Domenii de cercetare

Certificare Echipamente Individuale de Protecţie

Organismul de certificare in domeniul EIP este organism de certificare acreditat RENAR (NR. Certificat de acreditare ON 092 Anexa la Certificatul de acreditare ) și notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 2756, pentru aplicarea tuturor procedurilor prevăzute în directiva europeană 89/686/CEE amendată, asupra oricărui model de EIP, cu excepţia EIP care asigura numai o protectie limitata în timp împotriva radiatiilor ionizante şi a echipamentelor pentru scufundare;

Organismul de certificare in domeniul EIP are competenţa necesară pentru a evalua şi/sau certifica de asemeena în raport cu standardele şi alte documente normative aplicabile, următoarele grupe de produse din domeniul nereglementat:

  • EIP deja utilizate;
  • tipuri speciale de EIP: echipamente individuale pentru salvarea persoanelor în situaţii deosebite;
  • articole de îmbrăcăminte  de protecţie de concepţie simplă, încălţăminte şi subvestimentar  de lucru: costume salopetă, pantaloni, maiouri, ciorapi, şosete etc;
  • materiale şi semifabricate pentru execuţia EIP şi EIL: ţesături, materiale peliculizate, piei  pentru fabricarea EIP, chingi, frânghii; furtune, tălpi pentru încălţăminte.

Organismul de certificare in domeniul EIP nu oferă şi nu furnizează servicii de evaluare a conformităţii pentru produse la care INCDPM, prin departamentele funcţionale, are un interes financiar direct, fiind proiectantul, fabricantul sau comerciantul acestora şi nici pentru produse pentru care, în ultimii 2 ani înainte de primirea unei cereri de evaluare a conformităţii, organismele conexe (INCDPM, departamentele de cercetare–dezvoltare din acesta) au furnizat servicii de proiectare sau consultanţă sau au participat la studii de cercetare în vederea îmbunătăţirii produsului.

Serviciile de consultanţă efectuate de organizaţiile conexe nu sunt sub nici o formă asociate cu serviciile de evaluare a conformităţii în vederea certificării executate de OC Organismul de certificare in domeniul EIP şi, pentru respectarea acestei condiţii, în nici o situaţie OC Organismul de certificare in domeniul EIP nu utilizează în scopul certificării dovezile obţinute în cadrul contractelor de consultanţă.

NOUTĂȚI PRIVIND EIP:

La data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al Uniunii Europene DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/668 A COMISIEI din 18 mai 2020 privind standardele armonizate pentru echipamentele individuale de protecie, elaborate în sprijinul Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European i al Consiliului. Aceasta cuprinde o listă de 19 standarde europene, dintre care 14 înlocuiesc, amendează sau corectează standarde europene publicate anterior prin Comunicarea Comisiei 2018/C 209/03 + Corrigendum 2018/C 222/14. Conform anexei II la decizie, pentru standardele înlocuite, amendate sau corectate, prezumia de conformitate încetează la data de 19.11.2021. In intervalul 19.05.2020 ÷ 19.11.2021, evaluarea conformităii se poate face de către organismele notificate fie în raport cu ediiile vechi, fie i în raport cu ediiile noi, potrivit regulilor proprii privind tranziia. Vă informăm că organismul de certificare echipamente individuale de protecie (EIP), NB 2756, a stabilit că începând cu data de 20.07.2020 poate efectua evaluări ale EIP din domeniul său de competenă în raport cu standardele din Decizia 2020/668. In cazul procedurilor aflate în derulare, clienii notri, producători de EIP, sunt rugai să înainteze o cerere oficială prin care să-i exprime opiunea de modificare a domeniului de certificare iniial, indicând standardele noi pentru care optează i, de asemenea, să înainteze documentația prevăzută în anexa III a Regulamentului (UE) 2016/425, modificată în consecință.

În atenţia producătorilor de Echipamente Individuale de Protecţie (EIP)!

Organismul de certificare Organismul de certificare in domeniul EIP din cadrul INCDPM aplică în activitatea de evaluare a conformităţii numai ediţiile în vigoare ale standardelor europene armonizate publicate în ultima Comunicare a Comisiei.