Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Orientări si Obiective

În întreaga activitate de certificare a calităţii produselor, inclusiv încercarea acestora în conformitate cu standardele în vigoare, organismul de certificare ICSPM-CS este preocupat de:
- calitatea certificatelor acordate;
- realizarea cerinţelor standarelor şi ale legislatiei în vigoare existente în domeniu;
- alocarea resurselor necesare;
- aplicarea de proceduri care să conducă la acordarea unor certificări care să satisfacă asteptările solicitanţilor ca şi ale unor beneficiari ai produselor;
- asigurarea încrederii în activitatea pe care o desfăsoară;
- aplicarea unui sistem al calităţii eficient şi competent pentru ca OC ICSPM-CS să fie menţinută recunoaşterea, acreditarea sau notificarea pe plan national şi internațional.

Obiectivele cu privire la calitate

Obiectivele organismului de certificare ICSPM-CS referitoare la calitate constau în:
a) aplicarea unor proceduri/scheme de certificare armonizate cu cele europene şi menţinerea notificării la nivel european pentru certificarea sau evaluarea conformităţii maşinilor şi echipamentelor individuale de protecţie conform prevederiilor directivelor europene corespunzătoare ;
b) extinderea domeniului de competenţă, prin certificarea proiectelor, modelelor, loturilor sau producţiei de echipamente de muncă şi EIP care nu intră sub incidenţa reglementărilor tehnice şi directivelor europene, prin scheme de certificare specifice sistemului nereglementat de certificare, la cererea unor clienţi (utilizatori, furnizori etc.),
c) organizarea şi administrarea sistemului propriu al calităţii, conform cerinţelor standardului SR EN ISO CEI 17065, ale autoritatii de notificare şi ale organismului de acreditare la nivel national;
d) formularea unor cerinţe clare, corecte şi realiste, ţinute sub control şi punerea lor la dispoziția producătorilor / importatorilor / distribuitorilor autorizați de maşini, echipamente de muncă şi certificate sau a celor care solicită certificarea;
e) administrarea unui sistem de certificare nediscriminatoriu, necondiţionând accesul la certificare de proveniența produsului (țară sau import), forma de proprietate sau mărimea agentului economic şi necondiţionându-l prin condiţii financiare inabordabile;
f) adoptarea deciziilor privind certificarea luând în consideraţie echilibrarea opiniilor tuturor părţilor interesate;
g) asigurarea că politica sa este clar exprimată şi înțeleasă, implementată şi eficientă, menținută şi îmbunătățită;
h) controlul factorilor tehnici, administrativi şi umani care influențează calitatea activităților proprii şi implicarea întregului personal propriu în realizarea politicii cu privire la calitate;
i) perfecţionarea continuă a pregătirii specialiştilor proprii, formarea şi atestarea ca auditori de sistem;
j) orientarea acţiunilor întreprinse privind asigurarea calităţii, în principal în scopul prevenirii, al reducerii şi al eliminării neconformităților constatate.