Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Domeniu de compenţă EIP

Domenii de competență şi proceduri aplicate de organism

Organismul de certificare în domeniul EIP este notificat pentru aplicarea procedurilor descrise în Regulamentul (UE) 2016/425 privind privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.

Schemele de certificare (procedurile) aplicate de către organismul de certificare, specifice sistemului de certificare reglementat, sunt următoarele:

 • examinare UE de tip (modul B), conform Anexei V din Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabilă pentru EIP care se încadrează în categoria II şi III de risc conform Anexei I din acelaşi document legislativ;
 • conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), prevăzută în anexa VII din Regulamentul (UE) 2016/425 – aplicabilă pentru EIP care se încadrează în categoria III de risc conform Anexei I din acelaşi document legislativ și constă în evaluarea:

  • o conformității EIP produse cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din Regulamentul (UE) 2016/425;
  • o omogenității producţiei.
 • conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D), prevăzută în anexa VIII din Regulamentul (UE) 2016/425 – aplicabilă pentru EIP care se încadrează în categoria III de risc conform Anexei I din acelaşi document legislativ;

  Organismul notificat:

  • o evaluează sistemul calității pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3.2 din Anexa VIII a Regulamentului (UE) 2016/425, respectiv dacă acesta garantează faptul că EIP sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile;
  • o aprobă sistemul calității dacă este conform și supraveghează anual dacă producătorul își îndeplinește în mod corect obligațiile prin audituri și vizite inopinate.