Domenii de cercetare

Centrul de Formare şi Educaţie Continuă

Cursuri de Formare Perfecţionare

Informare privind desfășurarea cursurilor

Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM) - Bucureşti organizează, în Bucureşti şi în judeţe, următoarele cursuri privind perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

A. CURSURI DE PERFECŢIONARE: „SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ”

Cursurile nivel bază – cod COR 325723 - „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” durată de 42 ore, din care 30 ore instruire teoretică cu scoatere din producţie. Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative de pregătire a proiectului şi de susţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 700 lei / participant /curs.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (30 ore instruire teoretică).

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ liceal (cu diplomă de bacalaureat).

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.


Cursurile nivel mediu – cod COR 226302 „Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă“
durată 80 ore din care 48 ore predare 6 ore pe zi cu scoatere din producţie.

Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative de pregătire a proiectului şi de susţinere a examenului de absolvire.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (48 ore instruire teoretică).

TAXA de participare este de 900 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ superior.

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.

 

B. CURSURI DE PERFECŢIONARE „COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ":

STUDII SUPERIOARE - cod COR 226303 durată 90 ore, din care 60 ore instruire teoretică cu sau fara scoatere din producţie.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (48 ore instruire teoretică).

Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative de pregătire a proiectului şi de susţinere a examenului de absolvire.

Cursurile de coordonatori pot fi urmate numai de lucrătorii care au absolvit un curs în domeniul SSM de cel puţin nivel mediu (80 de ore) pe legea 319/2006.

TAXA de participare este de 1500 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ superior.

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.

 

C. CURSURI DE PERFECŢIONARE „AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ”

STUDII SUPERIOARE - cod COR 325711 cu durata de 40 ore din care 26 ore instruire teoretică.

Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative, de pregătire şi de susţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 800 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs – absolvent de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă).

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.

 

D. CURSURI DE PERFECŢIONARE „MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ”

STUDII SUPERIOARE - cod COR 325709 cu durata de 80 ore din care 52 ore instruire teoretică.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (52 ore instruire teoretică).

Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative, de pregătire şi de susţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 1300 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs – absolvent de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă).

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.

 

„MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ”

STUDII SUPERIOARE - cod COR 325709 cu durata de 40 ore din care 24 ore instruire teoretică.

Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative, de pregătire şi de susţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 900 lei / participant / curs.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (24 ore instruire teoretică).

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs – absolvent de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă).

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.

 

E. CURSURI DE PERFECŢIONARE „MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU”

STUDII SUPERIOARE - cod COR 325702 cu durata de 40 ore din care 24 ore instruire teoretică cu scoatere din producţie.

Restul perioadei va fi dedicat activităţilor aplicative, de pregătire şi de susţinere a examenului de absolvire.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (24 ore instruire teoretică).

TAXA de participare este de 900 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs – absolvent de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă).

 

F. Modulul de curs „BUNE PRACTICI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ” în cadrul cursului de perfecţionare „Manager îmbunătăţire procese”

COD COR 241946. Modulul are o durată de  16 ore din care 12 ore instruire teoretică şi 4 ore activităţi aplicative, de pregătire şi susţinere a examenului de absolvire.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (12 ore instruire teoretică).

TAXA de participare este de 600 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la modulul din cadrul cursului – absolvent de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă).

Autorizaţia o puteţi vizualiza aici.

Absolvenţii de la cursurile menţionate la secţiunile A-F vor primi certificate de absolvire eliberate de I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” Bucureşti în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

 

G. Curs de actualizare privind formarea specifică de COORDONATOR ÎN MATERIE DE  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ conform Ordinului 2712/2012 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Cursul are o durata de 40 ore, iar certificatele de participare vor fi eliberate de I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” Bucureşti.

Curs fara scoatere din productie: 4 ore zilnic, intre orele 16.30-20.30 (40 ore instruire teoretică).

Preţul cursului de actualizare este de 750 lei / participant / curs.

 

H. CURSURI DE INSTRUIRE PRIVIND:

1. MODUL DE UTILIZARE A SCHELELOR ÎN CONDIŢII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.

                                                           Durata 5 zile

2. EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE LA LOCUL DE MUNCĂ.

                                                           Durata 5 zile

3. LUCRUL LA ÎNĂLŢIME –ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ ŞI UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTECŢIE.              
                                                           Durata 5 zile
4. PREVENIREA RISCURILOR ELECTRICE ÎN ACTIVITĂŢILE DE CONSTRUCŢII.
                                                           Durata 3 zile

5. RISCURI ERGONOMICE ŞI PSIHOSOCIALE ÎN ACTIVITĂŢILE DIN CONSTRUCŢII. MANIPULAREA MANUALĂ A MASELOR.
                                                           Durata 2 zile

6. MĂSURAREA ZGOMOTULUI – MĂSURAREA VIBRAŢIILOR.
                                                           Durata 3 zile

