Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Documentele de referinţă utilizate la certificarea EIP sunt:

  • standardele române care transpun standarde europene armonizate publicate prin ordin al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau standarde europene armonizate publicate prin Comuncări ale Comisiei Europene.
  • alte standarde internaţionale, standarde naţionale ale statelor member, standarde române, ghi duri de bună practică, în cazul în care nu există standarde armonizate care acoperă cerinţe specifice unui tip de produs.

La proiectarea şi evaluarea EIP se recomandă să se aplice recomandările cuprinse în :

Regulile principale aplicate de ICSPM-CS la certificarea EIP sunt incluse în documentele generale de sistem:

Politicile Organismului de Certificare ICSPM-CS