Proiecte

2013

PROIECTE cu derulare în anul 2013


An

Denumire proiect

Parteneri /sursa de finantare

Valoare totala proiect /INCDPM (LEI)

2010-2013

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” POSDRU 2 CEPROHART

Programe de sprijin organizaţional şi formare profesională pentru personalul angajat din sectorul de celuloză, hârtie şi carton în vederea adaptării la dinamica pieţei interne şi internaţionale

Coordonator:

SC Ceprohart SA Braila

Parteneri: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” – Iasi

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti

ROMPAP - Bucuresti

 

4.518.417

642.278

2008-2013

Proiect iNTeg-Risk

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risks -

Coordonator: EU-Vri (institutul European pentru Managementul Virtual al Riscurilor)

Parteneri: peste 70 de partneri dintre care trebuie menţionaşi:

Universitatea Tehnică din Oslo(N);

Universitatea Steinbeiss (D);

Universitatea ZIRN(D);;

British-Telekom (UK);

Gas de France(F);

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”, Romania , (RU)

Sursa de finanţare: Programul FP7 al UE

 

86850000

238500

2011-2013

PromisLingua PeRformance Operational and Multilingual Interactive Services to support Compliance for SMEs in Europe

Coordonator: Inmark (Sp)

Parteneri: R-Tech (D)

PROMIS@Service (Lx)

LINGUATEC (D)

UEAPME(Be)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont”,

INOVAMAIS (P)

Sursa de finanțare: Program Growth al UE

13500000

373500