Domenii de cercetare

Laborator Riscuri Chimice şi Biologice

Studii pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de mediu

Laboratorul Riscuri Chimice si Biologice realizeaza:

  • BILANTURI DE MEDIU NIVEL 0, constand in completarea fisei de verificare din anexa A1 a Ordinului 184 / 1997 al M.A.P.P.M.;
  • BILANTURI DE MEDIU NIVEL 1, constand in culegere de date si documentare fara prelevare de probe si analize de laborator;
  • BILANTURI DE MEDIU NIVEL 2, constand in prelevari de probe si analiza factorilor de mediu pentru stabilirea nivelului de poluare;
  • EVALUARI DE RISC PENTRU MEDIU, constand in estimarea nivelului de risc pentru mediu in cazul poluarilor semnificative;
  • INTOCMIREA SOLICITARILOR PENTRU AUTORIZATIILE INTEGRATE DE MEDIU, pentru instalatiile IPPC, constand in culegere de date si documente si completarea formularului de solicitare;
  • RAPOARTE DE AMPLASAMENT PENTRU INSTALATILLE IPPC, conform prevederilor Ghidului tehnic general pentru aplicarea legii 645 / 2002;
  • ANALIZE CHIMICE pentru factorii de mediu (apa, aer, sol si deseuri).

Laboratorul Riscuri Chimice si Biologice detine Certificat de Atestare pentru elaborare Bilanturi de mediu,  Studiu de impact (EIM), Rapoarte de amplasament.