Domenii de cercetare

Domenii de cercetareDepartamentul ETM are în structură două laboratoare:

  • Laboratorul RISCURI MECANICE
  • Laboratorul RISCURI ELECTRICE

Personalul departamentului este format din cercetători ştiinţifici şi tehnicieni, specializaţi în domeniile riscurilor mecanice şi riscurilor electrice.

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI constă în asigurarea securităţii lucrătorilor la locul de muncă prin utilizarea unor echipamente de muncă sigure din punct de vedere al riscurilor de natură mecanică şi electrică.

Departamentul Echipamente Tehnice de Muncă elaborează lucrări de cercetare-dezvoltare, asistenţă tehnică şi consultanţă axate pe următoarele obiective:

  • Fundamentarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare asigurării parametrilor de securitate în vederea combaterii riscurilor de natură mecanică şi electrică la maşini, utilaje, instalaţii tehnologice, aparate, echipamente electrice, dispozitive de protecţie, instalaţii de iluminat, precum şi alte mijloace de protecţie de natură mecanică şi electrică;
  • Efectuarea de încercări şi verificări, măsurători de securitate pentru testarea echipamentelor de muncă, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie din punct de vedere al riscurilor de natură mecanică şi electrică;
  • Elaborarea standardelor de securitate în condiţiile compatibilităţii cu normele europene;
  • Evaluarea nivelurilor de securitate respectiv a nivelurilor de risc pe locuri de muncă/posturi de lucru la nivelul agenţilor economici;
  • Fundamentarea regulilor tehnice de prevenire şi combatere a riscurilor profesionale de natură mecanică şi electrică pentru toate domeniile de activitate ale economiei naţionale;
  • Elaborarea de instrucţiuni cadru de securitate şi sănătate în muncă şi de instrucţiuni proprii, în orice domeniu de activitate;
  • Servicii de specialitate de prevenire şi combatere a riscurilor profesionale pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul agenţilor economici.

DEPARTAMENTUL ETM asigură asistenţa tehnică şi consultanţa necesare oricărui agent economic pentru prevenirea riscurilor profesionale la locurile sale de muncă, indiferent de mărimea şi domeniul său de activitate.