Domenii de cercetare

Laborator Riscuri Chimice şi Biologice

Declaratia de politica

Declaraţia de politică

Laboratorul Riscuri Chimice si Biologice isi desfasoara activitatea in conformitate cu politicile INCDPM privind calitatea-mediul si SSM.

Pentru a citi Declaratia de politica click aici.

Istoric

Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice (LRCB) funcţioneaza ca entitate distinctă din 1996, inainte fiind încorporate in Laboratorul Combaterea Noxelor Industriale. LRCB dispune de spații de lucru şi de depozitare amenajate corespunzator, pentru lucrul în condiţii controlate (camerele au facilitațile necesare şi dispun de climatizare). Laboratorul a implementat sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO/CEI 17025:2005, aflându-se în curs de acreditare.

Personal

Membrii laboratorului au specializări de bază în diferite domenii (inginerie chimică, chimie, biotehnologie, radiochimie) urmate de perfecţionări prin studii postuniversitare (securitatea muncii, evaluarea riscurilor profesionale şi a celor pentru mediu, incertitudinea măsurărilor, sisteme de management, protecţia mediului, etc) studii doctorale si de master (doctorate in știința materialelor, fizică, mine, petrol si gaze, biologie (in curs) master in inginerie chimica si microbiologie, genetica si biotehnologie).
Click pentru CV-uri:
Raluca STEPA, Maria HAIDUCU, Ruxandra CHIURTU, Iuliana SCARLAT

Echipamente de încercare

Laboratorul dispune de aparatură performantă de laborator şi de teren: spectrometru de absorbție atomică; spectrofotometru UV-VIS, Gaz-cromatograf (FID, ECD), titrator, multianalizor electrochimic (pH, salinitate, temperatură, oxigen dizolvat, etc.), balanţe analitice, monitor pentru pulberi, analizori cu senzori, analizor cu senzori pentru gaze de
combustie, pompe de prelevare, etc.
Pentru toate echipamentele este prevazut program de intreţinere şi verificare metrologică.

 Galerie foto