Despre Noi

Comunicări ştiinţifice

Comunicări în cadrul conferințelor derulate în anii 2011-2015

Nr.

crt.

Titlul

Conferinţa

Autorii

              2015

 1. 1. 

Air contamination with fungals in museum

 

7th International conference on manufacturing science and education – June 3-6, 2015  Sibiu, Romania

 Iuliana Scarlat

 Maria Haiducu

 Raluca Ștepa

 1. 2. 

Realizări şi provocări în domeniul substanţelor chimice

„Cunoaşterea pericolelor, primul pas în managementul riscurilor chimice” Eveniment organizat în cadrul proiectului CONOSCEDE - ID 66253, finanţat în cadrul Programului RO04 – “Reducerea Substanţelor Periculoase”, Cererea de propuneri de proiecte nr. 2:  „Campanii de formare si conştientizare” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 25.06.2015  ,Bucureşti România

 Iuliana Scarlat

 Raluca Ștepa

 1. 3. 

Noutăţi privind legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitoare la substanţe şi amestecuri 

 

 Ruxandra Chiurtu

 Maria Haiducu

 1. 4. 

Integrarea datelor despre substanțe periculoase în RDBMS

Andrei Olteanu

 1. 5. 

Simulation of methane landfill emissions to evaluate the influence of geosynthetic materials used in landfill capping

 

International Symposium SESAM 2015,01-03 octombrie 2015, Poiana Brasov - Romania

 

Raluca Ștepa

Maria Haiducu

Doru Costin Darabont

 1. 6. 

Managerial approach of occupational safety and health according to ISO 45001 in the public health sector

 

Daniela Manuc

Steluţa Elisabeta Nisipeanu

Ruxandra Chiurtu

Agripina Raşcu

 1. 7. 

Increasing the performance in the public health sector through approach of the Europe 2020 strategy – social responsibility according to ISO 26000

International Symposium SESAM 2015, 01-03

octombrie 2015,

Poiana Brasov, Romania

 

Daniela Mănuc, Doru Costin Darabont, Steluta Elisabeta Nisipeanu, Elena Ruxandra Chiurtu, Agripina Raşcu

 1. 8. 

New and emerging occupational risks generated by green technologies

 

INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015

- publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition

Alina Trifu

Doru Costin Darabont

Eduard Smîdu Vicenţiu Ciocîrlea

Iulian Ivan

Steluţa Nisipeanu

Maria Haiducu

Ruxandra Chiurtu

 1. 9. 

Types of fungi Alternaria, Penicillium and Aspergillus, biological risk for museographers

Simpozion TEXLECONS 11 decembrie 2015

 

Iuliana Scarlat

Maria Haiducu

Raluca Ștepa

 1. 10. 

The importance of multidisciplinary approach in chemical evaluation and management

The Importance Of Multidisciplinary Approach In Chemical Management And The Challenges Of Preparing Young Specialists, Bucharest – 26 Nov 2015

 Raluca Ștepa

 Maria Haiducu

 Iuliana Scarlat

 1. 11. 

Dezvoltarea durabilă într-o societate bazată pe cunoaşterea regulilor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă

Conferinţa  Ştiinţifică de Cercetare-Dezvoltare cu participare internaţională “Cunoaştere şi dezvoltare durabilă”, ed. I, Petroşani,

Nicoleta Crăciun

 1. 12. 

The assessing of costs for work accidents

Conferinţa Internaţională  „Internaţionalizarea şi profesionalizarea învăţământului superior : realizări şi perspective”

Chişinău, 23-24 aprilie 2015

Nicoleta Crăciun

 1. 13. 

The factors that determine the fall from heights

 

Conferiţa Internaţională

„POST-2015 DEVELOPEMENT AGENDA AND LOCAL GOVERNANCE”, Tg. Mureş

Nicoleta Crăciun

 

 1. 14. 

Evaluarea costurilor de prevenire si protectţe în cazul lucrului la înălţime

Conferinţa (VII) IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI TEHNOLOGICE LA NIVEL NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI MONDIAL, organizatori :  Institutul de Economie Mondială Institutul de Economie Naţională Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică,Universitatea“Ştefan cel Mare” din Suceava, Regiunea Nord-Est

Nicoleta Crăciun

 

 1. 15. 

