Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Ventilaţie Industrială

Asigurarea unui microclimat plăcut şi favorizant al procesului de muncă în interiorul întreprinderilor sau în birouri este un aspect de prima importantă, cu atât mai mult cu cât în interiorul întreprinderilor au loc cel mai adesea degajări de noxe. In acest caz, instalaţiile de ventilare şi condiţionare trebuie să creeze condiţii igienice în spaţiul de munca şi, în acelaşi timp, să nu polueze mediul înconjurător.
Toate încăperile ocupate de persoane precum şi cele cu condiţii de calitate sau de stare a aerului impuse de necesitaţi tehnologice, de producţie sau depozitare vor fi prevăzute cu mijloace de ventilare (naturală sau mecanică).
Alegerea sistemelor de ventilare se va face prin analiza amănunţita a proceselor de producţie, astfel încât soluţiile adoptate să fie economice, eficiente, corelate şi coordonate cu soluţiile tehnologice.
Sistemele de ventilare se vor adopta pentru:

 • eliminarea căldurii din încăperile cu degajări termice;
 • evacuarea pulberilor prin sisteme de aspiraţie mecanică locală;
 • evacuarea gazelor, vaporilor şi fumului;
 • introducerea generală a aerului proaspăt de compensare, încălzit în perioada rece a anului;
 • introducerea locală a aerului (perdele şi duşuri de aer).

Activităţi ale laboratorului:

 • proiectarea şi realizarea fizică a instalaţiilor de ventilare pentru captarea şi reţinerea noxelor;
 • proiectarea şi realizarea fizică a instalaţiilor de ventilare pentru introducerea aerului proaspăt de compensare şi climatizare;
 • proiectarea şi realizarea fizică a sistemelor de reţinere a pulberilor (pe cale uscată sau umedă), instalaţii pentru neutralizarea gazelor astfel încât să se asigure protecţia mediului înconjurător;
 • expertizarea instalaţiilor de ventilare existente pentru captarea şi reţinerea noxelor în vederea stabilirii eficienţei acestora şi soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei, în scopul încadrării în limitele impuse de legislaţia in vigoare (mediu de munca şi mediu înconjurător);
 • acordarea de asistenţă tehnică unităţilor industriale pentru verificarea şi reabilitarea instalaţiilor existente pentru introducerea aerului proaspăt de compensare, a celor de condiţionare a aerului precum şi a instalaţiilor de transport pneumatic;
 • elaborarea unor instrucţiuni pentru exploatarea corectă a instalaţiilor de ventilare şi avarie;
 • participarea la realizarea transferului tehnologic prin contracte directe cu agenţii economici, pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor aplicative în domeniul ventilaţiei industriale, pentru securitatea mediului de muncă şi a mediului înconjurător.