Domenii de cercetare

Laborator Riscuri Chimice şi Biologice

Info

Solicitari de servicii

Pentru a putea da un raspuns cat mai rapid cererilor dvs. de oferta  va recomandam ca acestea sa contina, in masura in care va sunt cunoscute, datele enumerate mai jos:

  • in cererea de eliberare de  fise cu date de securitate va rugam sa enumerati   denumirea substantelor pentru care solicitati fise, eventual cu numarul CAS  / EINECS. In cazul preparatelor chimice (amestec de substante) oferta se va face numai in urma contactarii unuia dintre reprezentantii nostri.
  • in cererea de elaborare de bilanturi de mediu / studii de impact / evaluari de risc pentru mediu va rugam sa mentionati profilul de activitate al unitatii / instalatiei pentru care solicitati lucrarea / nivelul de bilant solicitat de autoritatea de mediu / tipul de poluare semnificativa pentru care autoritatea de mediu a solicitat evaluarea de risc.
  • in cererea pentru analize de noxe / factori de mediu va rugam sa precizati  locul de munca / sursa de poluare la care se va realiza masurarea, tipul de noxa / poluant, numarul de puncte de masurare.

Pentru orice alte informatii privind cererea de oferta va rugam sa contactati unul dintre reprezentantii nostri.

Evenimente & publicatii de interes

Ghiduri elaborate in cadrul Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009 – 2012:
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti biologici
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti chimici
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti cancerigeni si mutageni
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la azbest

Buletin informativ elaborat in cadrul proiectului POSDRU COMPEFSAN 48872
Buletin informativ nr. 1

Evaluarea satisfactiei clientului

Pentru a ne ajuta sa imbunatatim calitatea serviciilor pe care vi le oferim va rugam sa completati si sa transmiteti la fax 021.315.78.22 urmatorul chestionar. Va multumim.