Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Departamentul Mijloace Individuale de Protectie

Cercetare de excelenţă

Program:

CERCETARE DE EXCELENŢĂ

Modul:

IV

Tipul proiectului

P- CONFORM

Denumire proiect:

DEZVOLTAREA DOMENIULUI DE ÎNCERCĂRI PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTEA DE PROTECŢIE ÎN VEDEREA STABILIRII CONFORMITĂŢII CU CERINŢELE ESENŢIALE DE SECURITATE AFLATE SUB INCIDENŢA DIRECTIVELOR UE

Cod proiect :

8591

Contract de finanţate nr :

244/10.08.2006

Scop:

Dezvoltarea serviciilor de evaluare a conformităţii în acord cu prevederile Directivelor europene 89/686/CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE şi 96/58/CE referitoare la „Echipamente de protecţie individuală” sau a standardelor europene armonizate asociate directivelor, necesare atât autorităţilor publice în procesul de supraveghere a pieţii, cât şi producătorilor, pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, derivate din prevederile directivelor.

Obiectiv specific:

Dezvoltarea laboratorului de încercări, prin asimilarea de noi metode de încercare prin procurare de echipamente de înaltă performanţă, în directă corelare cu prevederile directivelor europene şi ale legislaţiei naţionale de transpunere

În cadrul temei, se urmăreşte atingerea următoarelor deziderate:

  • procurarea aparaturii de încercare şi măsurare de înaltă performanţă necesară extinderii gamei de încercări în directă corelaţie cu prevederile directivelor europene şi ale legislaţiei naţionare de transpunere;
  • asimilarea şi implementarea metodei de încercare privind determinarea coeficientului de alunecare dinamică prevăzut în standardul armonizat, EN 13287, asociat directivei europene 89/686/CEE;
  • dezvoltarea serviciilor de certificare a conformităţii în domeniul reglementat de directivele europene;
  • acreditarea încercări realizată conform standardului european armonizat.