Noutăţi

Noutăţi

Vizita Directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, la Punctul Focal EU OSHA România – 26-28 iunie 2017

 

  În perioada 26-28 iunie 2017, a avut loc vizita Directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, la Punctul Focal EU OSHA pentru România. Din partea Agenției, a mai participat la această vizită și D-ra Iuliana BRÂNZEI, Ofițer de Resurse Umane - EU OSHA.

 

   Vizita conducerii Agenției Europene se înscrie în cadrul unei serii de vizite pe care Directorul EU OSHA le întreprinde la Punctele Focale Naționale și, respectiv, Rețelele Naționale de Securitate și Sănătate în Muncă din Statele Membre UE, țările candidate și EFTA, în scopul unei mai bune cunoașteri a tuturor aspectelor legate de activitatea Punctelor Focale Naționale din statele respective precum și a întâlnirii cu principalii actori din domeniul SSM la nivel național.

 

   Agenda vizitei a fost discutată și stabilită în prealabil, la solicitarea și de comun acord cu Directorul Agenției Europene și, respectiv, cu Dl. Tim TREGENZA, Network Manager la EU OSHA.

 

   Astfel, Dr. Christa SEDLATSCHEK a sosit în România luni, 26 iunie 2017 iar Agenda următoarelor două zile (27 & 28 iunie 2017) a inclus o întâlnire cu Rețeaua Națională de SSM din România, o vizită la Punctul Focal al EU OSHA pentru România, respectiv la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM (marți, 27 iunie 2017) precum și participarea la un seminar (miercuri, 28 iunie 2017), organizat de Punctul Focal în cadrul Campaniei EU OSHA 2016-2017 “Locuri de Muncă Sănătoase pentru Toate Vârstele”, cu tema “Provocări în domeniul medicinii muncii în România - Prevenirea și gestionarea îmbolnăvirilor profesionale și cancerul ocupațional”.

 

 

   Un punct esențial din Agenda vizitei l-a constituit întâlnirea Ministrului Muncii și Justiției Sociale din România, D-na Lia – Olguța VASILESCU, cu Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS), autoritate competentă pentru securitate și sănătate în muncă (SSM) din România, marți, 27 iunie 2017 (a se consulta Comunicatul de presă de pe site-ul oficial al MMJS din data de 27/06/2017, la adresa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4908-cp-intalnire-director-aessm-28062017). Printre temele abordate în cadrul întâlnirii s-au numărat pregătirea instituțiilor din Sistemul Național de Securitate și Sănătate în Muncă din țara noastră în vederea preluării președinției Consiliului UE de către România în ianuarie 2019, prioritățile legislative din domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul UE și, nu în ultimul rând, rolul și activitatea Punctului Focal al EU OSHA pentru România, găzduit de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM, în cadrul Sistemului Național de SSM. Cu acest prilej, Directorul Agenției Europene a exprimat sprijinul deplin al EU OSHA în vederea organizării evenimentelor din domeniul securității și sănătății în muncă prevăzute cu prilejul preluării președinției Consiliului UE de către România începând cu luna ianuarie 2019 și a avut aprecieri pozitive privind activitatea Punctului Focal EU OSHA pentru România, în conformitate cu rolul și obligațiile asumate de către acesta la nivel național și în raport cu Agenția Europeană.

 

   Consecutiv întâlnirii de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Directorul Agenției Europene a participat la Reuniunea Rețelei Naționale a Punctului Focal al EU OSHA pentru România ce a avut loc la Grand Hotel Continental, marți, 27/06/2017. Reuniunea s-a bucurat de prezența a peste 50 de participanți (reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai celorlalți parteneri sociali – organizații sindicale și patronale, membrii ai Board-ului EU OSHA din partea României, reprezentanți ai asociațiilor profesionale de SSM din România și ai entităților academice partenere ale Punctului Focal în realizarea Campaniilor Agenției Europene la nivel național și nu numai, experți din Republica Moldova, manageri de companii ș.a.). Reuniunea s-a desfăsurat într-o atmosferă informală, de lucru, în vederea unei mai bune cunoașteri de către EU OSHA a Rețelei Naționale și a modului în care aceasta sprijină Punctul Focal în realizarea sarcinilor și obiectivelor asumate de acesta în raport cu Agenția și, respectiv, cu actorii din domeniu, la nivel național.

 

   Reuniunea a beneficiat, de asemenea, de o consistentă mediatizare din partea Televiziunii Române iar, cu acest prilej, Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, a oferit un interviu Televiziunii Naționale difuzat în prime time și disponibil la adresa de website:

 

   http://stiri.tvr.ro/campionii-ue-la-accidente-de-munca-mortale-anual-sute-de-romani-sunt-accidentati-pe-drumul-spre-sau-dinspre-serviciu_819336.html#view

 

   În aceeași zi, Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, a vizitat Punctul Focal EU OSHA pentru România și, respectiv, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM.

