Domenii de cercetare

Domenii de cercetareOficiul desfăşoară  activităţi de editare, promovare şi diseminare de informaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin intermediul a  numeroase publicaţii şi materiale: instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pe domenii de activitate, cărţi de specialitate, afişe de semnalizare şi de avertizare, filme de securitatea muncii, revista „Risc şi securitate în muncă” etc. Oferta noastră poate fi accesată în aici.

Publicaţiile diseminate de institut pot fi achiziţionate şi direct de la difuzorii noştri din ţară. Lista acestora de află aici.

Publicaţiile sunt  în mare parte rezultatul cercetărilor şi studiilor realizate de specialiştii din cadrul institutului.

În cadrul acestui compartiment funcţionează editura OEDI – INCDPM ce cuprinde activităţi de redactare, tehnoredactare şi editare. Lucrări de mică amploare sunt realizate la minitipografia existentă în institut.

În cadrul acestui compartiment funcţionează biblioteca tehnică, având un bogat fond de publicaţii format dintr-un număr important de cărţi şi periodice din ţară şi străinătate, culegeri de legislaţie şi standarde.  

ILO-CIS

Centrul internaţional CIS  http://www.ilo.org/cis

Informaţii generale

Centrul Internaţional de Informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionează din 1959 în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) de la Geneva, ca centru mondial de informare, colectare şi diseminare a literaturii de specialitate din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, protejării împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, ergonomiei, mediului înconjurător  etc.

Centrul CIS de la Geneva are o reţea de 150 Centre naţionale şi regionale în 109 de ţări din toate continentele. Lista centrelor naţionale CIS o puteţi găsi aici.

În România, Centrul Naţional CIS funcţionează din 1966 la Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii,  în cadrul Oficiului de Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice şi Mass-Media.

Centrul Naţional CIS România colectează, stochează şi distribuie materiale de informare întocmite de  către ILO, Centrul Internaţional CIS şi Centrele Naţionale.

Pentru o informare sigură, rapidă şi corectă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, vă recomandăm:

  • Sursele de informare ILO: ILO, Encyclopedia, International Chemical Safety Cards, Occupational Safety and Health Thesaurus, Occupational Safety and Health Glossary, CISDOC Archieved database
  • Website-ul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii: www.inpm.ro
  • Punctul Focal al Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă:  www.protectiamuncii.ro