Importanța identificării pericolelor la posturile de lucru situate la înălțime

A II a conferinţă internaţională pentru Securitate şi sănătate în muncă, IS SSM-2015, Iaşi

Nicoleta Crăciun

 

 1. 16. 

Preventing and reducing the risk of occupational deafness in working environment  with explosive potential

INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015

- publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition

Silviu Nicolae Platon

Adriana Tudor

Doru Costin Darabont

 1. 17. 

Simpozionul Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă SESAM 2015 ediţia a VII-a

SESAM 2015 ediţia a VII-a

Braşov 2015

Alina Trifu

 1. 18. 

Usure Précoce Liée au Travail. Une Perspective de Recherche Ergonomique

50ème Congrès International.

Société d’Ergonomie de Langue Française, 2015, Paris

Raluca Iordache

Viorica Petreanu

 1. 19. 

Tools for prevention of occupational risks for SME’s - a prerequisite for improving productivity of SMEs through healthy workplaces

Environmental Engineering and Management Journal-2016 (in curs de publicare)/INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2015

- publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition

Anca Antonov

Georgeta Buică

Doru Costin Darabont

Constantin Beiu

 1. 20. 

The impact of occupational hazards in workplaces  - maintenance, a main target for ensuring the safety of working Equipment,

Lucian Blaga” University of Sibiu – Romania

Faculty of Engineering –volumul conferinței-

7th International Conference on manufacturing science and education-MSE 2015 – publicat ACTA Universitatis Cibiniensis, Volume 66, Issue 1-ISSN (Online) 1583-7149, DOI: 10.1515/aucts-2015-0017, septembrie 2015

Anca Antonov

Georgeta Buică

Doru Darabont

Constantin Beiu

 1. 21. 

Tools for prevention of occupational risks in companies - a prerequisite for increasing competitiveness and ensuring the safety and health of workers

7th International Conference Of Management and Industrial Engineering “Management-The Key Driver for Creating Value ICMIE 2015

Georgeta Buica Antonov Anca

Constantin Beiu

Cornel Toader

 1. 22. 

Electric and Magnetic field induced in human body using Finite Diference Method

Conferinta Internationala CMDM 2015, 5-8 octombrie 2015

Constantin Beiu

Nicolae Golovanov

Radu Porumb George Sertian  Georgeta Buica Cornel Toader 

 1. 23. 

Considerations on the method of self-assessment of safety at work

 

INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015

- publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition

Costică Bejinariu, Doru-Costin Darabont, Constantin Baciu, Iulian Ioniţă, Mihai-Adrian Bernevig-Sava

 1. 24. 

Managerial vision – Influence factor to create an efficient culture in safety and health at work

 

INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2015

- publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition

Mihai-Adrian Bernevig-Sava

Constantin Baciu

Doru-Costin Darabont

Iulian Ioniţă

Costică Bejinariu

 1. 25. 

Increasing the performance in the public health sector through approach of the Europe 2020 Strategy – Social responsibility according to ISO 26000

INSEMEX, Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2015

- publicat în volumul conferinței- Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2015, 7th Edition

Daniela Manuc Doru-Costin Darabont

Steluţa Elisabeta Nisipeanu

Elena Ruxandra Chiurtu

Agripina Raşcu

 1. 26. 

Consideraţii privind aplicarea metodei de autoevaluare a securităţii în muncă

 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”

A doua Conferinţă internaţională pentru securitate şi sănătate în muncă, IS-SSM 2015, Iaşi, 29-30 mai 2015

Costică Bejinariu Doru-Costin Darabont

Constantin Baciu Iulian Ioniţă

Silvia Georgescu

Marian-Adrian Bernevig-Sava

 1. 27. 

Vizită de studiu cu tema "Semnalizarea de securitate si sanatate la locurile de munca" desfăşurată de o echipă de specialişti de la Ministerul Muncii şi Securitătii Sociale din Turcia, 26-28 ianuarie  2015, INCDPM, în cadrul programului TAIEX - INT MARKT IND/STUD 

Comunicare: Instruirea lucrătorilor şi materiale de instruire privind măsurile de semnalizare de securitate la locul de muncă 

Raluca Stepa

 1. 28. 

