Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

LRCB dispune de experienţă, specialişti şi aparatură performantă pentru a oferi urmatoarele servicii in domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă şi al protecţiei mediului:

Securitate şi sănătate în muncă

Agenţi chimici

 • identificarea agenţilor chimici din aerul mediului de muncă
 • masurarea nivelului agenţilor chimici în mediul de muncă
 • evaluarea riscurilor asociate expunerii la agenţi chimici
 • elaborarea de solutii tehnice de eliminare sau reducere a expunerii la agenţi chimici;
 • elaborare de Fişe cu date de securitate (Fişe tehnice de securitate) în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile REACH
 • consultanţă în elaborarea Instrucţiunilor proprii de SSM şi a Planului de Prevenire şi Protecţie pentru activităţi în care sunt implicaţi agenţi chimici

Agenţi biologici

 • identificarea agenţilor biologici din mediul de muncă
 • determinarea încărcării cu microfloră în aerul mediului de muncă
 • evaluarea riscului asociat expunerii la agenţi biologici
 • recomandare de măsuri de reducere a riscului biologic

Protecţia mediului

INCDPM este una dintre primele organizaţii atestate de Ministerul Mediului pentru realizarea de bilanţuri de mediu si studii de impact de mediu. În prezent deţinem Certificat de înregistrare emis la data de 29.03.2010 cu valabilitate până în 29.03.2015 şi INCDPM este înscris în Registrul Naţional el elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 161 pentru RIM, raport de impact asupra mediului, BM, bilanţ de mediu şi RA, raport de amplasament, şi desfăşoară următoarele activităţi:

 • monitorizarea factorilor de mediu aer, apa, sol
 • analiza compoziţiei deşeurilor industriale şi efectuarea testelor de rezistenţă la levigare
 • elaborare de Bilanţuri de mediu
 • elaborare de Rapoarte de evaluare a impactului de mediu
 • elaborare de Rapoarte de amplasament
 • elaborare studii de evaluare a riscului pentru mediu
 • elaborarea documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu: Raport de amplasament şi Solicitare de autorizare
 • elaborare de soluţii tehnice de reducere a poluării atmosferice
 • elaborare de soluţii tehnice pentru tratarea deşeurilor periculoase.