7. LEGĂTORI DE SARCINĂ.
                                                           Durata 3 zile

8. SISTEME DE MANAGEMENT AL SSM  ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE SR OHSAS 18001:2008 ŞI SR OHSAS 18002:2009.
                                                         Durata 3 zile

9. AUDITOR INTERN PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT AL SSM ÎN CONFORMITATE CU  STANDARDUL SR OHSAS 18001:2008.
                                                           Durata 3 zile   

10. PREGĂTIREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE PENTRU CERTIFICARE ŞI LICITAŢII – ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SUBSTANŢELOR CHIMICE.
                                                                Durata 3 zile

11. PREGĂTIREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE PENTRU CERTIFICARE ŞI LICITAŢII – MĂNUŞI DE PROTECŢIE.
                                                                Durata 3 zile

12. PREGĂTIREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE PENTRU CERTIFICARE ŞI LICITAŢII – ÎNCĂLŢĂMINTE DE PROTECŢIE.
                                                                Durata 3 zile

13. PROTECŢIE RESPIRATORIE: RISCURI, SELECŢIONAREA EIP CORESPUNZĂTOR, UTILIZAREA, VERIFICAREA ŞI ÎNTREŢINEREA EIP.
                                                                Durata 3 zile

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la cursurile 1-13 de mai sus - absolvent de învăţământ liceal (cu diplomă de bacalaureat).

Cursurile se pot desfăşura în grupe de minim 10 persoane.

Taxa de participare este de 200 lei / zi / participant / curs + materiale documentare.

Absolvenţii vor primi certificate eliberate de I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont“ Bucureşti.

LA CERERE, INSTITUTUL POATE ORGANIZA CURSURI DE INSTRUIRE, FORMARE ŞI PERFECŢIONARE ŞI CU ALTE TEMATICI DIN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ, ŞI CARE SĂ CORESPUNDĂ CERINŢELOR CLIENŢILOR NOŞTRI.

I. CURSURI DE INSTRUIRE, EXAMINARE ŞI AUTORIZARE:

1. CURS DE INSTRUIRE, EXAMINARE ŞI AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII MUNCII, conform HG nr.1146 /2006.

TAXA de participare este de 200 lei / zi / participant / curs.

Pentru a fi admise la acest curs, persoanele trebuie să fie calificate în meseria de electrician (curs de calificare, şcoală profesională, liceu industrial, şcoală de maiştri, studii superioare în specialitatea electrotehnică, electromecanică, electronică, reţele electrice, centrale electrice, energetică, maşini şi aparate electrice sau echivalente).

Condiţii de admitere la cursuri şi modalităţi de plată

Pentru înscrierea la oricare dintre cursuri, vă rugăm să trimiteţi o adresă la nr. fax 021/3157822 sau la adresele de e-mail: instruire@protectiamuncii.ro, rlica@protectiamuncii.ro, office@inpm.ro, care să cuprindă: denumirea agentului economic, numele şi prenumele cursantului, studiile acestuia, denumirea cursului pentru care optează, precum şi numărul de telefon / fax sau mobil la care poate fi contactat cursantul.

Taxele de şcolarizare vor fi achitate în numerar la sediul institutului sau prin ordin de plată la INCDPM, CIF RO 1558391 în contul bancar Cod IBAN: RO23RNCB0072049685020001, BCR Sucursala Sector 1, sau RO29TREZ7005069XXX005269, Trezoreria Municipiului Bucureşti (existente şi în antet).

Achitarea taxei de şcolarizare se va efectua numai după primirea de către dumneavoastră a adresei prin care vi se comunică perioada de desfăşurare a cursului. Nu se admite participarea la cursuri a persoanelor care nu au achitat taxa de şcolarizare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021/3131726,27,29 interior 241 - Centrul de Formare-Profesională sau mobil 0733104751, 0733104752 sau la adresele de e-mail: instruire@protectiamuncii.ro, rlica@protectiamuncii.ro, office@inpm.ro.

Noutăţi

1. Locuri gratuite pentru cursanţi şi anume: pentru grupuri mai mari de nouă persoane, INCDPM oferă gratuit participarea la cursuri pentru a zecea persoană.

2. Pentru persoanele care participă la minim două cursuri într-un an calendaristic, se pune la dispoziţie un card de fidelitate care prezintă facilităţile următoare:

  • Pentru cursul 3 persoana beneficiază de un discount de 10% din valoarea cursului
  • Pentru cursul 4 persoana beneficiază de un discount de 15% din valoarea cursului
  • Pentru cursul 5 persoana beneficiază de un discount de 20% din valoarea cursului
  • Pentru cursul 6 persoana beneficiază de un discount de 25% din valoarea cursului

3. Se desfasoară cursuri de weekend. Sâmbata între orele 9-12.00 şi 12.15-15.15 şi Duminica între orele 9-12.00 şi 12.15-15.15