Vizită de studiu cu tema "Planurile pentru situaţii de urgenţă la locurile de muncă" desfăşurată de o echipă de specialişti de la Ministerul Muncii şi Securitătii Sociale din Turcia, 14-16 septembrie 2015, INCDPM, în cadrul programului TAIEX - INT MARKT IND/STUD 58535

Comunicare : Pericole de incendiu şi explozie la locul de muncă

Raluca Stepa

 1. 29. 

Noutăţi privind legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitoare la substanţe şi amestecuri 

International Symposium SESAM 2015,

01-03 octombrie 2015, Poiana Braso, Romania

 

Ruxandra Chiurtu, Maria Haiducu

 

 

Nr.

crt.

Titlul

Conferinţa

Autorii

2014

1.

Modern methods to prevent occupational diseases for workers and reducing biological risk factors in museums

 

SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on

Social Sciences and Arts,

02-10 septembrie 2014,

 Albena, Bulgaria

Maria Haiducu Raluca Stepa

Steluţa Nisipeanu

Iuliana Scarlat

Ioana Stănculescu

Valentin Moise

2.

Occupational exposure to biological agents among museum workers

 

XX World Congress on Safety and Health at Work,

24–27 August 2014, Frankfurt, Germania

 

Maria Haiducu,Raluca Stepa

Iuliana Scarlat  ,Steluţa Nisipeanu,Ioana Stănculescu

Valentin Moise Maria Geba

3.

Study on Biological Agents Present in Cultural Heritage Institutions

 

2nd International Workshop "Nuclear techniques for

cultural heritage study and preservation", 20 iunie 2014, Magurele, Romania

Iuliana Scarlat

Maria Haiducu

Raluca Ştepa

Steluta Nisipeanu

4.

Realizarea echipamentelor individuale de protecţie performante într-o economie competitivă

Conferinţa internaţională

Performanţe intr-o economie

Competitivă  25-26 aprilie 2014

Chişinău, Moldova

Nicoleta Crăciun

 

5.

Asigurarea securității și menținerea sănătății lucrătorilor din sectorul minier prin utilizarea echipamentelor individuale de protecție

6th international multidisciplinary scientific symposium UNIVERSITARIA

SIMPRO 2014, Petroşani

Nicoleta Crăciun

 

6.

Management of mechanical risks generated by in-house transport equipments

XX World Congress on Safety and Health at Work , Frankfurt Germany 2014

Doru Costin Darabont

Silviu Nicolae Platon

7.

Noise control on locomotive driver workingstation,

38th International Conference on Mechanics of solids, Acoustics and Vibrations, Conferință Socitetatea Română de Acustică, Pitești, 2014.

Silviu Nicolae Platon

Adriana Tudor

8.

Guide on Psychosocial Risks – a Romanian Ergonomic Tool for Employers and Employees”

Al XII-lea Congres Internaţional de Prevenire a Riscurilor Profesionale (ORP 2014), Zaragoza, Spania

Viorica Petreanu

Raluca Iordache

9.

Assessment of the Psychosocial Environment in Different Romanian Work Fields”

Al XII-lea Congres Internaţional de Prevenire a Riscurilor Profesionale (ORP 2014), Zaragoza, Spania

Viorica Petreanu

Raluca Iordache

10.

Psychosocial risks prevention – an ergonomic tool for employers and employees”

Al XX-lea Congres Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă, Frankfurt, Germania

Viorica Petreanu

Raluca Iordache

11.

Riscurile psihosociale şi stresul în muncă – o dimensiune importantă a activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivel de organizaţie”

Simpozionul Internaţional „Managementul Stresului pentru Locuri de muncă sănătoase”, Arad, România

Doru Darabont

Viorica Petreanu

Raluca Iordache

12.

Ageing and Degradation of Electrical Machines Insulation”

Conferința Internațională „Materials, Methods and Technologies 2014”, Elenite, Bulgaria

Cătălin Rusu-Zagăr

Petru V. Notingher

Cristina Stancu

13.

Decision support system based on fiber optic technology applicable to mining industry

Recent Advances in Circuits, Systems, Signal Processing and Communications Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Signal and Telecommunications (CSST '14)

Ilcea Gabriel

Remus Dobra

Pasculescu Dragos

Georgeta Buica

14.

