Despre Noi

Despre NoiÎn conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT”, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Ghencea, Nr. 35A, Sector 6, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.3. (cerere 144) si DMI 5.1 (cerere 125).

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente DMI-ului).

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adică managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descărca de pe site-ul www.fseromania.ro .Activitătile preconizate pentru a fi depuse spre finantare se refera la : informare , orientare si consiliere ; mediere ; furnizarea de programe de formare profesionala ; consultanta antreprenoriala ; activitati care conduc la consolidarea increderii in sine si la motivarea persoanelor ; campanii de informare si publicitate ; campanii de constientizare specifice DMI urilor respective .

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

  • Să aibă număr de înregistrare juridică (Asociaţii, Fundaţii, Federaţii);
  • Să fie acreditaţi/sa aibe experienta pentru desfăşurarea activităţilor relevante pentru aceste Domeniu Major de Intervenţie;
  • Să aibă experienţă în domeniu (informaţii cu privire la istoricul proiectelor anterioare);
  • Furnizarea unor informaţii financiare: număr mediu de angajaţi, cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial);
  • Detalierea istoricului finanţărilor anterioare.

Condiţii specifice (tip grant şi strategic) de eligibilitate:

Conform :

DMI 6.3 Ghid Conditii specifice Cerere propunere proiecte nr. 144 - Alineatul 4.3 Beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili

DMI 5.1 Ghid Conditii specifice Cerere propunere proiecte nr. 125 - Alineatul 4.3 Beneficiari (solicitanti si parteneri) eligibili

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

Conform :

DMI 6.3 Ghid Conditii specifice Cerere propunere proiecte nr. 144 - Alineatul 4.2 Activitati eligibile

DMI 5.1 Ghid Conditii specifice Cerere propunere proiecte nr. 125 - Alineatul 4.2 Activitati eligibile

Firmele sau ONG-urile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intenţie, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU din data de 28 Iunie 2013” la sediul INCDPM “Alexandru Darabont” sau la adresa de e-mail: office@inpm.ro, până la data de 27 Iunie 2013, orele 12.00.

Propunerile de parteneriat, curpinzand şi un buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizaţiei şi informaţile referitoare la finanţările anterioare sunt aşteptate pe adresa de e-mail: office@inpm.ro până la data de 27.06.2013.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.