Despre Noi

Despre NoiIn memoriam Mihaela TRIPCOVICI SOVIANI

Mihaela Tripcovici

Colegii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii-INCDPM „Alexandru Darabont” București anunţă cu adâncă întristare dispariţia sociologului Mihaela Tripcovici Soviani, cercetător ştiinţific gradul II, manager al Punctului Focal România al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă.

Distins cercetător ştiinţific a elaborat studii şi cercetări în domeniul dezvoltării metodelor de analiză, evaluare şi calcul al riscului profesional, studii pentru elaborarea materialelor de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, evaluarea instruirii şi testare psiho-profesională. În calitate de secretar ştiinţific a contribuit la fundamentarea, planificarea şi urmărirea realizării obiectivelor programelor de cercetare la nivelul institutului.

A militat neobosit din anul 2000 până în ultima clipă a vietii ca Manager al Punctului Focal din România al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă pentru dezvoltarea reţelei naţionale și a website-ului pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (tehnice, economice şi ştiinţifice) pe plan naţional şi european.

S-a angajat în realizarea obiectivelor Acordului încheiat între Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi Punctul Focal cu sediul în INCDPM, fiind desemnat expert pe probleme metodologice pentru realizarea anchetelor periodice privind condiţiile de muncă din România de către Fundaţia Europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă, cu sediul la Dublin, Irlanda.

A fost un model de consecvenţa pe cât de discretă, pe-atât de neclintită, un model de modestie, eleganță și mai ales de fidelitate față de idealurile care i-au animat întreaga viață.

Fie-i tărâna ușoară!

Condoleanțe familiei îndoliate

Colegii din cadrul INCDPM București