiind proiectantul, fabricantul sau comerciantul acestora şi nici pentru produse pentru care, în ultimii 2 ani înainte de primirea unei cereri de evaluare a conformităţii, organismele conexe (INCDPM, departamentele de cercetare–dezvoltare din acesta) au furnizat servicii de proiectare sau consultanţă sau au participat la studii de cercetare în vederea îmbunătăţirii produsului.

Serviciile de consultanţă efectuate de organizaţiile conexe nu sunt sub nici o formă asociate cu serviciile de evaluare a conformităţii în vederea certificării executate de OC Organismul de certificare in domeniul EIP şi, pentru respectarea acestei condiţii, în nici o situaţie OC Organismul de certificare in domeniul EIP nu utilizează în scopul certificării dovezile obţinute în cadrul contractelor de consultanţă.

NOUTĂȚI PRIVIND EIP:

În atenţia producătorilor de Echipamente Individuale de Protecţie (EIP)!

Organismul de certificare Organismul de certificare in domeniul EIP din cadrul INCDPM aplică în activitatea de evaluare a conformităţii numai ediţiile în vigoare ale standardelor europene armonizate publicate în ultima Comunicare a Comisiei.