Electric and magnetic field exposure during live working

CIGRÉ Regional South-East European Conference - RSEEC 2014 (2nd edition) October 8th - 10th 2014, Timisoara City, Romania

Constantin Beiu

Nicolae Golovanov

Petru Postolache  Ileana Bǎran

Cornel Toader,Georgeta Buicǎ

15.

Management of risks regarding the means and equipment of protection used in electrical installations

CIGRÉ Regional South-East European Conference - RSEEC 2014 (2nd edition) October 8th - 10th 2014, Timisoara City, Romania

Georgeta Buica Constantin Beiu Anca Elena Antonov ,Marius Oltean  Gabriel Cotrigaseanu

16.

The new european directive regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents

UNIVERSITARIA SIMPRO 2014

10-11 Octombrie

Constantin Beiu

Georgeta Buica

Anca Elena Antonov

17.

Tools for occupational risk control in the activities of maintenance of work equipment

XX Word Congress an Safety and Health for Prevention, Frankfurt, Germania – Deutsche Geserzliche Unfallversicherung (DGUV) Berlin,  Germania

Anca Antonov, Georgeta Buică, Constantin Beiu, Doru Costin Darabont

18.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Manegemantul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie, Asociaţia ICMaS

International Conference on Manufacturing   ICMaS 2014

 

 

D.F. Niculescu
A. Ghionea

19.

Workshop-ul: OPORTUNITĂŢI şi ,,JOB-uri" ÎN DOMENIUL "AUTOMOTIVE"‘Organizat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului

Student azi! Profesionist mâine! – îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic-economic-medical veterinar (IMPULS)” cofinanţat din Fondul Social European prin Pragramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ID POSDRU/160/2.1./S/139928, din 28 octombrie 2014

D.F. Niculescu
A. Olaru
Miron Zapciu

20.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Ingineria şi Manegemantul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie

ICMERA 2014 International Conference on Aerospace, Robotics, Mechanical Engineering, Manufacturing Systems, Neurorehabilitation, Human Motricities, Bucuresti octombrie 2014

D.F. Niculescu
A. Olaru

21.

A Successful Networking on Mainstreaming OSH into Education for a Safe and Healthy Learning and Working Environment

the 2 The XX World Congress 2014, 24-27 august 2014, Congress Center Frankfurt, Germany.

Ioana – Georgiana Nicolescu

Ionel Iorga

22.

Management the maintenance of work equipment, a tool for guarantee the management and control of occupational risk in companies

Environmental Engineering and Management Journal, Volume 13, No. 6/2014, 1361-1354

Anca Elena Antonov
Georgeta Buică

Constantin Beiu

23

 Safety by context 

 

 

 

7-10 May 2014, Edinburgh

Stefan G.Kovacs,Eugenie Posdărăscu

24

Vulnerability assessment – one step further towards a better safety în Hazards XXIV Proceedings 

7-10 May 2014, Edinburgh

 Stefan G. Kovacs ,Eugenie Posdărăscu,

 

 

Nr.

crt.

Titlul

Conferinţa

Autorii

2013

 

1.

Integrarea managementului de SSM in managementul organizaţional al firmelor din sectorul de celuloză, hârtie şi carton

Al VII-lea Simpozion Internaţional Tehnologii Avansate Pentru Industria Celulozei, Hârtiei si Cartonului Ondulat, 3 – 6 Septembrie, 2013, Braila – România

Steluţa Nisipeanu

Maria Haiducu

Raluca Stepa

2.

Integrated Risk Management, a Common Challenge to Research and Economic Environment,

5th International Conference on Innovations, Recent Trends and  Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH’13, September 12th-13th, 2013, Bucharest, Romania

Raluca Stepa

Steluţa Nisipeanu

Maria Haiducu

 

3.

Integrating Risk Management in the General Management of RDI Institutions

5th International Conference on Innovations, Recent Trends and  Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH’13, September 12th-13th, 2013,

Bucharest, Romania

Steluta Nisipeanu

Maria Haiducu

Raluca Stepa

 

4.

Electrochemical Behavior of Some Zinc Galvanizing Steels

Conferinta Internationala BRAMAT 2013, Februarie 2013,

Brasov Romania

Nicolae Ghiban

Maria Haiducu  Brânduşa

Ghiban Victor Geanta

Radu Stefanoiu

 

5.

