Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Prezentare laborator

 

Laboratorul Managementul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă are ca scop elaborarea documentaţiilor pentru implementarea sistemelor de management de securitate şi sănătate în muncă, integrat în managementul general al agenţilor economici.

Documentaţia cuprinde manualul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (politica, organizarea, planificarea, evaluarea performanţelor, revizuirea managementului), elaborarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale pentru toate cerinţele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.