Proiecte

2012

PROIECTE INTERNATIONALE

PROGRAM CADRU 7

Nr. Crt.

Contract

Titlu proiect

1.

Comunitatea Europeana – European Virtual Institute  For Integ Risk Nr. GRANT: 213345
Partener în consorţiu (Gasues de France, Electricite de France, EU-VRI, si inca 77 de parteneri)

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management   of Emerging, New technology Related Risks                             

2.

 PromisLINGUA
Comunitatea Europeana
Nr. GRANT Agreement 270913
Partener în consorţiu

Performance Operational and Multilingual Interactive Services to Support Compliance for SMEs in Europe

 

PROIECTE IN COORDONAREA AGENŢIEI EUROPENE PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Nr. Crt.

Contract

Titlu proiect

1.

TOPIC CENTER OSH

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Partener în consorţiu

Task no. WE 10-14 - Task name: Case study collection on leadership and OSH (Culegere de studii de caz privind leadership-ul companiilor şi OSH) - România, Ungaria, Bulgaria; TL: Eurogip (France);
Task no. WE 10-08 - Task name: Collection and analysis of “a whole school approach” case studies combining staff/pupil health and safety and risk education (Culegere şi analiză de studii de caz privind abordarea globală - personal din învăţământ/elevi – a educaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii şi al riscului în mediul de muncă) – România, Grecia, Italia; TL: INRS (France);
Task no. WE 10-09 - Task name: Collection of case studies on prevention of risks in the agriculture and fishing sectors (Culegere de studii de caz privind prevenirea riscurilor în sectoarele agriculturii şi pescuitului) – România, Belgia, Bulgaria; TL: HSL(UK);  
Task no. WE 10-22 - Task name: A State of the Art Review of Social Innovation and OSH Performance (Analiză/trecere în revistă a conceptului de Inovare Socială şi performanţă OSH); TL: HSL(UK);
Task no. WE 09-18 - Task name: E-facts – Safe Maintenance on Fishing Vessels (Fişă tehnică – Securitatea operaţiilor de întreţinere pe vasele de pescuit); TL: DEMI (Portugalia);
Task no. WE 09-19 - Task name: Updating of online data on women, work and health (Actualizarea bazelor de date online privind femeile, munca şi sănătatea la locul de muncă); TL: KOOP (Germania);
Task no. WE 10-10 - Task name: Collection of online data on women, work and health (Culegere de date online privind femeile, munca şi sănătatea la locul de muncă); TL: KOOP (Germania);

 

PROIECTE STRUCTURALE


Nr. Crt.

Contract

Titlu proiect

2.

Contract de finantare: POSDRU 81/3.2/S/55075

Securitate si sanatate in munca, o premisa pentru competitivitate – hoteluri, restaurante, catering (HORECA) si constructii

http://ssm-competitivitate.inpm.ro/

3.

Contract de finantare:
POS DRU/81/3.2/S/53449

Programe de sprijin şi formare pentru personalul angajat din sectorul românesc de celuloză,  hârtie şi confecţii din hârtie şi carton

4.

Contract de finantare POSDRU/81/3.2/S/48872

Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii

http://www.sanatateainsiguranta.ro/

 

CONTRACTE PROGRAM NUCLEU

Nr. crt.

Contract

Titlu proiect

1

PN 09-18 03 06

Studiu privind evaluarea parametrilor ce definesc cerinţele de confort ale principalelor categorii de echipamente individuale de protecţie în funcţie de condiţiile specifice de la locul de muncă

2

PN 09-18 04 03

Cercetări privind integrarea gestionării riscurilor ergonomice în demersul de prevenire a riscurilor profesionale la nivelul întreprinderii

3

PN 09-18 05 02

Studiu privind stabilirea cerinţelor şi a modalităţilor de formare şi perfecţionare a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice la nivelul agenţilor economici în raport cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi a HG nr. 1146/2006

4

PN 09-18 05 08

Crearea unei bănci de date pe CD pentru agenţii chimici prezenţi la locul de muncă referitoare la cerinţele legislative de securitate şi sănătate

 

CONTRACTE PLAN SECTORIAL

Nr. crt.

Contract

Titlu proiect

  1.  

MMFPS
Contract 1/2011

Studiu privind elaborarea cerinţelor de securitate şi sănătate pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale.

  1.  

MMFPS
Contract 2/2011

Elaborarea măsurilor necesare implementării Directivelor 2006/42/CE (maşini) şi 89/686/CEE (echipamente individuale de protecţie) şi a legislaţiei naţionale armonizate.

  1.  

MMFPS
Contract 3/2011

Studiu privind elaborarea instrumentelor şi măsurilor tehnice privind activităţile referitoare la evaluarea conformităţii şi certificarea produselor, necesare verificării şi aprobării sistemului calităţii proiectării şi fabricaţiei maşinilor şi echipamentelor individuale de protecţie, în conformitate cu prevederile Directivelor 2006/42/CE şi 89/686/CEE.