Domenii de cercetare

Laborator Riscuri Chimice şi Biologice

Servicii / activitati

ANALIZE FIZICO – CHIMICE SI MICROBIOLOGICE

FISE CU DATE DE SECURITATE

STUDII PENTRU OBTINEREA ACORDULUI / AUTORIZATIEI DE MEDIU

SOLUTII TEHNICE DE REDUCERE A RISCURILOR

ACTIVITATE DE BREVETARE

IMPLEMENTARE DE SISTEME INTEGRATE CALITATE – MEDIU – SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ARMONIZARE SI ELABORARE LEGISLATIE IN DOMENIUL AGENTILOR CHIMICI SI BIOLOGICI