Proiecte

2011

Proiecte

Sediu

INCDPM este implicat în mai multe proiecte internaţionale, în parteneriat cu Comunitatea Europeană, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi în proiecte naţionale, cu finanţare din fonduri structurale.

PROIECTE INTERNATIONALE

PROGRAM CADRU 7

Nr. Crt.

Contract

Titlu proiect

1.

Comunitatea Europeana – European Virtual Institute  For Integ Risk Nr. GRANT: 213345
Partener în consorţiu (Gasues de France, Electricite de France, EU-VRI, si inca 77 de parteneri)

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management   of Emerging, New technology Related Risks                             

2.

 PromisLINGUA
Comunitatea Europeana
Nr. GRANT Agreement 270913
Partener în consorţiu

Performance Operational and Multilingual Interactive Services to Support Compliance for SMEs in Europe

 

PROIECTE IN COORDONAREA AGENŢIEI EUROPENE PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Nr. Crt.

Contract

Titlu proiect

1.

TOPIC CENTER OSH

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Partener în consorţiu

Task no. WE 10-14 - Task name: Case study collection on leadership and OSH (Culegere de studii de caz privind leadership-ul companiilor şi OSH) - România, Ungaria, Bulgaria; TL: Eurogip (France);
Task no. WE 10-08 - Task name: Collection and analysis of “a whole school approach” case studies combining staff/pupil health and safety and risk education (Culegere şi analiză de studii de caz privind abordarea globală - personal din învăţământ/elevi – a educaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii şi al riscului în mediul de muncă) – România, Grecia, Italia; TL: INRS (France);
Task no. WE 10-09 - Task name: Collection of case studies on prevention of risks in the agriculture and fishing sectors (Culegere de studii de caz privind prevenirea riscurilor în sectoarele agriculturii şi pescuitului) – România, Belgia, Bulgaria; TL: HSL(UK);  
Task no. WE 10-22 - Task name: A State of the Art Review of Social Innovation and OSH Performance (Analiză/trecere în revistă a conceptului de Inovare Socială şi performanţă OSH); TL: HSL(UK);
Task no. WE 09-18 - Task name: E-facts – Safe Maintenance on Fishing Vessels (Fişă tehnică – Securitatea operaţiilor de întreţinere pe vasele de pescuit); TL: DEMI (Portugalia);
Task no. WE 09-19 - Task name: Updating of online data on women, work and health (Actualizarea bazelor de date online privind femeile, munca şi sănătatea la locul de muncă); TL: KOOP (Germania);
Task no. WE 10-10 - Task name: Collection of online data on women, work and health (Culegere de date online privind femeile, munca şi sănătatea la locul de muncă); TL: KOOP (Germania);

 

PROIECTE STRUCTURALE


Nr. Crt.

Contract

Titlu proiect

1.

Contract de finantare: 177/18.06.2010
POSCCE-A2-O2.2.4-2009-3

Intarirea capacitatii administrative prin investitii in infrastructura  IT

http://poscce.inpm.ro/

2.

Contract de finantare: POSDRU 81/3.2/S/55075

Securitate si sanatate in munca, o premisa pentru competitivitate – hoteluri, restaurante, catering (HORECA) si constructii

http://ssm-competitivitate.inpm.ro/

3.

Contract de finantare:
POS DRU/81/3.2/S/53449

Programe de sprijin şi formare pentru personalul angajat din sectorul românesc de celuloză,  hârtie şi confecţii din hârtie şi carton

4.

Contract de finantare POSDRU/81/3.2/S/48872

Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii

http://www.sanatateainsiguranta.ro/