OSH Good Practices in the Health Care Sector

International Conference „Health And Safety At Work For Competitive Medical Personnel”11-, realizată în cadrul proiectului POSDRU 48872

12 October 2013, Bucharest, Romania

Ruxandra Chiurtu

Maria Haiducu

Robert Stepa

 

6.

Drivers and benefits of OSH measures in health care sector

International Conference „Health and Safety At Work for Competitive Medical Personnel” realizată în cadrul proiectului POSDRU 48872

11-12 October 2013, Bucharest, Romania

Raluca Stepa

Iuliana Scarlat

Roxana Avram

7.

Impact of biological agents on the workers from the cultural heritage deposits 

 

1st International Workshop Nuclear Techniques For Study And Preservation Of Cultural Heritage,

7-8 Noiembrie 2013, Măgurele – Ilfov, România

Maria Haiducu

Steluţa Nisipeanu

Iuliana Scarlat

Raluca Stepa

8.

Job evaluation and definition of factors of risk with synergistic effect

13TH International Scientific Conference of the Romanian-German University of Sibiu

& 2ND International conference in partnership with the International Management Institute (IMI-NOVA) of Moldova, and the University Institute of Technology of Saint-Denis - Université Paris 13, France

Challenges and answers in the wake of europe 2020 strategy

22nd – 23rd November 2013, Sibiu

Nicoleta Crăciun

 

9.

E-learning and e-training in the support of Health and Safety for SME”,

Bucuresti, Workshop PROMISLingua - August 2013 http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/08/anunt-important-workshop-promislingua-e.html şi http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/08/manifesto-of-bucharest-promislingua.html

Ştefan Kovacs

10.

Vulnerability Analysis and Return on Prevention Analysis,

Steinbeis Edition

2013

Ştefan Kovacs

11.

VE-R38 IRP:Industrial Risk Psychology” Professional Certification Program, Printed handbook              

Stuttgart, Steinbeis Edition

2013

George Apostol

12.

Assessment of Work Stress Influence on Work Productivity in Romanian Companies”

International Scientific Conference: Current Paradigm in Social Sciences, 2013

Viorica Petreanu

Raluca Iordache

Mihaela Seracin

13.

Risks management regarding the electrical safety equipments usage in extreme environmental conditions

Simpozionul Internațional “Securitate și Sănătate în Muncă”SESAM 2013, Ediția a VI-a, Octombrie 2013, Sibiu, Romania

Georgeta Buică

Constantin Beiu

Anca Antonov

Dobra Remus

14.

The calculation of short-circuit currents in isolated neutral system over 1 kV. Case studies.

Simpozionul Internațional “Securitate și Sănătate în Muncă”SESAM 2013, Ediția a VI-a, Octombrie 2013, Sibiu, Romania

Constantin Beiu

Georgeta Buică

Toader Cornel

15.

Management the maintenance of work equipment, a tool for guarantee the management and control of occupational risk in companies

Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2013, ediția a VI-a-volumul conferinței - Proceedings, International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2013

Anca Antonov

Georgeta Buică

Constantin Beiu

16.

Safety management diagnostic method regarding work cost accidents from electrical power installations

Proceedings of the 1st International Conference on Industrial and Manufacturing Technologies (INMAT '13), Volume: 5, pp.58-63, Vouliagmeni, Athens, Greece, Google Scholar, May 14-16, 2013

Remus Dobra

Georgeta Buica

Pasculescu Dragos

Monica Leba

17.

Occupational risk assessment in terms of organizational flexibility of enterprises

 

Lucian Blaga” University of Sibiu - Romania

Faculty of Engineering

6th International Conference on manufacturing science and education-MSE 2013- volumul conferinței Proceedings, The 6th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2013

Doru-Costin Darabont

Gilda Rusu

Octavian Iorga Lucian-Ionel Cioca

18

Vulnerability analysis and management - a step forward towards improving the optimal management of new and emergent risks

 

 iNTeg-Risk 5 th Conference

Stefan G.Kovacs

19

Vulnerability Analysis and Return on Prevention Analysis ,

http://www.integrisk.euvri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=53

 

Stefan G.Kovacs

20

 Collaborative and Participative eLearning in the Health and Safety Domain, 

E-challenges  2013, session 6d, http://www.echallenges.org/e2013/files/eChallenges_e2013_FinalProgramme.pdf, 9-11 October 2013

 

Stefan G.Kovacs ,A Better,

 

 

Nr.

crt.

