Domenii de cercetare

Laborator Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM

Laborator Evaluarea Riscurilor şi Managementul SSM realizează următoarele tipuri de activităţi specifice:

 • Studii de impact al implementării reglementărilor legislative şi normative de securitate şi sănătate în muncă;
 • Studii şi cercetări privind elaborarea de reglementări interne ale angajatorilor, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale a securităţii şi sănătăţii în muncă, ce transpune legislaţia specifică a UE:
  • instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă;
  • ghiduri şi coduri de bune practici de securitate şi sănătate în muncă;
 • Studii şi cercetări privind elaborarea materialelor suport pentru educaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  • manuale;
  • suporturi de curs;
  • ghiduri;
  • standarde ocupaţionale;
  • instrumente de evaluare a competenţei profesionale;
  • teste specifice de verificare a cunoştinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii şi cercetări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii la nivelul angajatorilor
  • proiecte de organizare a activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă sau a unor elemente ale acesteia;
  • proceduri de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • proceduri de monitorizare a activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii şi cercetări privind evaluarea efectelor economice ale accidentelor de muncă;
 • Studii şi cercetări privind eficienţa economică a activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii şi cercetări pentru fundamentarea economică a programelor de măsuri de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale.
 • Studii şi cercetări privind elaborarea de metode de identificare, analiză şi evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • Evaluarea riscurilor profesionale de accidentare şi îmbolnăvire profesională la agenţii economici;
 • Studii şi cercetări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: 
  • proceduri de evaluare şi gestiune a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  • proceduri de identificare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • Studii şi cercetări privind elaborarea materialelor suport pentru formarea evaluatorilor de riscuri profesionale:
  • manuale;
  • suporturi de curs;
  • ghiduri;
 • Elaborarea de metode de auditare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Auditarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Expertizarea locurilor de muncă pentru stabilirea riscurilor deosebite;
 • Elaborarea de materiale suport pentru formarea specialiştilor în managementul securităţii şi sănătăţii în muncă:
  • manuale
  • ghiduri
  • suporturi de curs
 • Elaborarea de materiale suport pentru formarea specialiştilor în auditul securităţii şi sănătăţii în muncă:
  • manuale
  • ghiduri
  • suporturi de curs