Oferta noastră

Oferta noastră

Ofertă de servicii privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi protecţia mediului exterior prin sisteme de ventilare şi reţinere a noxelor

În vederea asigurării condiţiilor de securitate si sănătate în muncă şi pentru prevenirea bolilor profesionale, în conformitate cu Legea 319/2006, precum şi pentru protecţia mediului exterior, Laboratorul de Ventilaţie Industriala efectuează următoarele lucrări:

  • Proiectarea şi realizarea fizică a sistemelor de ventilare generală şi locală pentru reducerea concentraţiilor de noxe din mediul de muncă sub limitele impuse de lege;
  • Proiectarea şi realizarea fizică a sistemelor de reţinere a pulberilor (pe cale uscată sau umedă), instalaţii pentru neutralizarea gazelor în scopul protecţiei mediului exterior;
  • Expertizarea, prin determinări, a instalaţiilor de ventilare existente (pentru evacuarea şi reţinerea noxelor şi a celor pentru introducerea aerului proaspăt), în vederea stabilirii deficienţelor şi propunerea de soluţii tehnice adecvate pentru înlăturarea acestora;
  • Studiul microclimatului din încăperile industriale, ca factor de risc în mediul de muncă;
  • Consultanţa şi asistenţa tehnică de specialitate privind îmbunătăţirea mediului de muncă şi a mediului exterior prin sisteme de ventilare, în vederea respectării prevederilor legislaţiei in vigoare;
  • Elaborarea de instrucţiuni pentru exploatarea corecta a instalaţiilor de ventilare;
  • Realizarea transferului tehnologic pentru valorificarea rezultatelor cercetării din domeniul ventilaţiei industriale;
  • Activităţi de formare-perfecţionare a specialiştilor în domeniul combaterii noxelor.

Referinţe

- Proiectarea şi realizarea fizică a instalaţiilor de ventilare pentru captarea şi reţinerea noxelor de la cuptoarele electrice cu arc (8t, 5t), cuptoare cu inducţie (6,3t, 1t, 0,25t), maşini turnare centrifugala - UPETROM –1 Mai Ploieşti

- Proiectarea instalaţiilor pentru captarea şi reţinerea pulberilor degajate la operaţiile de sablare şi din atelierul de şlefuit palete - S.C. GENERAL TURBO Bucureşti.

- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin sisteme de ventilare în secţia Preparare Amestecuri - S.C. STIROM S.A. – Bucureşti