 

   Cu acest prilej, Directorul General al INCDPM, Dl. Doru Costin DARABONT a avut o întrevedere cu Directorul Agenției Europene, Dr. Christa SEDLATSCHEK. În prezentarea făcută în cadrul întrevederii, Dl. Director General al INCDPM a subliniat rolul Institutului în Sistemul Național de SSM din România ca unică entitate națională de C-D din domeniu, raportul acestuia cu instituțiile centrale, colaborările cu terțe părți în cadrul programelor naționale de C-D, a proiectelor europene etc. La întâlnire au participat și D-ra Iuliana BRÂNZEI, Ofițer de Resurse Umane - EU OSHA precum și D-na Ioana – Georgiana NICOLESCU, manager al Punctului Focal EU OSHA pentru România. În continuarea vizitei, Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK și D-ra Iuliana BRÂNZEI, Ofițer de Resurse Umane - EU OSHA, au vizitat Punctul Focal EU OSHA pentru România și au avut ocazia de a constata nemijlocit cadrul în care își desfășoară activitatea Punctul Focal ca reprezentant al Agenției în relația cu Rețeaua Națională (inclusiv aspecte concrete de amenajare, dispozitive IT, păstrarea și depozitarea materialelor EU OSHA pentru Campaniile Agenției ș.a.).

 

   Seara zilei de 27/06/2017 s-a încheiat cu o vizită în Centrul Vechi și o cină amicală.

 

   Miercuri, 28/06/2017, în cea de-a doua zi a vizitei, Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, a participat la un seminar din cadrul Campaniei EU OSHA 2016-2017, “Locuri de Muncă Sănătoase pentru Toate Vârstele”, cu tema “Provocări în domeniul medicinii muncii din România – Prevenirea și gestionarea îmbolnăvirilor profesionale și cancerul ocupațional”.

 

   La seminar au participat medici de medicina muncii din sectorul public și privat din România și din Republica Moldova (DSPB, INSP, SRMM, SRP, APMMMR, șefi de clinici de medicina muncii din București, Târgu Mureș, Chișinău etc.), asociații profesionale din domeniul SSM (ARSSM), reprezentanți ai partenerilor sociali (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Inspecția Muncii, organizații patronale și sindicale), experți din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM, reprezentanți ai companiilor partenere Punctului Focal (Enel, OMV Petrom, Arctic, Euramis, Sirdan ș.a.) .

 

   Seminarul a debutat cu o prezentare a Directorului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, privind un important demers al Comisiei Europene - Pilonul European al Drepturilor Sociale (The European Pillar of Social Rights) și abordările Agenției Europene cu privire la prevenirea și gestionarea îmbolnavirilor profesionale, inclusiv cancerul ocupațional și recentele amendamente ale Comisiei Europene la Directiva CE 37/2004.

 

 

   Cea de-a doua secțiune a seminarului s-a desfășurat sub forma unor dezbateri libere – sesiune de întrebări și răspunsuri, privind provocările medicinii muncii din România (puncte tari și puncte slabe ale legislației în domeniul medicinii muncii din România, subraportarea bolilor profesionale pornind de la un studiu comparativ realizat de către Dr. Horațiu MOLDOVAN, Șef de lucări la Catedra de Medicina Muncii din Târgu Mureș pentru statele din Sud – Estul Europei, relația angajator – medic de medicina muncii și, respectiv, angajat, dificultăți legate de implementarea Directivei CE 37/2004, comunicarea interinstituțională și dialogul social etc.), cu scopul de a contribui la o mai bună și mai aplicată cunoaștere de către Directorul Agenției Europene a aspectelor pozitive și a problemelor cu care se confruntă medicii de medicina muncii din România.

 

   La solicitarea invitaților din Republica Moldova, Dr. Christa SEDLATSCHEK a făcut o scurtă expunere a programului IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) și a proiectelor Agenției în acest sens iar Punctul Focal EU OSHA pentru România a reiterat întreaga sa disponibilitate în ceea ce privește colaborarea și schimbul de informații și de bune practici cu partenerii săi din Republica Moldova, în continuarea inițiativelor avute până în prezent.

 

   Au fost, de asemenea, discutate aspecte practice privind implicarea și rolul organizațiilor sindicale în relația angajator, angajat, medic de medicina muncii precum și probleme vizând creșterea rolului medicului de medicina muncii în relația cu ceilalți actori din sistem, inclusiv prin prevederi legislative adecvate, cu accent pe eficientizarea măsurilor de prevenire.

 

 

   La finalul seminarului, Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa SEDLATSCHEK, a apreciat pozitiv tematica și caracterul interactiv al seminarului și a reținut mesajul transmis de către participanți către Agenția Europeană, respectiv Comisia Europeană, asigurându-i de întreaga susținere a Agenției în ceea ce privește consemnarea acestor probleme și identificarea unor posibile soluții practice de rezolvare.

 

   Seminarul s-a încheiat cu discuții libere (networking) între participanții la seminar și Directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU OSHA) care și-a exprimat dorința de a reveni în România, la invitația Punctului Focal, pentru o nouă vizită, cât de curând, înainte de a pleca spre casă.

 

   Seminarul din data de 28 iunie a beneficiat, de asemenea, de mediatizarea Televiziunii Publice (TVR), care a realizat un interviu cu Directorul Agenției Europene difuzat pe TVR 2.

 

   Punctul Focal EU OSHA pentru România apreciază ca fiind foarte pozitivă această vizită a conducerii Agenției Europene pentru o mai bună cunoaștere de către Agenție a aspectelor concrete legate de Sistemul Național de SSM din România și Rețeaua Națională a Punctului Focal de către Directorul EU OSHA și mulțumește tuturor colaboratorilor și participanților la evenimentele din cele doua zile ale vizitei pentru implicare și susținere în ceea ce privește realizarea cu succes a vizitei.
Punctul Focal EU OSHA pentru România

14 iulie 2017