Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Echipamentul individual de protecţie trebuie folosit la locul de muncă numai atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii” şi numai dacă „Echipamentele individuale de protecţie” respectă cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, confirmate prin încercări de laborator, pentru a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor.

 • încercări de laborator specifice echipamentelor individuale de protectie, inclusiv semifabricate şi materiale utilizate la fabricarea acestora:
  • încălţăminte pentru uz profesional de securitate, de protecţie şi de lucru;
  • aparate de protecţie respiratorie filtrante sau izolante
  • mănuşi de protecţie
  • echipamente individuale de protecţie a feţei şi ochilor
  • îmbrăcămintei de protecţie şi articole realizate din materiale flexibile:
  • căşti de protecţie ;
  • echipamente individuale de protecţie împotriva căderii de la înălţime:
 • elaborare materiale de informare pentru cunoaşterea situaţiei şi problematicii în domeniul echipamentelor individuale de protecţie (EIP);
 • dezvoltare de metode şi aparatură de încercare pentru echipamente individuale de protecţie;
 • fundamentarea parametrilor şi a echipamentelor individuale de protecţie aplicabile la locuri de muncă unde există pericole care pot afecta viaţa şi sănătatea lucrătorilor;
 • elaborare seturi de prescripţii minime şi optime în vederea selecţionării corecte a modelului de EIP adecvat nivelului de risc de expunere de la locul de muncă;
 • elaborarea de ghiduri referitoare la selecţionarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului individual de protecţie