Titlul

Conferinţa

Autorii

2012

 1. 1. 

The implementation of the management systems concerning health and safety at work in Romania in view of the European strategy,International Conference on Occupational  Health and Safety

Riga Stradins University

Gilda Rusu-Zagar Ionel Iorga 

Steluta Nisipeanu

Andrei Iorga

Octavian Iorga  Catalin RusuZagar

Mihaela Mocanu

 1. 2. 

Social Responsibility and OSH in the context of Romanian national SR strategy and the publication of ISO 26000 Guidelines for social responsibility

Conferinţa Internaţională „Towards Safety Through Advanced Solutions”, Sheraton Hotel, Sopot, Polonia, 11-14 septembrie 2012, prezentată în cadrul Sesiunii TS6: „Information, communication and standards”

Steluţa Elisabeta Nisipeanu, Maria Haiducu, Ruxandra Chiurtu, Raluca Stepa

 1. 3. 

Gamma irradiation a chance for textile and leather heritage artefacts’ conservation

Simpozionului balcanic de arheometrie organizat de INOE 2000,  31 octombrie -1 noiembrie 2012, Bucuresti

Ioana Stanculescu Valentin Moise  Corneliu Ponta,Maria Haiducu Steluta Nisipeanu

Maria Geba Lucretia Miu

Ovidiu Iordache

 1. 4. 

Preventing Occupational Risks in Romania’s Sanitary Units in Partnership with Personnel from the Health Care Sector

Conferinţa Internaţională – Calitate şi sigurantă în funcţionare - CCF 2012, Complex Doina, Neptun, 05-07 septembrie 2012

Steluţa Nisipeanu

Ionel Iorga  Ruxandra Chiurtu, Maria Haiducu

Octavian Iorga

 1. 5. 

Innovative Cluster Days

Conferinţa Internaţională organizata de ANCS, 30-31 octombrie 2012, Bucureşti,

Maria Haiducu

 1. 6. 

Integrarea managementului de SSM in mamagementul organizational al firmelor din sectorul de celuloza, hârtie si carton

Al VII-lea Simpozion Internaţional Tehnologii Avansate Pentru Industria Celulozei, Hârtiei si Cartonului Ondulat, 3 – 6 Septembrie, 2013, Braila – Romania,

Steluta Nisipeanu
Maria Haiducu
Raluca Stepa

 1. 7. 

Impact of biological agents on the workers from the cultural heritage deposits 

 

1st International Workshop Nuclear Techniques For Study And Preservation Of Cultural Heritage, 7-8 Noiembrie 2013, Măgurele – Ilfov, România

Maria Haiducu

Steluta Nisipeanu

Iuliana Scarlat

Raluca Stepa

 1. 8. 

Work related early wear. Ergonomic research perspective

Congresul European „Human Factors and Ergonomics” (HFES 2012), Toulouse, Franţa

Viorica Petreanu

Raluca Iordache  Iorga Ionel

Mihaela Seracin  Ileana Grigoriu

 1. 9. 

Work stress influence on work productivity

 

Al XII-lea Congres Internaţional de Prevenire a Riscurilor Profesionale (ORP 2012), Bilbao, Spania

Viorica Petreanu Raluca Iordache , Iorga Ionel

Mihaela Seracin  Ileana Grigoriu

 1. 10. 

The prevention of occupational risks in the live working installations - a premise for competitiveness

CIGRÉ Regional South-East European Conference  ,2012

 

Georgeta Buica

Constantin Beiu

Marius Oltean Ionel Iorga

 1. 11. 

Consequences of connection of microgenerators to national power grid. Case study

International Multidisciplinary Symposium Universitaria Simpro 2012”

Constantin Beiu

Georgeta Buică

Cornel Toader

 1. 12. 

INTeg – Risk IV Managing Early Warnings – what and how to look for

Six Sigma – a useful tool for New and Emerging Risk Management

Ştefan Kovacs

 1. 13. 

Conferinţa ORP 2012

A progressive, knowledge based tool to develop a better safety culture

Ştefan Kovacs

 1. 14. 

Workshop 9 b Multilingual Communities of Knowledge

Where Integrated Compliance becomes Multilingual Communities of Knowledge 

Ştefan Kovacs  George Apostol

 1. 15. 

