Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Zgomot

În funcţie de intensitate, frecvenţă şi durata de expunere, zgomotul poate influenţa realizarea sarcinilor de lucru în condiţii de activitate într-un mediu zgomotos. Prezenţa îndelungată a zgomotului la locul de muncă duce la scăderea performanţei lucrătorului. Zgomotul determină pierderea ireversibilă a auzului, reprezentând aproximativ 1/3 din numărul total al bolilor profesionale declarate în mediul de muncă. Zgomotul afectează sistemul nervos şi cardiovascular şi reprezintă un factor de risc şi stres care contribuie la apariţia şi dezvoltarea de diverse alte afecţiuni.

Activităţi ale laboratorului:

 • Asistenţe, expertize tehnice pentru identificarea şi evaluarea riscurilor ce decurg din expunerea la zgomot;
 • Evaluarea zgomotului emis de maşini şi echipamente;
 • Testarea EIP împotriva zgomotului;
 • Proiectarea de instalaţii sau dispozitive (cabine fonoizolante, carcase, ecrane,

atenuatoare de zgomot) de prevenire şi combatere a zgomotului;

 • Studiul zgomotului ca factor de risc în mediul de muncă şi în mediul înconjurător;
 • Studii şi cercetări pentru dezvoltarea de metode de combatere a zgomotului în mediul de muncă şi mediul înconjurător
 • Studii şi cercetări privind elaborarea problematicii referitoare la zgomot din cadrul sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii de impact – laborator atestat de Ministerul Mediului
 • Bilanţuri de mediu – laborator atestat de Ministerul Mediului
 • Cercetări aplicative pentru atenuarea surselor de poluare;
 • Consultanţa şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.

 

Vibraţii

Echipamentele industriale şi agricole, precum şi vehiculele aeriene, terestre şi marine, expun omul la vibraţii mecanice care pot compromite confortul său, capacitatea sa de muncă şi în anumite condiţii, sănătatea şi securitatea sa.
Expunerea la vibraţii produce afecţiuni în sistemul nervos, sistemul circulator şi sistemul musculo - scheletic şi articular.
Se disting 2 modalităţi principale de expunere la vibraţii:

 1. Vibraţii globale interacţionează cu organismul uman prin intermediul suprafeţei de sprijin ( platforme, vehicule, etc.);
 2. Vibraţii mână-braţ – interacţionează cu diferite parţi ale organismului uman în timpul lucrului cu unelte care vibrează (cap, mâini, braţe)

Activităţi ale laboratorului:

 • Evaluarea riscurilor de expunere la vibraţii mecanice în mediul de muncă şi în mediul înconjurător;
 • Studii şi cercetări pentru identificarea şi dezvoltarea de metode de combatere a vibraţiilor mecanice;
 • Studii şi cercetări pentru realizarea de dispozitive de combatere a vibraţiilor mecanice;
 • Testarea echipamentelor tehnice din punct de vedere al vibraţiilor;
 • Testarea proprietăţilor vibroizolante ale EIP;
 • Consultanţa şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.