Simpozion Hazards XXIII

Predictive risk analysis and training

Ştefan Kovacs

 1. 16. 

Reducing noise on gas compressor COMPRESCO

35th International Conference on Solid Mechanics Acoustics and Vibrations, Cluj-Napoca, Romania 2012

Silviu Platon

 1. 17. 

Safety measures – tools for reducing the cost of working accidents in electrical installations

Environmental Engineering and Management Journal[1] July 2012, Vol.11, No. 7, 1247-1255,

Georgeta Buica

Anca Antonov

Constantin Beiu

Ionel Iorga

Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2011, ediția a V-a, volum XI, nr.7, pag.1247-1255, 2012

 1. 18. 

4.,Six Sigma- an useful tool for New and Emerging Risk Management,

iNTeg-Risk 4th Conference”Managing Early Warnings- what and how to look for”, Stuttgart 6-8 May 2012,  http://www.integrisk.eu-vri.eu/filehandler.ashx?file=10020

 

Stefan G.Kovacs

 1. 19. 

Predictive risk analysis and training, în Proceedings of Hazards

XXIII Symposium, Southport , 12-15 November 2012,

Stefan G.Kovacs

 1. 20. 

.,E-learning compliance- new ways to do it, in E-challenges

2012,Lisbon, 17-19 October, Workshop 9b: Where Integrated Compliance becomes Multilingual  Communities of Knowledge – lessons and findings from PROMISLingua,

Stefan G.Kovacs

 

 

Nr.

crt.

Titlul

Conferinţa

Autorii

2011

 1. 1. 

Establishing the irradiation dose for paper decontamination 

 

I IMRP 2011 – 16th International Meeting on Radiation Processing - Montreal, Canada.

 

I. V. Moise, M. Cutrubinis, C. D. Negut, M. Virgolici,, M. Manea, M. Alexandru, C. M. Talasman, .S. Nisipeanu, Z. Balan, I. Stanculescu

 1. 2. 

Using Human Key Performance Indicators Together with Expert Rationing Processes in Order to Understand and Cope with New and Emergent Risks,iNTeg-Risk

3 th Conference& 20 th SRA  Europe meeting  Risks,iNTeg-Risk

Stefan G.Kovacs

 1. 3. 

Noise control in musical and entertainment sector in Romania. General Guidelines for workers protection

The Annual Symposium  of the Institute Of Solid Mechanics Sisom 2011 and Session of the Commission of Acoustics Bucharest, May 25-26, 2011

Silviu Platon

 1. 4. 

Noise exposure in hydroelectric stations. Solutions to prevent accidents and diseases risks for workers

Conferinta Internațională ,Acustica.Vibratii” -  Petrosani 29-30 septembrie 2011, Romania

Silviu Platon

 1. 5. 

Conference Proceedings of Romanian Scientists Productică Sticientific., 2011

International Conference on Mechanical Engineering,

 

D., F., Niculescu,

 1. 6. 

Robotics and Aerospace (ICMERA 2011), from Singapore, hotel Majestic Bucureşti, 20-22 October, 2011

 

International Conference on Mechanical Engineering, ICMERA 2011), from Singapore, hotel Majestic Bucureşti, 20-22 October, 2011

 

D., F., Niculescu,

 1. 7. 

Microbiological Aspects of the Irradiation Treatments for Preservation of Archives,

12th  Tihany Symposium on Radiation Chemistry, August 27-September 1, 2011, Zalakomar, Hungary

Maria Haiducu, R Georgescu, Ioan Valentin Moise,

 1. 8. 

Work related early wear. Ergonomic perspective

Al XIX-lea Congres Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă, 2011, Istanbul Turcia

Viorica Petreanu, Raluca Iordache,Mihaela Seracin

 1. 9. 

Working in isolation in hydro-power stations. OSH guidelines

Al XIX-lea Congres Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă, 2011, Istanbul Turcia

Viorica Petreanu, Raluca Iordache, Mihaela Seracin

 1. 10. 

Real cost for an auto accident vs. decision regarding the cutting down the vehicles maintenance expense 

Opening Campaign Conference„National Campaign for road safety and maintenance of vehicles in Romanian Trafic” Bucureşti, 2011

Anca DOBRE

Anca ANTONOV

Georgeta BUICĂ